Odtwarzanie wideo i dźwięku na konsoli Xbox 360 — często zadawane pytania

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Omówienie

W tym artykule zamieszczono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące odtwarzania filmów wideo oraz strumieniowego przesyłania dźwięku/filmów wideo na konsoli Xbox 360.

Rozwiązania

Często zadawane pytania

Pyt. 1: Jakie dokładnie formaty AVI (Audio Video Interleaved) obsługuje konsola Xbox 360?

Odp. 1: Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące formatów AVI obsługiwanych przez konsolę Xbox 360:

 • Rozszerzenia plików: avi, divx
 • Kontenery: AVI
 • Profile wideo: MPEG-4 Part 2 (Simple Profile i Advanced Simple Profile)
 • Szybkość transmisji bitów wideo: 5 megabitów na sekundę (Mb/s) przy rozdzielczości 1280 x 720 i 30 klatkach na sekundę (kl./s)
 • Profile audio: Dolby Digital 2 (2-kanałowy i 5.1-kanałowy), MP3
 • Maks. szybkość transmisji bitów audio: brak ograniczeń
  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pytanie 11.

Pyt. 2: W jaki sposób konsola Xbox 360 obsługuje standard H.264?

Odp. 2: Konsola Xbox 360 obsługuje standard H.264 w następujący sposób:

 • Rozszerzenia nazw plików: mp4, m4v, mp4v, mov
 • Kontenery: MPEG-4, QuickTime
 • Profile wideo: Baseline, Main i High (do poziomu 4.1)
 • Szybkość transmisji bitów wideo: 10 Mb/s przy rozdzielczości 1920 × 1080 i 30 kl./s.
 • Profile audio: 2-kanałowy ACC Low Complexity (LC)
 • Maks. szybkość transmisji bitów audio: brak ograniczeń
  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pytanie 11.

Pyt. 3: W jaki sposób konsola Xbox 360 obsługuje standard MPEG-4 Part 2?

Odp. 3: Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące obsługi standardu MPEG-4 przez konsolę Xbox 360:

 • Rozszerzenia nazw plików: mp4, m4v, mp4v, mov
 • Kontenery: MPEG-4, QuickTime
 • Profile wideo: Simple Profile i Advanced Simple Profile
 • Szybkość transmisji bitów wideo: 5 Mb/s przy rozdzielczości 1280 × 720 i 30 kl./s.
 • Profile audio: 2-kanałowy ACC Low Complexity (LC)
 • Maks. szybkość transmisji bitów audio: brak ograniczeń
  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pytanie 11.

Pyt. 4: W jaki sposób konsola Xbox 360 obsługuje standard WMV (VC-1)?

Odp. 4: Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące obsługi standardu WMV-4 przez konsolę Xbox 360:

 • Rozszerzenia nazw plików: wmv
 • Kontener: asf
 • Profile wideo: WMV7 (WMV1), WMV8 (WMV2), WMV9 (WMV3), VC-1 (WVC1 lub WMVA) w wersjach Simple, Main i Advanced do poziomu 3
 • Szybkość transmisji bitów wideo: 15 Mb/s przy rozdzielczości 1920 × 1080 i 30 kl./s.
 • Profile audio: WMA7/8, WMA 9 Pro (stereo i 5.1), WMA lossless
 • Maks. szybkość transmisji bitów audio: brak ograniczeń
  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pytanie 11.

Pyt. 5: Czy mogę używać i wybierać kodery-dekodery audio i wideo inne niż zdefiniowane w pytaniach od 1 do 4 powyżej?

Odp. 5: Nie. Konsola Xbox obsługuje tylko kodery-dekodery audio i wideo umieszczone w jawnych kontenerach, które opisano w odpowiedziach na pytania od 1 do 4.

Pyt. 6: Jak mogę ustalić, czy plik wideo, który próbuję odtworzyć, jest zgodny ze specyfikacjami opisanymi w odpowiedziach na pytania od 1 do 4?

