Zmienianie ustawień konsoli Xbox 360

Omówienie

Interfejs główny konsoli Xbox umożliwia ustawianie i zmienianie daty, godziny, języków oraz innych ustawień konsoli Xbox 360.

Ustawienia konsoli

Przechodzenie do przewodnika konsoli Xbox oraz interfejsu głównego konsoli Xbox

Strzałka wskazuje centralny przycisk przewodnika na kontrolerze dla konsoli Xbox 360.

Przewodnik konsoli Xbox 360 umożliwia dostęp do często używanych funkcji i modułów podczas grania w grę, oglądania filmu DVD lub używania interfejsu głównego konsoli Xbox.

 1. Aby uzyskać dostęp do przewodnika konsoli Xbox, naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika .
Menu przewodnika konsoli Xbox
 1. Naciśnij przycisk Y na kontrolerze, aby przejść do interfejsu głównego konsoli Xbox. Jeśli Twój interfejs główny wygląda inaczej niż poniższy, zobacz Jak uzyskać nową aktualizację konsoli Xbox 360.

Uwaga Otwarcie interfejsu głównego w trakcie gry może spowodować przerwanie rozgrywki. Po uzyskaniu dostępu do interfejsu głównego można używać pada kierunkowego lub lewego drążka, aby poruszać się po dostępnych opcjach menu.

Ustawienia wstępne konsoli Xbox 360

Ustawianie języka konsoli

Przy pierwszym uruchomieniu konsoli Xbox 360 jest wyświetlany monit o wybranie języka.

Aby ustawić język domyślny:

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika , przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz opcję Ustawienia konsoli.
 3. Wybierz opcję Język i ustawienia regionalne.
 4. Wybierz opcję Język, a następnie wybierz język, którego chcesz używać.

Ustawienia regionalne konsoli

Aby skonfigurować ustawienia regionalne:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz opcję Ustawienia konsoli.
 3. Wybierz opcję Język i ustawienia regionalne.
 4. Wybierz opcję Ustawienia regionalne, a następnie lokalizację, w której mieszkasz.

Ustaw datę i godzinę

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz opcję Ustawienia konsoli.
 3. Wybierz opcję Zegar.
 4. Zmień ustawienia zegara.

  Uwaga Po połączeniu z usługą Xbox Live nie jest możliwa zmiana ustawień zegara.

  • Data i godzina: ustaw datę i godzinę.
  • Format godziny: wybierz 12- lub 24-godzinny format zegara.
  • Strefa czasowa: określ strefę czasową.
  • Czas letni: użyj ustawienia Włączone, jeśli chcesz, aby zegar konsoli automatycznie uwzględniał zmianę czasu.

Personalizowanie konsoli Xbox 360

Zmienianie motywu

 1. Na konsoli zaloguj się przy użyciu swojego profilu.
 2. Przejdź do strony Relacje społeczne i wybierz swój awatar.
 3. Wybierz opcję Zmień motyw.
 4. Wybierz motyw.

Uwaga Dodatkowe motywy można też kupić w usłudze Xbox Live. Na konsoli przejdź do sekcji Gry, wybierz pozycję Przeglądaj gry, wybierz pozycję Dodatki, a następnie wybierz pozycję Motywy.

Wybieranie funkcji uruchamianych przy uruchamianiu konsoli

Aby wybrać funkcje uruchamiane przy włączaniu konsoli

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz opcję Ustawienia konsoli.
 3. Wybierz opcję Uruchamianie i wyłączanie.
 4. Wybierz opcję Uruchamianie.
 5. Wybierz jedną z następujących opcji uruchamiania:

  • Dysk
   Wybierz opcję Dysk, jeśli chcesz, aby dysk umieszczony w konsoli był automatycznie odtwarzany po włączeniu konsoli.
  • Interfejs główny konsoli Xbox
   Wybierz opcję Interfejs główny konsoli Xbox, jeśli chcesz, aby po włączeniu konsoli był wyświetlany interfejs główny.
  • Windows Media Center
   Wybierz opcję Windows Media Center, jeśli chcesz, aby po włączeniu konsoli był uruchamiany program Windows Media Center.

Włączanie i wyłączanie wygaszacza ekranu konsoli

Włączenie wygaszacza ekranu powoduje, że obraz na ekranie staje się ciemniejszy po 10 minutach braku aktywności.

Aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz opcję Ustawienia konsoli.
 3. Wybierz opcję Ekran.
 4. Wybierz opcję Wygaszacz ekranu.
 5. Wybierz opcję Włącz lub Wyłącz.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Zmienianie ustawień konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?