Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live występuje błąd 8015100c

Problem

Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

Nie można pobrać informacji z usługi Xbox Live. Spróbuj ponownie później.
Kod stanu: 8015100c

Po uruchomieniu testu połączenia z usługą Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:

 • Błąd DNS
 • Serwer DNS nie może rozpoznać nazw serwerów usługi Xbox Live ani serwera witryny Xbox.com.

Może to oznaczać problem z konfiguracją sieci. Gdy występuje ten błąd, konsola Xbox nie może zlokalizować serwerów usługi Xbox Live z powodu błędu konfiguracji systemu nazw domen (DNS).

Uwaga System DNS umożliwia konsoli lokalizowanie innych konsol i komputerów w Internecie.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.
Uwaga Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, musisz znać hasło do tej sieci, aby wykonać poniższe kroki.

Rozwiązanie 1: Zresetuj ustawienia sieciowe do wartości domyślnych

Uwaga Przed zresetowaniem ustawień sieci konsoli Xbox 360 zapisz aktualne ustawienia, aby móc ewentualnie później je przywrócić.

 1. Wyłącz konsolę Xbox 360.
 2. Tylko połączenie bezprzewodowe: Odłącz kartę sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360 od portu USB (jeśli jest podłączona).
 3. Włącz konsolę.
 4. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 5. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 6. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 7. Wybierz pozycję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 8. Wybierz pozycję Skonfiguruj sieć.
 9. Na karcie Ustawienia dodatkowe wybierz pozycję Przywróć ustawienia fabryczne.
  Uwaga Spowoduje to zresetowanie tylko ustawień sieciowych. Nie spowoduje to zmiany innych ustawień konsoli.
 10. Wyłącz konsolę.
 11. Jeśli odłączono kartę sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360, podłącz ją ponownie do konsoli.
 12. Włącz konsolę.
 13. Tylko połączenie bezprzewodowe: Zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.
 14. Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live. Aby to zrobić:
  1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
  2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  3. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
  4. Wybierz pozycję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu), a następnie wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli nadal jest wyświetlany ten błąd, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 2: Ponownie uruchom sprzęt sieciowy    

 1. Wyłącz konsolę Xbox 360 i wszelki sprzęt sieciowy (na przykład modem i router).
 2. Zaczekaj minutę.
 3. Włącz modem i poczekaj, aż przejdzie z powrotem do trybu online (kolejna minuta).
 4. Włącz następne urządzenie sieciowe (na przykład router) i odczekaj kolejną minutę.
 5. Powtórz krok 4 dla każdego dodatkowego urządzenia sieciowego.
 6. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 7. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Ustawienia systemu.
 8. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 9. Wybierz pozycję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 10. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli nadal jest wyświetlany ten błąd, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Użyj ręcznie określonych ustawień DNS
Jeśli Twój komputer umożliwia dostęp do Internetu, użyj na konsoli tych samych ustawień DNS, co na komputerze.

 1. Na komputerze kliknij przycisk Start, wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Uwaga Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 1. Pod nazwą sieci wyszukaj wiersz rozpoczynający się od tekstu „Serwery DNS”.
 1. Zapisz numery serwerów DNS (podstawowego i pomocniczego).

Teraz wprowadź te numery serwerów DNS na konsoli. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 4. Wybierz pozycję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej w razie pojawienia się odpowiedniego monitu.
 5. Wybierz pozycję Skonfiguruj sieć.
 6. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz pozycję Ustawienia DNS.
 7. Wybierz pozycję Ręczne.
 8. Wybierz pozycję Podstawowy serwer DNS.
 9. Wprowadź pierwszy zapisany numer i wybierz pozycję Gotowe.
 10. Wybierz pozycję Zapasowy serwer DNS.
 11. Wprowadź drugi zapisany numer i wybierz pozycję Gotowe.
 12. Ponownie kliknij przycisk Gotowe.
 13. Naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli nadal jest wyświetlany ten błąd, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Wypróbuj bezpośrednie połączenie modemowe
Jest to rozwiązanie tymczasowe, które pomoże ustalić przyczynę problemu. Jeśli to rozwiązanie umożliwi nawiązanie połączenia z usługą Xbox Live, będzie to oznaczać, że mógł wystąpić problem z konfiguracją routera.

Spróbuj podłączyć konsolę Xbox 360 bezpośrednio do modemu, zamiast używać routera. Jak to zrobić:

 1. Podłącz konsolę do modemu, używając kabla sieciowego.
 2. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika, przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 4. Wybierz pozycję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 5. Wybierz pozycję Skonfiguruj sieć.
 6. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz pozycję Ustawienia DNS.
 7. Wybierz pozycję Automatyczne.
 8. Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live. W tym celu naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika, przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu. Wybierz pozycję Ustawienia sieci, wybierz pozycję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu), a następnie wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli nadal jest wyświetlany ten błąd, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 5: Spróbuj użyć narzędzia Połączenie z usługą Xbox Live
Jeśli ten problem nadal występuje, wypróbuj rozwiązanie problemu z błędami połączenia z usługą Xbox Live.
Jeśli nadal jest wyświetlany ten błąd, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 6: Skontaktuj się z usługodawcą internetowym
Jeśli błąd DNS występuje po podłączeniu konsoli Xbox 360 bezpośrednio do modemu, być może wystąpił problem z tabelą routingu. Serwery DNS używają tabel routingu w celu kierowania ruchem sieciowym. Jeśli te tabele zawierają niepoprawne informacje, konsola może nie być w stanie odnaleźć serwerów usługi Xbox Live. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby dowiedzieć się, czy może on pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live występuje błąd 8015100c”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?