Odp. 6: Możesz użyć narzędzia innej firmy, aby przeanalizować pliki wideo w celu ustalenia, jakie kodery-dekodery audio i wideo są w nich używane. Jedno z popularnych narzędzi do analizowania plików wideo jest dostępne pod adresem http://www.headbands.com/gspot/.

Pyt. 7: Jak mogę tworzyć zawartość w formatach WMV, AVI, H.264 i MPEG-4? Jakie kodery obsługuje konsola Xbox 360?

Odp. 7: Taką zawartość możesz tworzyć przy użyciu jednej z wielu dostępnych aplikacji innych firm. Konsola Xbox 360 obsługuje wiele popularnych koderów. Do kodowania zawartości w formacie WMV możesz użyć programu Microsoft Expression Encoder lub Windows Media Encoder.

Pyt. 8: Jakie określone funkcje formatu MPEG-4 Advanced Simple Profile obsługuje konsola Xbox 360?

Odp. 8: Konsola Xbox 360 obsługuje funkcje klatek dwukierunkowych (Bidirectional Frames, BVOP), klatek z przeplotem (Interlaced Frames), kompensacji ruchu na poziomie 1/4 piksela (Quarter Pixel Motion Compensation), globalnej kompensacji ruchu (Global Motion Compensation) oraz kwantyzacji MPEG (MPEG Quantization).

Pyt. 9: Jakimi metodami można odtwarzać zawartość wideo na konsoli Xbox 360?

Odp. 9: Wideo można odtwarzać z dysku wymiennego USB 2.0 z systemem plików FAT32 lub nośnika optycznego albo za pomocą przesyłania strumieniowego z oprogramowania Zune, programu Windows Media Player 11 lub systemu Windows Home Server.

Pyt. 10: Jakie kodery-dekodery wideo są obsługiwane w poszczególnych metodach odtwarzania zawartości wideo na konsoli Xbox 360?

Odp. 10: Zobacz poniższą tabelę.

Scenariusz

Obsługiwane kodery-dekodery

Z urządzenia pamięci masowej USB do odtwarzacza wideo w interfejsie głównym konsoli Xbox 360

WMV (niechronione)
MPEG4
H.264
AVI

Z programu Windows Media Player 11 do odtwarzacza wideo w interfejsie głównym konsoli Xbox 360

WMV (chronione)
WMV (niechronione)
MPEG4*
*H.264*
AVI

Z oprogramowania Zune do odtwarzacza wideo w interfejsie głównym konsoli Xbox 360

WMV (niechronione)
MPEG4
H.264

Z systemu Windows Home Server do odtwarzacza wideo w interfejsie głównym konsoli Xbox 360

WMV (chronione)
WMV (niechronione)
AVI

Z programu Windows Media Center do urządzenia Xbox Media Center Extender

WMV (chronione)
WMV (niechronione)
MPEG2

*Zobacz pytanie 32, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu konfigurowania programu Windows Media Player do udostępniania tych typów plików konsoli Xbox 360.

Pyt. 11: Jaka jest „rzeczywista” maksymalna szybkość transmisji bitów, rozdzielczość i liczba klatek na sekundę obsługiwana przez konsolę Xbox 360 dla poszczególnych formatów?

Odp. 11: Konsola Xbox 360 nie blokuje szybkości odtwarzania wideo na podstawie maksymalnej szybkości transmisji bitów, rozdzielczości lub liczby klatek na sekundę. Wartości maksymalne podane powyżej dla każdego kodera-dekodera zostały wyznaczone na podstawie testów odtwarzania wideo z różnych źródeł. Nie będzie blokowane odtwarzanie zawartości o większych szybkościach, ale możliwe jest odtwarzanie z szybkością niższą niż optymalna. Z wyższych szybkości transmisji bitów można korzystać na własne ryzyko.

Pyt. 12: Urządzenia pamięci masowej USB o jakim rozmiarze obsługuje konsola Xbox 360?

