Problemy z odtwarzaniem plików z aparatu lub urządzenia przenośnego na konsoli Xbox 360

Omówienie

Po podłączeniu do konsoli Xbox 360 aparatu lub innego przenośnego urządzenia multimedialnego nie można odtwarzać zawartości lub uzyskać dostępu do plików znajdujących się na tym urządzeniu.

Ten problem może wystąpić, gdy jest spełniony dowolny z następujących warunków:

 • Konsola Xbox 360 nie rozpoznaje podłączonego urządzenia. Na przykład urządzenie pamięci masowej w aparacie lub przenośnym urządzeniu multimedialnym nie zostało sformatowane przy użyciu systemu plików FAT32.
 • Format plików zawartości w aparacie lub przenośnym urządzeniu multimedialnym jest niezgodny z konsolą Xbox 360.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania. Jeśli zastosowanie jednego rozwiązania nie spowoduje rozwiązania problemu, wypróbuj następne.

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy możesz odtwarzać zawartość na samym urządzeniu

Sprawdź, czy muzyka, filmy wideo lub obrazy są odtwarzane poprawnie w aparacie lub na innym przenośnym urządzeniu multimedialnym.

Rozwiązanie 2: Pobierz aktualizacje

Niektóre urządzenia, takie jak odtwarzacze Zune, są obsługiwane przez konsolę Xbox 360 po zainstalowaniu aktualizacji dotyczącej danego urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, zaloguj się do swojego profilu Xbox Live, a następnie zainstaluj wszystkie aktualizacje wymienione w wyświetlonych monitach.

Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy konsola Xbox 360 „widzi” urządzenie przenośne

Jeśli konsola Xbox 360 nie rozpoznaje urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, że urządzenie zostało sformatowane za pomocą systemu plików FAT32. W tym celu wyświetl właściwości urządzenia. Poniżej opisano, jak to zrobić na komputerze z systemem Windows 8.

Uwaga Konsola Xbox 360 nie może sformatować urządzenia, więc trzeba będzie sformatować je na komputerze.

  1. Podłącz urządzenie do komputera.
  2. Naciśnij jednocześnie klawisze Logo Windows i R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.
  3. W polu Otwórz wpisz polecenie diskmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Narzędzie Zarządzanie dyskami w systemie Windows pokazuje podłączone dyski oraz ich układ, format systemu plików, stan, pojemność i ilość wolnego miejsca.
 1. W oknie Zarządzanie dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Sprawdź, czy systemem plików urządzenia jest FAT32. Jeśli formatem nie jest system plików FAT (na przykład może być używany system plików XFAT lub NTFS), musisz ponownie sformatować urządzenie, używając systemu plików FAT32.

Uwaga Sformatowanie urządzenia pamięci masowej spowoduje wymazanie wszystkich znajdujących się na nim danych.

 • Być może konsola Xbox 360 nie zasila w wystarczającym stopniu urządzenia. Jeśli urządzenie jest wyposażone w zasilacz prądu przemiennego, może być konieczne podłączenie do niego tego zasilacza, gdy urządzenie jest połączone z konsolą Xbox 360.

Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy zawartość jest zgodna z konsolą Xbox 360

Aby sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z konsolą Xbox 360, wykonaj następujące kroki:

 1. Sprawdź, czy plik audio lub wideo nie jest chroniony za pomocą technologii Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM). Urządzenie może nie umożliwiać strumieniowego przesyłania chronionej zawartości na konsolę Xbox 360. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczenia DRM w programie Windows Media Player: często zadawane pytania.
 2. Upewnij się, że pliki mają zgodny format. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odtwarzanie wideo i dźwięku na konsoli Xbox 360 — często zadawane pytania.

  Uwaga Jeśli używasz urządzenia iPod firmy Apple, zobacz sekcję „Więcej informacji” poniżej.

 3. Jeśli pliki są zgodne z konsolą Xbox 360, ale nie można ich odtwarzać, podłącz urządzenie do innego portu USB w konsoli Xbox 360.

Niektóre urządzenia nie umożliwiają odtwarzania po podłączeniu do konsoli. Jeśli wykonanie powyższych kroków nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj inne urządzenie.

Więcej informacji

Aby słuchać niechronionych plików w formacie Advanced Audio Coding (AAC) z odtwarzacza muzyki iPod lub innego urządzenia, wykonaj następujące kroki:

 1. Na ekranie Start konsoli Xbox wybierz pozycję Aplikacje, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Pokaż mi, a następnie pozycję Wszystkie multimedia.
 3. Wyszukaj opcję Opcjonalna aktualizacja multimediów.
 4. Wybierz opcję Dodatki, a następnie opcję Opcjonalna aktualizacja multimediów.
 5. Wybierz opcję Pobieranie, a następnie Potwierdź pobieranie.
 6. Spróbuj ponownie odtworzyć zawartość.

Teraz możesz słuchać niechronionych plików audio w formacie AAC pojedynczo albo za pomocą list odtwarzania zawierających też pliki MP3 i WMA z następujących urządzeń:

 • iPod
 • Przenośny odtwarzacz audio
 • Dysk twardy dla konsoli Xbox 360
 • Urządzenie pamięci flash USB

Uwagi

 • Przenośny odtwarzacz muzyki można podłączyć do konsoli Xbox 360 w celu słuchania muzyki podczas grania w gry na konsolę Xbox 360. Jednak konsola Xbox 360 nie obsługuje wszystkich formatów muzyki ani wszystkich przenośnych odtwarzaczy muzyki. Nie można odtwarzać muzyki chronionej prawami autorskimi, która pochodzi z pewnych serwisów, takich jak Apple iTunes. Aby odtwarzać niechronioną muzykę w formacie AAC z urządzenia iPod firmy Apple, użyj swojego konta Xbox Live Gold, aby pobrać Opcjonalną aktualizację multimediów z usługi Xbox Live. (Zobacz Jak słuchać muzyki na konsoli Xbox 360).
 • Dla danego profilu gracza tylko raz można pobrać i zainstalować koder-dekoder formatu AAC. Na przykład rozważmy następujący scenariusz:
  1. Używasz swojego profilu gracza, aby pobrać i zainstalować koder-dekoder formatu AAC na konsoli Xbox.
  2. Następnie używasz swojego profilu gracza, aby pobrać i zainstalować koder-dekoder formatu AAC na konsoli znajomego.

W tym scenariuszu koder-dekoder formatu AAC może działać na konsoli znajomego niezgodnie z oczekiwaniami. Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można pobrać — opcjonalna obsługa urządzenia iPod

Kod stanu 8007005

 • Urządzenie iPod nie może strumieniowo przesyłać wideo na konsolę Xbox 360 z powodu używanego formatu wideo. Można jednak odtwarzać niektóre pliki muzyczne z urządzenia iPod.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Problemy z odtwarzaniem plików z aparatu lub urządzenia przenośnego na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?