Podczas próby pobrania aktualizacji systemu konsoli Xbox 360 występuje błąd C000-0032

Podczas próby pobrania aktualizacji systemu konsoli Xbox 360 jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0032

Nie można wykonać aktualizacji. Jeśli problem będzie się powtarzać, przejdź na stronę: www.xbox.com/support.

Uwaga Cyfry oznaczone symbolami x mogą być różne.

Oznacza to, że masz problemy z nawiązaniem lub utrzymaniem połączenia z usługą Xbox Live.

Uwaga Jeśli podczas próby pobrania aktualizacji systemu konsoli Xbox 360 jest także wyświetlany błąd 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, oznacza to, że pobieranie nie powiodło się. Zobacz Podczas próby pobrania aktualizacji dla konsoli Xbox występuje błąd o kodzie 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, aby uzyskać więcej informacji.

Rozwiązanie

  1. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację.
  2. Jeśli nadal masz problemy z nawiązaniem lub utrzymaniem połączenia z usługą Xbox Live, zobacz Rozwiązanie problemu z błędami połączenia z usługą Xbox Live.

Uwaga Możesz także zaktualizować oprogramowanie konsoli, kopiując aktualizację na napęd flash USB lub dysk CD. Zobacz Jak uzyskać nową aktualizację konsoli Xbox 360.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby pobrania aktualizacji systemu konsoli Xbox 360 występuje błąd C000-0032”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?