Odp. 12: Konsola Xbox 360 obsługuje urządzenia pamięci masowej o dowolnym rozmiarze, który można uzyskać w systemie plików FAT32. Jednak rozmiar urządzeń formatowanych w systemie plików FAT32 w systemach Windows Vista lub Windows XP jest ograniczony do 2 TB. Można obejść to ograniczenie, używając narzędzia innej firmy albo innego systemu operacyjnego, w którym nie obowiązuje to ograniczenie. Należy też pamiętać, że maksymalny rozmiar pojedynczego pliku w systemie plików FAT32 to 4 GB.

Pyt. 13: Jaki jest maksymalny obsługiwany rozmiar pliku wideo?

Odp. 13: Maksymalny rozmiar pliku w formacie AVI, MPEG-4 Part 2 lub H.264, który można odtworzyć, wynosi 4 GB. 4 GB to także maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który można przechowywać na dysku twardym USB z systemem plików FAT32. Jednak program Windows Media Player 11 i oprogramowanie Zune obsługują przesyłanie strumieniowe plików WMV o rozmiarze większym niż 4 GB.

Pyt. 14: Czy jest obsługiwany 5.1-kanałowy format AAC?

Odp. 14: Nie. Obsługiwany jest tylko 2-kanałowy format AAC. Jeśli chcesz odtwarzać na konsoli wideo z dźwiękiem 5.1-kanałowym, musisz zakodować je w formacie WMV z dźwiękiem WMAPro 5.1 albo użyć kontenera AVI z dźwiękiem Dolby Digital 5.1.

Pyt. 15: Jakiego rodzaju pliki AVI są obsługiwane?

Odp. 15: Konsola Xbox 360 obsługuje pliki zakodowane przy użyciu kodera-dekodera MPEG-4 Part 2, Simple Profile i Advanced Simple Profile. Te pliki są często nazywane plikami wideo Xvid lub DivX. Wiele popularnych narzędzi do tworzenia dysków DVD, aparatów fotograficznych i kamer umożliwia kodowanie plików przy użyciu formatu MPEG-4. Należy pamiętać, że niektóre pliki tworzone na potrzeby urządzeń DivX, mogą zawierać dodatkowe funkcje, takie jak menu, napisy, wiele ścieżek audio itp. Konsola Xbox 360 będzie próbować odtwarzać te pliki, ale nie obsługuje żadnej z tych dodatkowych funkcji, co może uniemożliwić odtwarzanie niektórych z tych plików.

Pyt. 16: Dlaczego nie są odtwarzane niektóre starsze wersje moich plików DivX?

Odp. 16: Konsola Xbox 360 obsługuje tylko implementacje koderów-dekoderów zgodne z formatem MPEG-4, więc nie może odtwarzać plików wideo w formacie starszym niż DivX 5.0.

Pyt. 17: Czy konsola Xbox 360 obsługuje grafiki wideo wyświetlane podczas przeglądania kolekcji programu Windows Media Player 11 lub oprogramowania Zune?

Odp. 17: Konsola Xbox 360 będzie wyświetlać dowolną grafikę wideo wyświetlaną w programie Windows Media Player 11 lub oprogramowaniu Zune dla każdego pliku wideo.

Pyt. 18: Czy konsola Xbox 360 obsługuje grafiki wideo wyświetlane podczas przeglądania kolekcji na wymiennym dysku USB 2.0 z systemem plików FAT32 lub na dysku optycznym?

Odp. 18: W przypadku plików wideo każdego typu konsola Xbox 360 będzie wyszukiwać odpowiadający mu plik JPG i używać go jako grafiki. Na przykład dla pliku video1.avi będzie wyświetlana grafika z pliku video1.jpg, jeśli taki plik będzie istniał. W przypadku braku tego pliku dla kontenera MP4 konsola Xbox będzie sprawdzać, czy w pliku wideo jest osadzona grafika albumu, a jeśli będzie, to ją wyświetli. Należy pamiętać, że tej metody nie można używać podczas przesyłania strumieniowego z programu Windows Media Player 11 lub oprogramowania Zune. Zobacz pytanie 21, aby uzyskać więcej informacji.

