Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live występuje błąd 80048821

Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

To hasło jest nieprawidłowe lub wpisany adres e-mail nie jest przypisany do konta Xbox Live. Spróbuj ponownie lub przejdź do Xbox.com/forgot, jeśli potrzebujesz pomocy.

Kod: 80048821

Może to oznaczać jedną z następujących możliwości:

 • Twój profil Xbox Live jest uszkodzony.
 • Wystąpił problem z informacjami zabezpieczającymi skojarzonymi z Twoim kontem Microsoft.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Uruchom ponownie konsolę Xbox 360

Wyłączenie konsoli Xbox 360 i ponowne jej uruchomienie może spowodować rozwiązanie tego problemu.

Rozwiązanie 2: Sprawdź swoje hasło do konta Microsoft

Sprawdź, czy wprowadzone hasło jest poprawne. Jeśli nie pamiętasz hasła lub nie możesz się zalogować, używając swojego hasła, zresetuj swoje hasło.

Rozwiązanie 3: Spróbuj zalogować się w witrynie Xbox.com

Jak to zrobić:

 1. Naciśnij lub kliknij łącze Zaloguj się u góry dowolnej strony, takiej jak ta, w witrynie xbox.com.
 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło do konta Microsoft, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.
 3. Jeśli możesz zalogować się w witrynie Xbox.com, spróbuj ponownie zalogować się na konsoli Xbox 360.

Rozwiązanie 4: Zaktualizuj informacje zabezpieczające skojarzone z Twoim kontem Microsoft

Sprawdź informacje zabezpieczające skojarzone z Twoim kontem Microsoft, a w razie potrzeby dodaj nowe. Na przykład dodaj nowy adres e-mail lub numer telefonu.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać informacjami zabezpieczającymi skojarzonymi z kontem Microsoft, zobacz Omówienie informacji zabezpieczających konta Microsoft.

Po zweryfikowaniu i zaktualizowaniu informacji zabezpieczających konta Microsoft zaloguj się do usługi Xbox Live i ponownie spróbuj kupić lub pobrać zawartość.

Rozwiązanie 5: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
 4. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 5. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną systemu.
 6. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.

Rozwiązanie 6: Przenieś, a następnie ponownie pobierz swój profil Xbox Live

Jak to zrobić:

 1. Sformatuj zapasowy napęd flash USB jako jednostkę pamięci.
 2. Przenieś swój profil na napęd flash sformatowany w kroku 1. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Podłącz napęd flash USB do konsoli.
  2. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
  3. Przejdź na stronę Ustawienia, wybierz pozycję Ustawienia systemu, a następnie wybierz pozycję Pamięć masowa.
  4. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
  5. Wybierz opcję Profile gracza, a następnie wybierz swój profil gracza.
  6. Wybierz opcję Przenieś.
  7. Wybierz napęd flash USB, na który chcesz przenieść swój profil.
  8. Odłącz napęd flash USB od konsoli.
 3. Pobierz ponownie swój profil. Aby uzyskać pomoc, zobacz Pobieranie profilu Xbox Live na inną konsolę Xbox 360 lub jego ponowne pobieranie.

Rozwiązanie 7: Usuń plik z danymi systemu rynku

Na konsoli Xbox 360 są także przechowywane tymczasowe pliki Sklepu Xbox Games. Usunięcie pliku z danymi systemowymi rynku może umożliwić rozwiązanie tego problemu. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz podstawowe urządzenie pamięci masowej.
 4. Wybierz pozycję Elementy systemowe.
 5. Wybierz pozycję Dane systemowe rynku.
 6. Wybierz pozycję Usuń.
 7. Uruchom ponownie konsolę.

Rozwiązanie 8: Usuń najnowszą aktualizację systemu

Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 4. Wyróżnij (ale nie wybieraj) pozycję Karta pamięci.
 5. Na kontrolerze naciśnij wymienione poniżej przyciski w następującej kolejności:
  1. Lewy przycisk przedni
  2. Prawy przycisk przedni
  3. Przycisk X
 6. Potwórz krok 5.
 7. Po wyświetleniu poniższego komunikatu kliknij pozycję Tak:

Usuń aktualizację systemu

Jeśli urządzenie pamięci masowej zawiera aktualizację systemu, ta aktualizacja oraz dostęp do usługi Xbox Live zostaną usunięte. Aby ponownie korzystać z tych funkcji, zaloguj się do usługi Xbox Live i pobierz aktualizację. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.xbox.com/storage.

Po zakończeniu operacji konsola zostanie uruchomiona ponownie. Czy chcesz kontynuować?

Konsola Xbox 360 zostanie uruchomiona ponownie.

Rozwiązanie 9: Zgłoś konieczność naprawy

Jeśli poprzednie rozwiązania nie umożliwiły rozwiązania problemu, konsola wymaga naprawy. Zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live występuje błąd 80048821”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?