Podczas pobierania profilu Xbox Live na konsolę Xbox 360 występuje błąd 80151004

Podczas próby pobrania profilu Xbox Live na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Przepraszamy, w tej chwili nie można pobrać profili w usłudze Xbox Live. Spróbuj ponownie później.
Kod stanu: 80151004

Może to oznaczać jedną z następujących możliwości:

 • Wystąpił problem z połączeniem sieciowym.
 • Wystąpił problem z informacjami skojarzonymi z Twoim kontem Microsoft.

Rozwiązania

Aby wykonać te kroki, musisz użyć adresu e-mail i hasła do swojego konta Microsoft. Jeśli nie pamiętasz tego adresu e-mail lub hasła, zobacz Znajdowanie swojego adresu e-mail lub hasła do konta Microsoft.

Rozwiązanie 1: Zweryfikuj informacje dotyczące swojego konta Microsoft

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
  Uwaga Jeśli nie pamiętasz hasła lub nie możesz się zalogować, używając swojego hasła, zresetuj hasło.
 2. Zanotuj wszelkie wyświetlane komunikaty o błędach.
 3. W obszarze Hasło i informacje zabezpieczające kliknij lub naciśnij pozycję Edytuj informacje zabezpieczające.
 4. Zweryfikuj swoje informacje zabezpieczające. Na przykład sprawdź informacje w polach Numer telefonu, Alternatywny adres e-mail i Pytanie zabezpieczające.
  Uwaga Jeśli Twoje informacje zabezpieczające wymagają weryfikacji, zobaczysz słowo Zweryfikuj pod polem numeru telefonu i/lub adresu e-mail. Jeśli te informacje są poprawne, kliknij pozycję Zweryfikuj.
 1. Wyloguj się ze swojego konta Microsoft, a następnie zaloguj się ponownie.
 2. Zaloguj się do usługi Xbox Live i spróbuj ponownie pobrać swój profil.

Rozwiązanie 2: Utwórz unikatowe hasło aplikacji na potrzeby weryfikacji dwuetapowej

Jeśli ostatnio skonfigurowano weryfikację dwuetapową, musisz utworzyć na koncie Microsoft unikatowe hasło aplikacji.

Uwaga Aby sprawdzić, czy na koncie Microsoft jest włączona weryfikacja dwuetapowa, zaloguj się do swojego konta Microsoft i wybierz pozycję Informacje zabezpieczające.

Jeśli na Twoim koncie Microsoft jest włączona weryfikacja dwuetapowa, podczas używania aplikacji lub urządzenia, które nie akceptuje kodów zabezpieczających, może zostać wyświetlony błąd niepoprawnego hasła. Na przykład niektóre aplikacje pocztowe na smartfony oraz niektóre urządzenia, takie jak konsola Xbox 360, nie akceptują kodów zabezpieczających.

W takiej sytuacji podczas próby zalogowania się nie będzie wyświetlany monit o wprowadzenie kodu zabezpieczającego. Aby rozwiązać ten problem, należy utworzyć unikatowe hasło aplikacji na koncie Microsoft, które jest skojarzone z aplikacją lub urządzeniem. Po zalogowaniu się do aplikacji lub urządzenia za pomocą unikatowego hasła aplikacji wszystko będzie działać.

Uwaga Musisz utworzyć unikatowe hasło aplikacji dla każdej aplikacji lub urządzenia, które nie może monitować o informacje zabezpieczające. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących haseł aplikacji i weryfikacji dwuetapowej, zobacz Hasła aplikacji i weryfikacja dwuetapowa.

Aby utworzyć unikatowe hasło dla aplikacji lub urządzenia, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft, używając adresu e-mail i hasła skojarzonych z kontem Microsoft. Jeśli nie pamiętasz hasła, zresetuj hasło.
 2. W obszarze Hasło i informacje zabezpieczające wybierz pozycję Edytuj informacje zabezpieczające.
  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony monit o informacje zabezpieczające, wprowadź je, a następnie wybierz pozycję Prześlij.
 3. W obszarze Hasła aplikacji kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz nowe hasło aplikacji. Nowe hasło zostanie wygenerowane i wyświetlone na ekranie.
 4. Gdy na ekranie konsoli Xbox zostanie wyświetlony monit o hasło do konta Microsoft, wprowadź hasło aplikacji utworzone w trybie online.

Po zalogowaniu się za pomocą hasła aplikacji możesz używać aplikacji lub urządzenia. To nowe hasło, a nie hasło do konta Microsoft, będzie służyć do logowania się do urządzenia.

Jeśli chcesz wyłączyć weryfikację dwuetapową:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
 2. W obszarze Hasło i informacje zabezpieczające kliknij lub naciśnij pozycję Edytuj informacje zabezpieczające.
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie informacji zabezpieczających, wprowadź je, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Prześlij.
 3. Pod nagłówkiem Weryfikacja dwuetapowa kliknij lub naciśnij pozycję Wyłącz weryfikację dwuetapową.

Rozwiązanie 3: Pobierz ponownie swój profil

Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Pobierz profil.
  Uwaga Jeśli nie widzisz pozycji Pobierz profil, oznacza to, że prawdopodobnie już się zalogowano. Naciśnij przycisk X, aby wylogować się ze swojego profilu.
 3. Wprowadź nazwę konta Microsoft skojarzonego z Twoim tagiem gracza Xbox Live.
 4. Wprowadź hasło do konta Microsoft.
  Uwaga W przypadku korzystania z konta Xbox Live dziecka do pobrania profilu jest wymagane podanie informacji o koncie Microsoft rodzica.
 5. Wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym zostanie umieszczony profil.

  Rozpocznie się pobieranie profilu. Po pobraniu profilu możesz określić, czy podczas logowania się do profilu ma być wymagane podanie hasła do konta Microsoft.

Rozwiązanie 4: Usuń uszkodzony profil, a następnie pobierz ponownie profil

Aby usunąć uszkodzony profil przechowywany na konsoli Xbox, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
 4. Wybierz pozycję Profile.
 5. Wybierz tag gracza, który chcesz usunąć.
 6. Wybierz pozycję Usuń.
 7. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia.
 8. Ponownie pobierz swój profil.

Aby pobrać ponownie swój profil, wykonaj krok opisane w sekcji Rozwiązanie 3 powyżej.

Rozwiązanie 5: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Aby wyczyścić pamięć podręczną systemu, wykonaj poniższe kroki.

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
 4. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 5. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną systemu.
 6. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.

Jeśli ten problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas pobierania profilu Xbox Live na konsolę Xbox 360 występuje błąd 80151004”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?