Pyt. 19: Jaki jest maksymalny rozmiar grafiki albumu obsługiwany przez konsolę Xbox 360?

Odp. 19: Rozmiar nie powinien przekraczać 512 KB w każdym scenariuszu. Dotyczy to osadzania grafiki w kontenerze MP4, przechowywania grafiki w osobnym kontenerze JPG oraz przesyłania strumieniowego z programu Windows Media Player 11 i oprogramowania Zune.

Pyt. 20: Jak działają opcje Sortuj według typów i Sortuj według tytułów podczas przeglądania samodzielnie wygenerowanej zawartości wideo?

Odp. 20: Opcja Sortuj według typów to typowy widok Eksploratora Windows, którego można używać na komputerze do wyświetlania plików. Ta opcja powoduje, że najpierw alfabetycznie są sortowane foldery, a następnie pliki. Opcja Sortuj według tytułów umożliwia jednoczesne sortowanie folderów i plików. Obie te opcje sortowania są trwałe i połączone z Twoim profilem, więc nie trzeba ustawiać ich za każdym razem. Zobacz pytanie 21, aby uzyskać więcej informacji.

Pyt. 21: Jak wyglądałaby przykładowa organizacji hierarchii moich plików wideo, która umożliwiałaby najlepsze wykorzystanie struktury grafik i folderów znajdujących się na konsoli Xbox 360 na potrzeby mojej osobistej kolekcji wideo?

Odp. 21: W poniższym przykładzie użyto opcji Sortuj według tytułu na dysku twardym USB podłączonym do konsoli Xbox 360:

 • Rodzaj 1 (folder)
 • Rodzaj 2 (folder)
  • Wideo 1.avi (plik)
  • Wideo 1.jpg (plik) (grafika)
  • Wideo 2.mp4 (plik) (grafika osadzona w pliku)
  • Wideo 3 (folder)
   • Wideo 3-1.wmv (plik)
   • Wideo 3-2.mp4 (plik)
   • Wideo 3-2.jpg (plik) (grafika)
   • Wideo 3-3.wmv (plik)
   • Wideo 3-3.jpg (plik) (grafika)
 • Rodzaj 3 (folder)

Pyt. 22: Jak działają tryby wyświetlania?

Odp. 22: Istnieje pięć trybów wyświetlania: Automatyczny, Letterbox, Pełny ekran, Rozciągnięcie i Oryginalny. Dostęp do tych trybów podczas oglądania wideo można uzyskać, naciskając przycisk Ekran na pilocie lub przycisk A na kontrolerze.

 • Ustawienie Automatyczny powoduje, że automatycznie jest podejmowana próba ustalenia ustawień gwarantujących najlepszy wygląd obrazu wideo. Wideo o niskiej rozdzielczości będzie powiększane, tak aby jego zawartość była dobrze widoczna na ekranie, ale jego rozmiar będzie ograniczany w celu zapewnienia optymalnej jakości obrazu. Wideo o wyższej rozdzielczości będzie powiększane tak, aby pasowało do wielkości ekranu telewizora. W obu scenariuszach będzie zachowywany współczynnik proporcji oryginalnego wideo, taki jak 4:3 lub 16:9.
 • W trybie Letterbox obraz jest wyświetlany na pełnym ekranie z zachowaniem współczynnika proporcji oryginalnego wideo. Tego trybu należy użyć, aby zastąpić działanie funkcji trybu automatycznego i dopasować zawartość do ekranu telewizora.
 • W trybie Pełny ekran obraz jest wyświetlany na pełnym ekranie z założeniem, że wideo o współczynniku proporcji 16:9 jest sformatowane do wyświetlania na ekranie o współczynniku proporcji 4:3. Ten tryb może być przydatny w przypadku starszej zawartości o współczynniku proporcji 4:3 z czarnymi pasami zakodowanymi w obrazie wideo. Ten tryb umożliwia powiększenie obrazu w celu ukrycia czarnych pasów i wyświetlanie wideo jako wideo szerokoekranowego.
 • W trybie Rozciągnięcie obraz jest wyświetlany na pełnym ekranie, przy czym zawartość o współczynniku proporcji 4:3 zostaje rozciągnięta w poziomie, tak aby była dopasowana do ekranu telewizora o współczynniku proporcji 16:9. Ten tryb może być przydatny dla osób, które zawsze chcą mieć obraz dopasowany do ekranu telewizora, niezależnie od współczynnika proporcji zawartości. W tym trybie zawartość o współczynniku proporcji 4:3 wygląda na rozciągniętą.
 • W trybie Oryginalny zawartość jest wyświetlana w oryginalnej rozdzielczości. Tego trybu należy używać do wyświetlania zawartości o bardzo niskiej rozdzielczości lub bardzo małej szybkości transmisji bitów.

