Podczas aktualizowania oprogramowania konsoli występuje błąd 8B05-0018

Podczas pobierania aktualizacji na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

 • Aktualizacja systemu nie powiodła się
 • Nie można zaktualizować konsoli. Przejdź do witryny: www.xbox.com/support.

Do tego komunikatu jest dołączony kod błędu xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8B05-0018.

Uwaga Cyfry oznaczone symbolami „x” mogą być różne.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację

Jak to zrobić:

 1. Uruchom ponownie konsolę.
 2. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika konsoli Xbox (duży przycisk X na środku kontrolera).
 3. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 4. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz opcję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 6. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Jeśli nie spowodowało to rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca

Najnowsza aktualizacja oprogramowania konsoli wymaga co najmniej 190 megabajtów (MB) miejsca na urządzeniu pamięci masowej (lub 256 MB, jeśli mieszkasz w Japonii). Jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, musisz przenieść lub usunąć część elementów. Zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zapisanych gier na konsolę Xbox, profilów oraz elementów awatarów.

Jeśli nie spowodowało to rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Usunięcie plików tymczasowych z konsoli może rozwiązać problem. Aby to zrobić, zobacz Jak wyczyścić pamięć podręczną na konsoli Xbox 360.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie konsoli. Jeśli nie spowodowało to rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Ponownie włóż urządzenie pamięci masowej

 • Jeśli zamiast dysku twardego używasz karty pamięci dla konsoli Xbox 360 lub napędu flash USB, wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci lub napęd flash USB.
 • Jeśli używasz dysku twardego, spróbuj odłączyć dysk twardy i podłączyć go ponownie.

Po tej wymianie urządzenia pamięci masowej spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie konsoli. Jeśli nie spowodowało to rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 5: Skopiuj aktualizację na napęd flash USB lub dysk optyczny, a następnie zainstaluj ją z niego

Jak to zrobić:

 • Skopiowanie na napęd flash USB
 • Uwaga Na napędzie flash USB musi być używany system plików FAT32.

  1. Podłącz napęd flash USB do portu USB w komputerze.
  2. Pobierz plik aktualizacji.
  3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
  4. Kliknij dwukrotnie ten plik, aby go rozpakować.
  5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu napędu flash USB.
  6. Odłącz napęd flash USB od portu USB komputera.
  7. Podłącz napęd flash USB do portu USB konsoli Xbox 360.
  8. Uruchom ponownie konsolę.
  9. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po wyświetleniu monitu o aktualizację oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.
 • Nagranie na dysk CD lub DVD
 • Możesz też pobrać aktualizację na komputer, nagrać ją na dysku CD lub DVD, a następnie zainstalować na konsoli. Jak to zrobić:

  1. Na komputerze pobierz plik aktualizacji.
  2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
  3. Kliknij dwukrotnie ten plik, aby go rozpakować.
  4. Włóż czysty zapisywalny dysk CD lub DVD do stacji dysków komputera.
  5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu dysku CD lub DVD i wybierz opcję zapisywania (nagrywania) plików na dysku.
  6. Wyjmij dysk ze stacji dysków komputera i włóż go do stacji dysków konsoli Xbox 360.
  7. Uruchom ponownie konsolę.
  8. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po wyświetleniu monitu o aktualizację oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.

Rozwiązanie 6: Zgłoś konieczność naprawy

Jeśli poprzednie rozwiązania nie umożliwiły rozwiązania problemu, konsola wymaga naprawy. Zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas aktualizowania oprogramowania konsoli występuje błąd 8B05-0018”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?