Podczas próby zaktualizowania konsoli Xbox 360 występuje błąd xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Podczas próby pobrania aktualizacji interfejsu głównego konsoli Xbox na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

Nie można pobrać aktualizacji systemu.
Kod stanu: xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Uwaga Cyfry „xxxx” w rzeczywistej sekwencji mogą być różne.

Może to oznaczać, że konsola nie może odnaleźć poprzedniej wersji aktualizacji.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Pobierz aktualizację na zewnętrzny napęd flash USB

Aby rozwiązać ten problem, pobierz aktualizację na zewnętrzny napęd flash USB. Następnie zainstaluj aktualizację z napędu flash. Jak to zrobić:

 1. Znajdź napęd flash USB, na którym jest co najmniej 90 MB wolnego miejsca.
 2. Podłącz napęd flash USB do portu USB w tym komputerze.
  Uwaga Na napędzie flash USB musi być używany system plików FAT32 (Windows).
 3. Pobierz tę aktualizację systemu dla danego kodu błędu:
  xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik ZIP aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
 5. Rozpakuj plik. Jeśli używasz systemu Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, kliknij dwukrotnie plik ZIP, aby go rozpakować.
 6. Skopiuj zawartość pliku ZIP do katalogu głównego napędu flash USB.
 7. Odłącz napęd flash USB od portu USB komputera.
 8. Jeśli w konsoli znajduje się dysk, usuń go.
 9. Wyłącz konsolę.
 10. Usuń wszystkie urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash USB, zewnętrzne dyski twarde lub wewnętrzny dysk twardy, z konsoli Xbox 360 E lub Xbox 360 S.
  • Wyjmij dysk twardy z konsoli Xbox 360 E:
   1. Wyłącz konsolę.
   2. Umieść konsolę poziomo.
   3. Z prawej strony konsoli znajdź zamek pokrywy dysku twardego (blisko tyłu konsoli).
   4. Przesuń zamek w kierunku po przekątnej (w dół i do przodu konsoli), otwierając równocześnie pokrywę dysku twardego.
   1. Pociągnij za klapkę w celu wyciągnięcia dysku twardego.
 1. Przed ponownym włączeniem konsoli załóż z powrotem pokrywę dysku twardego.
 • Wyjmij dysk twardy z konsoli Xbox 360 S:
  1. Wyłącz konsolę.
  2. Umieść konsolę poziomo.
  3. Z prawej strony konsoli znajdź zamek pokrywy dysku twardego (blisko tyłu konsoli).
  4. Przesuń zamek w kierunku przodu konsoli, otwierając równocześnie pokrywę dysku twardego.
 1. Pociągnij za klapkę w celu wyciągnięcia dysku twardego.
 1. Przed ponownym włączeniem konsoli załóż z powrotem pokrywę dysku twardego.
 • Wyjmij dysk twardy z oryginalnej konsoli Xbox 360:
  1. Wyłącz konsolę.
  2. Znajdź dysk twardy u góry konsoli (lub po lewej stronie, w zależności od orientacji konsoli).
   Uwaga Nie wszystkie konsole Xbox 360 są wyposażone w dysk twardy.
 1. Naciśnij przycisk zwalniający na dysku twardym.
   1. Wyjmij dysk twardy z konsoli.
 1. Podłącz napęd flash USB z aktualizacją do portu USB konsoli.
 2. Włącz konsolę. Po uruchomieniu konsoli proces aktualizacji oprogramowania powinien rozpocząć się automatycznie.

Rozwiązanie 2: Uprość konfigurację sieci

Czasami zapora sieciowa w routerze blokuje pobieranie aktualizacji. Jeśli w routerze jest taka zapora, musisz chwilowo uprościć konfigurację swojej sieci. Jak to zrobić:

 1. Wyłącz konsolę.
 2. Odłącz modem od routera. Przy użyciu standardowego kabla Ethernet podłącz konsolę bezpośrednio do modemu. W ten sposób aktualizacja będzie mogła zostać pobrana z obejściem zapory routera. Do modemu nie powinny być podłączone żadne inne urządzenia.
 3. Włącz konsolę.
 4. Pobierz żądaną aktualizację systemu.
 5. Odłącz konsolę od modemu. Ponownie podłącz modem do routera, a następnie konsolę do routera.

Rozwiązanie 3: Zgłoś konieczność naprawy

Jeśli powyższe rozwiązania nie umożliwiły rozwiązania problemu, oznacza to, że konsola wymaga naprawy. Zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby zaktualizowania konsoli Xbox 360 występuje błąd xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?