Pyt. 23: Jak są zapisywane ustawienia trybu wyświetlania?

Odp. 23: Zawsze gdy oglądasz nowe wideo, domyślnie jest wybierany tryb wyświetlania Automatyczny. Jeśli zmienisz to ustawienie, przy każdym następnym odtwarzaniu tego wideo konsola będzie pamiętać uprzednio wybrane ustawienie.

Pyt. 24: Co to jest pasek informacji?

Odp. 24: Pasek informacji na ekranie pokazuje dokładną lokalizację wyświetlanego obrazu w pliku wideo oraz lokalizację rozdziałów w pliku. Ponadto w przypadku pobieranej zawartości na tym pasku widać, ile wideo pobrano.

Pyt. 25: W jaki sposób są ustalane rozdziały?

Odp. 25: Każde wideo jest podzielone na 10 rozdziałów umożliwiających szybkie poruszanie się po zawartości wideo. Za pomocą przycisku pomiń można przejść do następnego lub poprzedniego rozdziału. Każdy rozdział pojawia się jako znacznik na pasku informacji.

Pyt. 26: Czy mogę szybko przewijać do przodu, przewijać do tyłu i pomijać, gdy zawartość jest pobierana z usługi Xbox Live?

Pyt. 26: Możesz poruszać się po pliku wideo w zakresie, w jakim został on pobrany. Jeśli w wyniku pomijania lub przewijania przejdziesz poza punkt kończący pobrane dotychczas dane, trzeba będzie zaczekać na zbuforowanie zawartości w stopniu umożliwiającym normalne odtwarzanie.

Pyt. 27: Czy istnieje oprogramowanie innych firm, za pomocą którego można przesyłać strumieniowo zawartość z komputera na konsolę Xbox 360?

Odp. 27: Zespół ds. konsoli Xbox 360 wykonał wiele testów w celu zagwarantowania poprawnej współpracy konsoli Xbox z programem Windows Media Player 11 i oprogramowaniem Zune. Jeśli zdecydujesz się na używanie oprogramowania innej firmy, skontaktuj się z jego producentem w sprawie pomocy technicznej.

Pyt. 28: Jak mogę przysyłać strumieniowo zawartość z komputera Mac?

Odp. 28: Aby udostępniać zawartość z komputera Macintosh, musisz użyć rozwiązania do przesyłania strumieniowego innej firmy. Należy pamiętać, że firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dotyczącej rozwiązań do przesyłania strumieniowego innych firm, więc w sytuacji, gdy będzie potrzebna pomoc techniczna, należy kontaktować się z producentem takiego rozwiązania.

Pyt. 29: Po aktualizacji z maja 2007 r. moje oprogramowanie innej firmy przestało poprawnie przesyłać strumieniowo wideo. Dlaczego?

Odp. 29: W aktualizacji z maja May 2007 r. zmieniono funkcję nawigacji po zawartości wideo. Oprogramowanie innych firm, które nie obsługuje folderów w udziałach sieciowych, nie będzie działać poprawnie. W takich przypadkach należy skontaktować się z producentem oprogramowania, aby uzyskać pomoc.

