Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Występuje błąd 87e105dc

Może to oznaczać problem z usługą Xbox Live lub nieoczekiwany błąd konsoli.

Rozwiązania

 1. Sprawdź stan poniższych usług Xbox Live. Jeśli jest widoczny alert dotyczący usługi, zaczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie.
 2. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie konsoli: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Xbox na kontrolerze. W menu ekranowym wybierz pozycję Wyłącz konsolę, a następnie naciśnij przycisk A . Włącz ponownie konsolę.
 3. Jeśli próbujesz użyć gry lub aplikacji, odinstaluj ją i zainstaluj ponownie.
 4. Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną. Zobacz Jak wyczyścić pamięć podręczną na konsoli Xbox 360.
 5. W ostateczności możesz spróbować zresetować ustawienia konsoli Xbox. Spowoduje to ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego konsoli. W zależności od szybkości Twojej sieci może to trochę potrwać.
  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > System i naciśnij przycisk A .
  2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia konsoli > Dane systemowe. Zapisz numer seryjny, a następnie wróć na ekran Ustawienia systemu.
  3. Wybierz pozycję Magazyn pamięci. Wyróżnij dysk twardy i naciśnij przycisk A . Wybierz pozycję Formatuj, a następnie wybierz pozycję Tak. Teraz wprowadź skopiowany uprzednio numer seryjny. Wybierz pozycję Rozpocznij, aby rozpocząć proces resetowania.
Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2018-12-15T14:27:01.2709091+00:00
Relacje społeczne i gry: sprawne
2018-12-15T14:27:01.2709091+00:00
Zakupy i używanie zawartości: sprawne
2018-12-15T14:27:01.2709091+00:00
Telewizja, muzyka i wideo: sprawne
2018-12-15T14:27:01.2709091+00:00

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Występuje błąd 87e105dc”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę