Podczas nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live występuje błąd 80049C3A

Podczas nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live jest wyświetlany następujący kod błędu:

80049C3A

Może to oznaczać jedną z następujących możliwości:

 • Informacje rozliczeniowe skojarzone z Twoim kontem wymagają aktualizacji.
 • Informacje przechowywane w pamięci podręcznej na konsoli Xbox wymagają odświeżenia.
 • Wystąpił problem z połączeniem z usługą Xbox Live.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zweryfikuj informacje zabezpieczające swojego konta Microsoft

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft. Jeśli nie pamiętasz hasła, zresetuj hasło.
 2. Kliknij pozycję Edytuj informacje zabezpieczające.
 3. Zweryfikuj swoje informacje zabezpieczające. Na przykład upewnij się, że informacje w polach Numer telefonu, Alternatywny adres e-mail i Pytanie zabezpieczające (jeśli są dostępne) są poprawne.
 4. Kliknij pozycję Rozliczenia, a następnie pozycję Dane rozliczeniowe.
 5. Zweryfikuj informacje rozliczeniowe skojarzone z Twoim kontem Microsoft. Na przykład sprawdź, czy adres rozliczeniowy konta Microsoft odpowiada adresowi rozliczeniowemu skojarzonemu z kartą kredytową. Upewnij się też, że informacje dotyczące płatności związanych z kontem Microsoft, w tym wielkość liter, są takie same jak informacje skojarzone z kartą kredytową.
 6. Wyloguj się ze swojego konta Microsoft, a następnie zaloguj się ponownie.
 7. Na konsoli spróbuj nawiązać połączenie z usługą Xbox Live.

Rozwiązanie 2: Usuń swój profil z konsoli, wyczyść pamięć podręczną systemu i ponownie pobierz swój profil

Aby usunąć profil zapisany na konsoli Xbox:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz ekran Start konsoli Xbox.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 4. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 5. Wybierz urządzenie pamięci masowej. Na przykład wybierz dysk twardy lub kartę pamięci.
 6. Wybierz pozycję Profile.
 7. Wybierz tag gracza, który chcesz usunąć.
 8. Wybierz pozycję Usuń.
 9. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia.
  Ważne
  Nie wybieraj pozycji Usuń profil i elementy. Spowodowałoby to usunięcie profilu wraz ze skojarzonymi z nim grami i osiągnięciami.

Aby wyczyścić pamięć podręczną systemu:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz ekran Start konsoli Xbox.
 3. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 4. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 5. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 6. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną systemu.
 7. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.

Aby pobrać swój profil Xbox Live, wykonaj poniższe kroki:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 1. Wybierz pozycję Pobierz profil.
  Uwaga Jeśli nie widzisz opcji Pobierz profil, oznacza to, że prawdopodobnie zalogowano się już do profilu. Naciśnij przycisk X, aby wylogować się z profilu.
 2. Wprowadź dane konta Microsoft skojarzonego z Twoim tagiem gracza Xbox Live. Jeśli nie znasz nazwy swojego konta Microsoft lub hasła do niego, zobacz Znajdowanie swojego konta Microsoft lub hasła.
  Uwaga W przypadku korzystania z konta Xbox Live dziecka do pobrania profilu musisz użyć konta Microsoft rodzica.
 3. Wybierz urządzenie pamięci masowej dla profilu (na przykład Dysk twardy).
  Rozpocznie się pobieranie profilu.

Po zakończeniu pobierania profilu uruchom ponownie konsolę i spróbuj nawiązać połączenie z usługą Xbox Live.

Rozwiązanie 3: Rozwiąż problemy z połączeniem z usługą Xbox Live

Jeśli ten problem nadal występuje, rozwiąż problemy z połączeniem z usługą Xbox Live.

Jeśli po rozwiązaniu problemu z połączeniem ten problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live występuje błąd 80049C3A”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?