Pyt. 30: Jak skonfigurować program Windows Media Player 11 lub oprogramowanie Zune do udostępniania multimediów konsoli?

Odp. 30: Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania udostępniania, zobacz Pomoc techniczna programu Windows Media Center.

Pyt. 31: Czy warto nadal używać programu Windows Media Connect (WMC) w celu strumieniowego przesyłania wideo do konsoli Xbox 360?

Odp. 31: Możesz używać programu Windows Media Connect, ale nie jest on już obsługiwany poza systemem Windows Home Server. Zalecamy wykonanie uaktualnienia do programu Windows Media Player 11 albo korzystania z oprogramowania Zune, które oferuje najlepsze funkcje zarządzania zawartością i strumieniowego przesyłania jej na konsolę Xbox 360.

Pyt. 32: Jak skonfigurować program Windows Media Player 11 do strumieniowego przesyłania na konsolę zawartości w formatach MPEG-4 Part 2 and H.264?

Odp. 32: Domyślnie program Windows Media Player 11 nie obsługuje formatów MPEG-4 Part 2 and H.264. Pierwszą opcją jest zainstalowanie dekodera MP4 DirectShow innej firmy, co umożliwi importowanie plików w formatach MPEG-4 Part 2 i H.264 do biblioteki. Gdy te pliki znajdą się w bibliotece, będzie można przesyłać je strumieniowo na konsolę oraz odtwarzać w programie Windows Media Player 11 na komputerze. Alternatywnym podejściem jest zmiana nazw wszystkich plików mp4, tak aby miały rozszerzenie nazwy pliku „avi”. Umożliwi to programowi Windows Media Player 11 importowanie ich do biblioteki oraz odtwarzanie ich na konsoli Xbox 360. Aby umożliwić odtwarzanie tych plików na komputerze, trzeba będzie zainstalować na nim odpowiedni koder-dekoder.

Pyt. 33: Nie widzę na konsoli plików wideo z oprogramowania Zune. Dlaczego?

Odp. 33: Upewnij się, że foldery zawierające filmy wideo, które chcesz udostępnić konsoli, znajdują się na liście monitorowanych folderów oprogramowania Zune.

Pyt. 34: Jest wyświetlany komunikat, że do odtworzenia zawartości jest wymagana aktualizacja multimediów. Gdy pobieram aktualizację, jest wyświetlany komunikat „Zakończenie pobierania nie było możliwe. Spróbuj ponownie później. Punkty użyte do tej transakcji zostały już odjęte od salda i nie zostaną odjęte ponownie.” wraz z kodem błędu 80070005. Dlaczego tak się dzieje?

Odp. 34: Ten błąd będzie wyświetlany, jeśli Twojego profilu użyto już do pobrania aktualizacji multimediów na inną konsolę Xbox 360. Profil umożliwia pobranie tej aktualizacji tylko na jedną konsolę. Aby obejść to ograniczenie, możesz utworzyć tymczasowe bezpłatne konto w celu pobrania tej aktualizacji. Pobranej aktualizacji można używać z dowolnym profilem.

Pyt. 35: Dlaczego jest wyświetlany komunikat „Aktualizowanie zawartości. Może to potrwać kilka minut. Czekaj.” podczas otwierania obszaru wideo konsoli Xbox 360?

Odp. 35: Metadane zawartości wymagają aktualizacji w celu obsługi grupowania wideo z programami telewizyjnymi i wideo z gier. Po zakończeniu tego procesu kolejne otwarcia obszaru wideo będą bardzo szybkie. Zachowaj cierpliwość podczas procesu aktualizacji i poczekaj, aż wszystkie metadane zawartości zostaną zaktualizowane.

Pyt. 36: Jakie zmiany wprowadzono w funkcjach wybierania źródła wideo, muzyki lub obrazów?

