Podczas pobierania zawartości z usługi Xbox Live na konsolę Xbox 360 występuje błąd 800704CD

Podczas próby pobrania zawartości z usługi Xbox Live na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany następujący kod błędu:

800704CD

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Usuń i ponownie zainstaluj grę lub aplikację

 1. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz pozycję Jednostka pamięci.
 3. Wybierz pozycję Gry i aplikacje.
 4. Znajdź i wybierz grę lub aplikację, którą chcesz usunąć.
 5. Wybierz pozycję Usuń.
 6. Pobierz ponownie grę lub aplikację.

Jeśli usunięta gra lub aplikacja została pobrana z usługi Xbox Live:

  1. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konto.
  2. Wybierz pozycję Historia pobierania.
  3. Przejrzyj historię pobierania. Jeśli chcesz ponownie pobrać grę lub aplikację, zaznacz ją i wybierz pozycję Pobierz ponownie.

Uwaga Jeśli chcesz zobaczyć opłaty, którymi zostało obciążone Twoje konto Xbox Live, zobacz Sprawdzanie historii subskrypcji i transakcji dla konta Xbox Live w trybie online.

Jeśli gra była instalowana z dysku, zainstaluj ją ponownie.

Rozwiązanie 2: Usuń swój profil, wyczyść pamięć podręczną systemu i ponownie pobierz swój profil

Krok 1: Usuń profil przechowywany na konsoli Xbox

 1. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Jeśli do konsoli nie jest podłączone żadne zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, wybierz pozycję Dysk twardy. W przeciwnym wypadku wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
 4. Wybierz pozycję Profile.
 5. Wybierz profil, który chcesz usunąć.
 6. Wybierz pozycję Usuń.
 7. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia.

Ważne Nie wybieraj pozycji Usuń profil i elementy. Spowodowałoby to usunięcie profilu wraz z zapisanymi grami i osiągnięciami.

Krok 2: Wyczyść pamięć podręczną systemu

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
 4. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 5. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną systemu.
 6. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.
 7. Uruchom ponownie konsolę.

Krok 3: Pobierz swój profil Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 1. Wybierz pozycję Pobierz profil.
  Uwaga Jeśli nie widzisz opcji Pobierz profil, oznacza to, że prawdopodobnie zalogowano się już do profilu. Naciśnij przycisk X, aby wylogować się z profilu.
 2. U dołu ekranu Pobierz profil wybierz pozycję Pobierz profil.
 3. Wprowadź dane konta Microsoft skojarzonego z Twoim tagiem gracza Xbox Live. Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail swojego konta Microsoft lub hasła do niego, zobacz Znajdowanie swojego adresu e-mail lub hasła do konta Microsoft.
  Uwaga W przypadku korzystania z konta Xbox Live dziecka do pobrania profilu musisz użyć konta Microsoft rodzica.
 4.  Jeśli z konsolą używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, wybierz urządzenie, na którym chcesz zapisać profil. Jeśli nie używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, pobieranie profilu rozpocznie się natychmiast.

Po zakończeniu pobierania profilu uruchom ponownie konsolę i spróbuj ponownie wykonać operację pobierania.

Rozwiązanie 3: Rozwiąż problem z połączeniem sieciowym

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemu z połączeniem sieciowym, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live.

Rozwiązanie 4: Rozwiąż problem z dyskiem twardym dla konsoli Xbox 360

Ten problem może wystąpić w przypadku uszkodzenia lub zapełnienia dysku twardego dla konsoli Xbox 360. Zobacz Rozwiązywanie problemów z dyskami twardymi dla konsoli Xbox 360.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas pobierania zawartości z usługi Xbox Live na konsolę Xbox 360 występuje błąd 800704CD”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?