Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Zasilacz konsoli Xbox 360

W tym artykule opisano zasilacz (PSU) oraz kable zasilania konsoli Xbox 360.

Na tej stronie

Informacje o zasilaczu konsoli Xbox 360

Konsola Xbox 360 jest wyposażona w zewnętrzny, wentylowany zasilacz (Power Supply Unit, PSU). Ogólny projekt zasilacza jest taki sam we wszystkich krajach. Maksymalne wymiary zasilacza wymieniono poniżej:

 • Zasilacz 220–240 V ma wymiary ok. 21,9 x 7,7 x 5,4 cm (8,62 x 3,03 x 2,13 cala).
 • Zasilacz 110–127 V ma wymiary ok. 21,4 x 7,7 x 5,4 cm (8,42 x 3,03 x 2,13 cala).

Niektóre zasilacze są krótsze, ale mają takie same parametry. Na przykład zasilacz może być nieznacznie mniejszy w krajach, w których napięcie w sieci jest równe 110 woltów.

 • Konsola Xbox 360 E: jest używany zasilacz o mocy 120 W.
 • Konsola Xbox 360 S: jest używany zasilacz o mocy 135 W.
 • Oryginalna konsola Xbox 360: Istnieje kilka wersji zasilacza dla oryginalnej konsoli Xbox 360. W zależności od wymagań konsoli dotyczących mocy, może być używany zasilacz o mocy 203 W, 175 W lub 150 W.

Uwagi

 • Ważne Firma Microsoft nie udziela licencji na jakiekolwiek akcesoria innych firm podłączane do gniazda zasilania konsoli Xbox. Użycie jakiegokolwiek akcesorium innego niż standardowy zasilacz konsoli Xbox 360 może spowodować uszkodzenie konsoli i unieważnienie gwarancji na konsolę.
 • Zasilacze są przeznaczone do użycia wyłącznie w krajach lub regionach, w których są sprzedawane, ponieważ w różnych regionach obowiązują różne wymagania dotyczące zasilania. Użycie zasilacza z innego kraju może spowodować uszkodzenie zasilacza lub konsoli Xbox 360 oraz unieważnienie gwarancji.
 • Nie wolno używać nielicencjonowanych akcesoriów, takich jak zastępcze zasilacze firm innych niż Microsoft, ani akcesoriów włączanych między konsolę Xbox 360 a zasilacz.
 • Zasilacz konsoli Xbox 360 zawiera wewnętrzny bezpiecznik, który pomaga chronić konsolę przed zbyt wysokim napięciem i skokami napięcia. Jednak zasilacz stanowi jednostkę zamkniętą, przez co nie można wymienić wewnętrznego bezpiecznika. Parametry znamionowe zasilacza to pobór 245 W mocy ciągłej i 280 W mocy maksymalnej.
 • Zasilacze o mocy 120 W i 135 W są zamienne i można użyć ich z konsolami Xbox 360 S i Xbox 360 E.

Kable zasilania konsoli Xbox 360

Zasilacz jest wyposażony w stały kabel zasilania prądu stałego (DC), który jest podłączany do konsoli, oraz kabel zasilania prądu przemiennego (AC), który jest podłączany do gniazdka ściennego.

Kable zasilania prądu stałego

 • Kabel zasilania prądu stałego jest trwale przyłączony do zasilacza i jest podłączany do konsoli Xbox 360. Kabel zasilania prądu stałego może być wyposażony w dwa szare przyciski, które trzeba nacisnąć, aby odłączyć wtyczkę od obudowy konsoli Xbox 360.
 • Kabel zasilania prądu stałego ma 1,1 m (ok. 3 stóp i 6 cali) długości.
 • Opracowane przez firmę Microsoft złącze zasilania jest zamontowane na stałe na końcu kabla zasilania prądu stałego. To złącze zasilania zostało zaprojektowane specjalnie do użycia z gniazdem zasilania konsoli Xbox 360.

Złącza zasilania oryginalnej konsoli Xbox 360:

Złącza zasilania oryginalnej konsoli Xbox 360.
1 — złącze 203 W
2 — złącze 175 W
3 — złącze 150 W

Złącze na końcu zasilacza jest dopasowane do konsoli Xbox 360, z którą jest zgodny dany zasilacz. Jeśli nie można podłączyć kabla zasilania do konsoli Xbox 360, upewnij się, że jest używany zasilacz odpowiedni dla danej konsoli.

Kable zasilania prądu przemiennego

Kabel zasilania prądu przemiennego ma 1,8 m (ok. 5 stóp i 9 cali) długości i można go odłączyć od zasilacza.

Koniec kabla zasilania, który jest podłączany do zasilacza, ma dwa lub trzy otwory. Liczba otworów odpowiada liczbie bolców w gnieździe zasilacza. Kabla z dwoma otworami można używać tylko z zasilaczem z dwoma bolcami, a kabla z trzema otworami można używać tylko z zasilaczem z trzema bolcami. Użycie kabla zasilania innego niż zaprojektowany do użycia z danym zasilaczem może spowodować uszkodzenie zasilacza lub konsoli Xbox 360.