Odp. 36: Funkcja wyboru źródła w każdym z tych obszarów jest obecnie przypisana do przycisku X. Konsola Xbox 360 będzie pamiętać ostatnie wybrane źródło i będzie używać go domyślnie. Usunęliśmy także z obszaru System przynależność komputera i obecnie w obszarze Wybierz źródło jest wyświetlana lista wszystkich komputerów, z którymi można połączyć się bezpośrednio. Umożliwia to szybkie przechodzenie między udziałami multimediów programu Windows Media Player 11 i oprogramowania Zune.

Pyt. 37: Jak mogę odtwarzać muzykę z moich urządzeń iPhone i iPod Touch?

Odp. 37: Niestety w urządzeniach iPhone i iPod Touch jest używany inny mechanizm przechowywania muzyki niż w „tradycyjnym” urządzeniu iPod. Konsola Xbox obecnie nie odtwarza muzyki z urządzeń iPhone i iPod Touch. Jednak w obszarze Obrazy w interfejsie głównym konsoli Xbox 360 nadal można przeglądać obrazy przechowywane na tych urządzeniach.

Pyt. 38: Czy mogę odtwarzać wideo z urządzenia iPod?

Odp. 38: Konsola Xbox 360 nie obsługuje odtwarzania wideo z urządzenia iPod.

Pyt. 39: Gry próbuję za pomocą połączenia VGA odtwarzać zawartość, w której jest wyświetlanych 25 lub 50 klatek na sekundę, nie widzę obrazu. Dlaczego?

Odp. 39: Ten problem dotyczy tylko konsol emitujących sygnał wyjściowy w standardzie PAL-50 i PAL-60. To znany problem polegający na tym, że wideo, w którym jest wyświetlanych 25 lub 50 kl./s, czasami nie jest wyświetlane za pośrednictwem połączenia VGA, jeśli poprzednio konsola Xbox była podłączona za pomocą wyjścia wideo składowego (Component Video). Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Podłącz konsolę Xbox 360 do urządzenia wyświetlającego za pomocą kabla wideo składowego.
 2. Wybierz opcję Ustawienia, a następnie wybierz opcję System.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia konsoli.
 4. Wybierz opcję Ekran.
 5. W ustawieniach ekranu określ inną rozdzielczość niż aktualnie używana. Na przykład jeśli aktualnym ustawieniem jest rozdzielczość 720p, zmień ją na 480p.
 6. Powinien zostać wyświetlony suwak z następującym komunikatem:
  Ustawienia wyświetlania zostały zmienione. Możesz zachować to ustawienie lub wypróbować inne. Czy chcesz zachować nowe ustawienia? Jeśli zachowasz nowe ustawienia, wykonana zostanie próba obsługi przez telewizor częstotliwości 50 Hz. Wybierz opcję Tak, zachowaj te ustawienia.
 7. Następnie zostanie wykonany test wyświetlania sygnału o częstotliwości 50 Hz. Zostanie wyświetlony suwak z następującym komunikatem: Zmieniono częstotliwość odświeżania na 50 Hz. Czy obraz wyświetlany jest poprawnie? Wybierz opcję Nie.
  Ważne Wybierz pozycję Nie, nawet jeśli obraz jest wyświetlany poprawnie.
 8. Ponownie podłącz konsolę Xbox, używając kabla VGA. Teraz filmy wideo powinny być odtwarzane poprawnie.

Firma Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie wymienionego w tej witrynie oprogramowania, rozwiązań, usług i porad innych firm. Wszystkie programy, rozwiązania, usługi i porady są dostarczane w postaci „takiej, w jakiej są” i nie są objęte żadną gwarancją, chyba że oferowaną przez inne firmy, od których pochodzą.

Firma Microsoft podaje informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić użytkownikom uzyskanie pomocy technicznej. Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji kontaktowych innych firm.

Dodatkowa pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Odtwarzanie wideo i dźwięku na konsoli Xbox 360 — często zadawane pytania”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?