Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania konsoli Xbox 360

Wypróbuj rozwiązania przedstawione poniżej, jeśli nie można zaktualizować oprogramowania konsoli Xbox 360 i jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędach:

 • Nie można pobrać aktualizacji. Aby przetestować połączenie, otwórz obszar Ustawienia systemu i wybierz pozycję Ustawienia sieci, Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
 • Nie można zainstalować aktualizacji. Nie można odczytać dysku.
 • Nie można odczytać aktualizacji z płyty. Aby kontynuować aktualizację, ponownie włóż dysk.

Jeśli zamiast komunikatu o błędzie jest wyświetlany kod błędu

Jeśli pojawia się kod błędu w postaci xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (sześć numerów, z których każdy składa się z czterech cyfr), zobacz Kody błędów aktualizacji systemu konsoli Xbox 360.

Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami konsoli Xbox 360

Rozwiązanie 1: Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację

 1. Uruchom ponownie konsolę.
 2. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 3. Przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 4. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz opcję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 6. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z Xbox Live.
 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca

Najnowsza aktualizacja oprogramowania konsoli wymaga co najmniej 190 megabajtów (MB) miejsca na urządzeniu magazynującym (lub 256 MB, jeśli mieszkasz w Japonii). Jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, musisz przenieść lub usunąć część elementów. Zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zapisanych gier na konsolę Xbox, profilów oraz elementów awatarów.

Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Usunięcie plików tymczasowych z konsoli może rozwiązać problem. Zobacz Jak wyczyścić pamięć podręczną na konsoli Xbox 360.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie konsoli. Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Ponownie włóż urządzenie pamięci masowej

 • Jeśli zamiast dysku twardego używasz karty pamięci dla konsoli Xbox 360 lub napędu flash USB, wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci lub napęd flash USB.
 • Jeśli używasz dysku twardego dla konsoli Xbox 360, spróbuj odłączyć dysk twardy i podłączyć go ponownie.

Po tej wymianie urządzenia pamięci masowej spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie konsoli. Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 5: Skopiuj aktualizację na napęd flash USB lub dysk CD/DVD

Jeśli powyższe rozwiązania nie spowodowały usunięcia problemu, skopiuj aktualizację z komputera na napęd flash USB lub dysk CD/DVD, a następnie zainstaluj ją na konsoli. Aby uzyskać instrukcje instalowania aktualizacji systemu z napędu flash USB lub dysku CD/DVD, zobacz Jak uzyskać nową aktualizację konsoli Xbox 360.

Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 6: Ponownie pobierz swój profil

Czasami po aktualizacji, gdy spróbujesz uruchomić grę lub aplikację, może być wyświetlany komunikat „Połączenie z usługą Xbox Live zostało utracone” i może dojść do wylogowania Cię z Twojego konta. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ponownie pobrać swój profil:

 1. Z interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź do strony Relacje społeczne.
 2. Wybierz opcję Zaloguj lub wyloguj.
 3. Przewiń w prawo i wybierz pozycję Pobierz profil.
 4. Wyloguj się ze swojego konta (jeśli jesteś zalogowany/zalogowana).
 5. Wybierz pozycję Pobierz profil.
 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Microsoft.

Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 7: Ponownie zainstaluj najnowszą aktualizację systemu konsoli Xbox 360

Aby ponownie zainstalować najnowszą aktualizację konsoli Xbox 360, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyczyść pamięć podręczną systemu. Aby to zrobić, zobacz sekcję Wyczyść pamięć podręczną systemu powyżej.
 2. Wycofaj aktualizacje systemu, a następnie zainstaluj je ponownie. Aby to zrobić:
  1. Naciśnij  przycisk przewodnika  na kontrolerze.
  2. Przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System.
  3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
  4. Na kontrolerze wykonaj następującą sekwencję naciśnięć przycisków:  X, Lewy bumper, Prawy bumperXLewy bumperPrawy bumper, X.
  5. Wybierz opcję wycofania wszystkich zainstalowanych aktualizacji systemu. Konsola zostanie automatycznie uruchomiona ponownie, a następnie aktualizacje zostaną pobrane ponownie.
 3. Zresetuj sprzęt sieciowy. Jak to zrobić:
  1. Odłącz kabel zasilania od tylnej części routera, modemu lub bramy. Jeśli masz router i modem, odłącz kable zasilania od obu tych urządzeń.
  2. Wyłącz konsolę Xbox 360, naciskając przycisk zasilania z przodu konsoli.
  3. Poczekaj 5 minut.
  4. Jeśli używasz routera, podłącz router do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie jego kontrolki powrócą do normalnego stanu.
  5. Podłącz resztę sprzętu i spróbuj nawiązać połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 8: Zgłoś konieczność naprawy

Jeśli mimo wypróbowania wszystkich przedstawionych na tej stronie rozwiązań problem nadal występuje, konsola może wymagać naprawy. Zgłoszenie konieczności naprawy możesz przesłać w trybie online w witrynie Pomoc techniczna dotycząca urządzeń.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?