Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80151901

Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

Nie można podłączyć konsoli do usługi Xbox Live. Czy chcesz zakończyć bieżącą sesję i przetestować połączenie? Jeśli aktualnie grasz, postęp osiągnięty od ostatniego zapisania stanu zostanie utracony.

Kod stanu: 80151901

Może to oznaczać, że Twój profil Xbox jest uszkodzony.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne jakieś alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2020-01-17T19:50:52.5637703+00:00

Rozwiązanie 2: Rozwiąż problem z połączeniem z usługą Xbox Live

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z usługą Xbox Live, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live.

Rozwiązanie 3: Usuń i ponownie pobierz swój profil

Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć i ponownie pobrać swój profil Xbox Live.

Krok 1: Usuń profil przechowywany na konsoli Xbox

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
Ekran Ustawienia systemu, na którym jest wyróżniona opcja Pamięć masowa.
 1. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
 2. Wybierz pozycję Profile gracza.
 3. Wybierz tag gracza, który chcesz usunąć.
 4. Wybierz pozycję Usuń.
 5. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. (Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia).

Krok 2: Wyczyść pamięć podręczną systemu

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
Karta Ustawienia w przewodniku konsoli Xbox 360, na której jest wyróżniona opcja Ustawienia systemu.
 1. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
 2. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 3. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
 4. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.

Krok 3: Ponownie pobierz swój profil

Aby pobrać ponownie swój profil Xbox Live, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Pobierz profil.

  Uwaga Jeśli nie widzisz powiadomienia Pobierz profil, oznacza to, że prawdopodobnie zalogowano się do swojego profilu. Naciśnij przycisk X , aby się wylogować.

 3. Wprowadź dane konta Microsoft skojarzonego z Twoim tagiem gracza Xbox Live. Jeśli nie znasz swojego konta Microsoft lub hasła do niego, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta lub Rozwiązanie problemu z utratą hasła.

  Uwaga W przypadku korzystania z konta Xbox dziecka do pobrania profilu musisz użyć konta Microsoft osoby dorosłej należącej do rodziny.

 4. Wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym zostanie umieszczony profil.

  Rozpocznie się pobieranie profilu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80151901”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?