Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 83820070

Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

83820070
Nie można pobrać informacji z usługi Xbox Live. Spróbuj ponownie później.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że usługa Xbox Live jest dostępna i działa

Aby sprawdzić, czy usługa Xbox Live jest dostępna i działa, przejdź na stronę stanu usługi Xbox Live.

Rozwiązanie 2: Sprawdź informacje dotyczące swojego konta i informacje rozliczeniowe

Ten błąd może wystąpić w sytuacji, gdy informacje dotyczące konta Xbox Live lub informacje rozliczeniowe są nieaktualne. Aby sprawdzić swoje informacje, zobacz Jak zmienić lub zaktualizować informacje rozliczeniowe skojarzone z kontem Xbox Live.

Rozwiązanie 3: Usuń swój profil, wyczyść pamięć podręczną systemu i ponownie pobierz swój profil

Pamięć podręczna systemu zawiera pliki tymczasowe wykorzystywane przez konsolę Xbox 360. Usunięcie profilu i wyczyszczenie pamięci podręcznej systemu może spowodować rozwiązanie tego problemu.

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Usuń swój profil:
  1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
  1. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
  3. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
  4. Wybierz pozycję Profile.
  5. Wybierz tag gracza, który chcesz usunąć.
  6. Wybierz pozycję Usuń.
  7. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia.
 1. Wyczyść pamięć podręczną konsoli Xbox 360.
 2. Ponownie pobierz swój profil:
  1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
  2. Wybierz pozycję Pobierz profil.
   Uwaga Nie widzisz pozycji Pobierz profil? Oznacza to, że do zalogowania został użyty inny profil. Naciśnij przycisk X, aby się wylogować, potwierdź, a następnie wybierz pozycję Pobierz profil.
  3. U dołu ekranu Pobierz profil wybierz pozycję Pobierz profil.
  4. Wprowadź dane konta Microsoft skojarzonego z Twoim profilem Xbox Live. Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail swojego konta lub hasła do niego, zobacz Znajdowanie swojego adresu e-mail lub hasła do konta Microsoft.
   Uwaga W przypadku korzystania z konta Xbox Live dziecka do pobrania profilu jest wymagane podanie informacji o koncie Microsoft rodzica.
  5. Jeśli z konsolą używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, wybierz urządzenie, na którym chcesz zapisać profil. Jeśli nie używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, pobieranie profilu rozpocznie się natychmiast.

Teraz powinno być możliwe zalogowanie się na konsoli przy użyciu Twojego profilu Xbox Live.

Ważne Jeśli profil został pobrany na inną konsolę i wybrano opcję Zapamiętaj hasło, można zdalnie usunąć hasło, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do profilu na innej konsoli. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zarządzanie preferencjami logowania na konsoli Xbox 360.

Rozwiązanie 4: Rozwiąż problem z połączeniem sieciowym

Sprawdź połączenie internetowe konsoli obejmujące router lub modem. Jeśli uważasz, że konsola jest poprawnie połączona z Internetem, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live lub Rozwiązanie problemu z błędami połączenia konsoli Xbox 360.

Jeśli ten błąd występuje, gdy próbujesz uzyskać dostęp do uprzednio pobranej zawartości, wypróbuj też rozwiązania opisane w artykule Nie mogę odtworzyć lub użyć na konsoli Xbox 360 pobranej uprzednio zawartości.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 83820070”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?