Wtyczka na końcu kabla zasilania, która jest podłączana do gniazdka elektrycznego, może należeć do jednego z kilku typów. Typ wtyczki jest zależny od kraju i regionu, w którym zakupiono konsolę. Zobacz poniższą tabelę, aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych typów wtyczek.

Kraj lub region Napięcie elektryczne Uwagi
Kanada 120 V, 60 Hz W regionie Ameryki można używać zasilacza z dwoma bolcami, do którego jest dołączony kabel zasilania z dwoma otworami, albo zasilacza z trzema bolcami, do którego jest dołączony kabel zasilania z trzema otworami. Część kabla zasilania, która jest podłączana do gniazdka elektrycznego, jest taka sama w Kanadzie, Kolumbii, Meksyku i USA. Ta część jest inna w Chile.
Chile 220 V, 50 Hz
Kolumbia 120 V, 60 Hz
Meksyk 120 V, 60 Hz
Stany Zjednoczone 120 V, 60 Hz
Europa (Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Holandia, Portugalia, Hiszpania) 230 V, 50 Hz W Europie i Republice Południowej Afryki można używać zasilacza z dwoma bolcami, do którego jest dołączony kabel zasilania z dwoma otworami, albo zasilacza z trzema bolcami, do którego jest dołączony kabel zasilania z trzema otworami. Używanych jest pięć różnych rodzajów wtyczek znajdujących się na końcu kabla zasilania, który jest podłączany do gniazdka elektrycznego.
Włochy
Skandynawia (Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania)
Szwajcaria
Republika Południowej Afryki 230 V, 50 Hz, z bezpiecznikiem 15 A
Wielka Brytania i Irlandia 230 V, 50 Hz, z bezpiecznikiem 10 A
Japonia 100 V, 50 Hz (Wschód)
100 V, 60 Hz (Zachód)
W Japonii jest oferowany tylko jeden model wtyczki zasilania dla konsoli Xbox 360.
Australia 240 V, 50 Hz W regionie Azja i Pacyfik oraz w Indiach można używać zasilacza z dwoma bolcami, do którego jest dołączony kabel zasilania z dwoma otworami, albo zasilacza z trzema bolcami, do którego jest dołączony kabel zasilania z trzema otworami. Używane są cztery różne rodzaje wtyczek znajdujących się na końcu kabla zasilania, który jest podłączany do gniazdka elektrycznego.
Hongkong 220 V, 50 Hz, z bezpiecznikiem 10 A
Indie 230 V, 50 Hz, z bezpiecznikiem 15 A
Korea 220 V, 60 Hz
Nowa Zelandia 230 V, 50 Hz
Singapur 230 V, 50 Hz, z bezpiecznikiem 10 A
Tajwan 110 V, 60 Hz

Położenie, temperatura i szum zasilacza

Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie zewnętrznego zasilacza konsoli Xbox 360, jest on wyposażony w wentylator wymuszający przepływ powietrza. Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu uruchomienia konsoli Xbox 360 jest uruchamiany wentylator zasilacza. Zazwyczaj wentylator zasilacza generuje „świszczący” dźwięk. Gdy konsola Xbox 360 znajduje się w trybie wstrzymania lub gdy konsola jest odłączona od zasilacza, wentylator nie działa. Szybkość wentylatora rośnie lub maleje wraz ze zmianami temperatury zasilacza. Zmiany szybkości wentylatora powodują, że natężenie „świszczącego” dźwięku rośnie lub maleje.

Aby zagwarantować wydajną i bezpieczną pracę zasilacza, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

 • Umieść zasilacz w miejscu, w którym nic nie będzie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
 • Nie stawiaj zasilacza na łóżku, sofie ani innej miękkiej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne.
 • Nie umieszczaj zasilacza w zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafka na książki, szafa lub barek, o ile ta przestrzeń nie jest dobrze wentylowana.
 • Nie umieszczaj zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, nawiew ciepłego powietrza, kuchenka lub wzmacniacz.
 • Nie umieszczaj innych urządzeń elektronicznych na zasilaczu.
 • Upewnij się, że zasilacz jest ułożony poziomo i spoczywa płasko na czterech gumowych podkładach, które są przymocowane do jego podstawy.
Ustawiony poziomo zasilacz konsoli Xbox 360 leżący płasko na czterech gumowych podstawkach przymocowanych do jego podstawy.

Jeśli zasilacz emituje zbyt duży hałas, być może doszło do przeciążenia przedłużacza lub listy zasilającej. Podłącz zasilacz bezpośrednio do gniazdka ściennego, aby zobaczyć, czy problem nadal występuje.

