Jak wyświetlać obrazy i pokazy slajdów na konsoli Xbox 360

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Omówienie

W tym artykule opisano sposób wyświetlania obrazów lub pokazu slajdów na konsoli Xbox 360, a także sposób ustawiania obrazu jako tła interfejsu głównego konsoli Xbox 360.

Na tej stronie

Obsługiwane pliki i multimedia

Konsola Xbox 360 może odczytywać pliki JPEG, BMP i PNG z następujących źródeł:

 • Urządzenie przenośne podłączone do portu USB konsoli (na przykład napęd flash USB).
 • Komputer w sieci domowej.
 • Dysk CD lub DVD.
 • Cyfrowy aparat fotograficzny podłączony do konsoli za pomocą kabla USB.

Uwaga Nie wszystkie urządzenia, sieci i nośniki CD/DVD są obsługiwane. Jeśli jedno źródło nie działa, spróbuj użyć innego. Na przykład jeśli konsola Xbox 360 nie może wyświetlać obrazów znajdujących się na napędzie flash USB, spróbuj skopiować zdjęcia na dysk CD lub DVD.

Obrazy można streamować na konsolę Xbox 360 w sieci domowej, używając programu Windows Media Player, oprogramowania Zune Muzyka + Wideo albo urządzenia Microsoft Windows Media Center Extender. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Streamowanie multimediów przy użyciu usługi Filmy i TV lub programu Windows Media Player na konsoli Xbox 360.

Wyświetlanie obrazów lub zdjęć na konsoli Xbox 360

Aby wyświetlić obrazy lub zdjęcia na konsoli Xbox 360, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz kolejno pozycje Aplikacje, Moje aplikacje, Przeglądarka obrazów.
 2. Wybierz źródło obrazów lub zdjęć.
Ekran Wybierz źródło na konsoli Xbox 360, na którym jest wyróżniona opcja Urządzenie przenośne.
 1. Wybierz obraz lub zdjęcie, które chcesz wyświetlić, a następnie naciśnij przycisk A.

Wyświetlanie pokazu slajdów na konsoli Xbox 360

Aby rozpocząć pokaz slajdów, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz kolejno pozycje Aplikacje, Moje aplikacje, Przeglądarka obrazów.
 2. Wybierz źródło obrazów lub zdjęć.
 3. Wybierz pozycję Uruchom pokaz slajdów.
Ekran Urządzenie przenośne na konsoli Xbox 360, na którym jest wyróżniona opcja Uruchom pokaz slajdów.

Jeśli podczas wyświetlania pokazu slajdów naciśniesz lewy drążek w dowolnym kierunku, zostanie wyświetlony panel sterowania zawierający następujące opcje:

 • Wstrzymaj.
 • Przejdź do poprzedniego obrazu.
 • Zatrzymaj — powoduje zakończenie pokazu slajdów.
 • Przejdź do następnego obrazu.
 • Włącz lub Wyłącz losową kolejność slajdów — włączenie opcji losowej kolejności spowoduje, że obrazy będą wyświetlane w kolejności losowej.
 • Włącz lub Wyłącz powtarzanie slajdów — włączenie opcji powtarzania spowoduje, że pokaz slajdów będzie powtarzany.
 • Obróć obraz zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
 • Obróć obraz przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Ustawianie obrazu lub zdjęcia jako tła interfejsu głównego konsoli Xbox 360

Aby ustawić obraz lub zdjęcie jako tło interfejsu głównego konsoli Xbox 360, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz kolejno pozycje Aplikacje, Moje aplikacje, Przeglądarka obrazów.
 2. Wybierz źródło obrazów lub zdjęć.
 3. Wybierz odpowiedni obraz, a następnie naciśnij przycisk Y.
 4. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić, że chcesz ustawić dany obraz jako tło interfejsu głównego konsoli Xbox 360.
  Uwaga Jeśli chcesz zmienić obraz tła, powtórz kroki od 1 do 4.
Ekran z pytaniem, czy chcesz ustawić obraz jako tło, oraz opcjami Tak i Nie (ta opcja jest wyróżniona).

Uwagi

 • Dla każdego profilu możesz ustawić inny obraz tła interfejsu głównego konsoli Xbox 360. Pamiętaj: jeśli nie widzisz oczekiwanego tła, może to oznaczać, że zalogowano się do niewłaściwego profilu.
 • Możesz całkowicie zresetować tło, wybierając motyw konsoli Xbox. Aby wybrać motyw konsoli Xbox, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się do swojego profilu.
  2. Wybierz pozycję Relacje społeczne i wybierz swój awatar.
  3. Wybierz pozycję Zmień motyw, a następnie wybierz odpowiedni motyw.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak wyświetlać obrazy i pokazy slajdów na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?