Bezpieczeństwo elektryczne zasilacza

Aby podłączyć zasilacz do konsoli Xbox 360:

 1. Wciśnij do końca kabel zasilania prądu stałego do konsoli Xbox 360.
 2. Solidnie podłącz kabel zasilania prądu przemiennego do zasilacza, tak aby wtyczka była dobrze zamocowana.
 3. Podłącz drugi koniec kabla zasilania prądu przemiennego do gniazdka ściennego.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych urządzeń elektrycznych, nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności grozi poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią na skutek porażenia prądem lub pożaru, a także uszkodzeniem systemu gier wideo i rozrywki Xbox 360.

Wybierz odpowiednie źródło zasilania dla konsoli Xbox 360:

 • Używaj wyłącznie zasilacza i kabla zasilania prądu przemiennego dołączonych do konsoli lub otrzymanych w autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli nie masz pewności, czy posiadasz odpowiedni zasilacz, porównaj numer wyjścia 12 V na zasilaczu z numerem wyjścia 12 V umieszczonym obok gniazda zasilania na konsoli. Numer umieszczony na zasilaczu (16.5A, 14A lub 12.5A) musi być taki sam lub większy niż numer umieszczony na konsoli. Jeśli chcesz zamówić zastępczy zasilacz lub kabel zasilania prądu przemiennego, przejdź na stronę Pomoc techniczna dotycząca urządzeń.
 • Upewnij się, że gniazdko elektryczne zapewnia prąd o takim samym napięciu (V) i częstotliwości (Hz) jak podane na zasilaczu. Jeśli nie masz pewności odnośnie parametrów instalacji elektrycznej w swoim domu, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
 • Nie używaj niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory czy falowniki, mimo że parametry napięcia i częstotliwości wydają się odpowiednie. Używaj tylko prądu przemiennego dostępnego w standardowym gniazdku ściennym.
 • Nie obciążaj nadmiernym poborem mocy gniazdka ściennego, przedłużacza, listwy rozdzielającej ani innych używanych podobnych urządzeń elektrycznych. Upewnij się, że moc znamionowa tych elementów wystarcza do zapewnienia prądu (w amperach [A]) pobieranego przez konsolę Xbox 360 (pobór mocy jest podany na zasilaczu) oraz wszelkie inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu.
 • Używaj odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego, do którego można podłączyć wtyczkę z trzema bolcami. Nie usuwaj bolca uziemienia. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy poprosić elektryka o wymianę starego gniazdka.

Aby uniknąć uszkodzenia kabli zasilania i zasilacza:

 • Zabezpiecz kable zasilania przed deptaniem.
 • Chroń kable przed ściskaniem i zginaniem pod ostrym kątem, szczególnie w pobliżu podłączenia do gniazdka ściennego, zasilacza i konsoli.
 • Nie szarp kabli zasilania, nie wiąż na nich pętli, nie zginaj ich pod ostrym kątem ani w inny sposób nie narażaj na nadmierne obciążenia.
 • Nie zbliżaj kabli zasilania do źródeł ciepła.
 • Nie owijaj kabli zasilania dookoła zasilacza.
 • Pilnuj, aby w pobliżu kabli zasilania nie bawiły się dzieci ani zwierzęta domowe. Nie pozwalaj im na gryzienie lub żucie kabli.
 • Podczas odłączania kabli zasilania ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
 • Nie pozwól, aby zasilacz wisiał na którymkolwiek z kabli zasilania.
 • Jeśli przewód zasilający lub zasilacz ulegnie jakiemukolwiek uszkodzeniu, natychmiast przestań z niego korzystać. Przejdź na stronę Pomoc techniczna dotycząca urządzeń, aby zamówić urządzenie zastępcze.
 • Odłączaj konsolę Xbox 360 w czasie burz oraz gdy nie będziesz używać jej przez dłuższy czas.

Zużycie energii (Unia Europejska)

To urządzenie jest zgodne z Rozporządzeniem Komisji (KE) nr 1275/2008 oraz Inicjatywą producentów konsol do gier.

Konsole do gier są skonfigurowane do wyłączania się po 60 minutach braku aktywności. Automatyczne wyłączanie będzie ułatwiać oszczędzanie energii, zmniejszając ilość czasu przez jaką konsola jest włączona, ale nie jest używana.

Model Menu Start
[W]
Odtwarzanie dysku DVD
[W]
Odtwarzanie dysku Blu-ray
[W]
Streamowanie w rozdzielczości 1080p
[W]
Aktywna gra
[W]
Domyślne ustawienie automatycznego wyłączania [minuty]
Xbox 360 1538 53 46 N/D 54 69 60
Sensor Kinect 59 50 N/D 59 74 60

Uwagi

 1. Pomiary na podstawie średniej z trzech wybranych gier oraz specjalnie wybranej zawartości multimedialnej.
 2. Aby sprawdzić numer modelu swojej konsoli, zobacz etykietę produktu na konsoli.
 3. Zawartość multimedialna używana w testach (2016-02-19):
  • DVD: The Lord of the Rings — The Fellowship of the Ring
  • Streamowanie: House of Cards — Vol. 1, Episode 1 [Netflix]
  • Gry: Grand Theft Auto V, Kinect Adventures, Call of Duty: Black Ops III

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Zasilacz konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę