Podczas próby pobrania aktualizacji występuje błąd C800-8001

Problem

Podczas próby pobrania aktualizacji może zostać wyświetlony następujący kod błędu i komunikat:

 • Aktualizacja nie powiodła się
 • Nie można wykonać aktualizacji. Jeśli problem będzie się powtarzać, przejdź na stronę: www.xbox.com/support.
 • Kod błędu: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001
 • Uwaga Cyfry oznaczone symbolami „x” mogą być różne.

Oznacza to, że pobieranie nie powiodło się i aktualizacja nie została zainstalowana.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

 • Pobierz aktualizację jeszcze raz
  1. Uruchom ponownie konsolę.
  2. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
  3. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz opcję Ustawienia systemu.
  4. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
  5. Wybierz opcję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
  6. Wybierz opcję Testuj połączenie z usługą Xbox Live.
  7. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

  Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

 • Sprawdź połączenie z usługą Xbox Live

  Jeśli masz problemy z nawiązaniem lub utrzymaniem połączenia z usługą Xbox Live, zobacz Xbox Live: Połączenie z usługą Xbox Live.

  Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

 • Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca

  Najnowsza aktualizacja oprogramowania konsoli wymaga co najmniej 190 megabajtów (MB) miejsca na urządzeniu pamięci masowej (lub 256 MB, jeśli mieszkasz w Japonii). Jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, musisz przenieść lub usunąć część elementów. Zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zapisanych gier na konsolę Xbox, profilów oraz elementów awatarów.

  Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

 • Wyczyść pamięć podręczną systemu

  Usunięcie plików tymczasowych z konsoli może rozwiązać problem. Wyczyść pamięć podręczną systemu konsoli Xbox 360, a następnie spróbuj ponownie pobrać aktualizację.

  Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

 • Ponownie włóż urządzenie pamięci masowej
  • Jeśli zamiast dysku twardego używasz karty pamięci dla konsoli Xbox 360 lub napędu flash USB, wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci lub napęd flash USB.
  • Jeśli używasz dysku twardego, spróbuj odłączyć dysk twardy i podłączyć go ponownie.

  Po tej wymianie urządzenia pamięci masowej spróbuj ponownie pobrać aktualizację.

  Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

 • Zastosuj aktualizację z napędu flash USB lub dysku optycznego

  Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie spowodowało usunięcia problemu, skopiuj aktualizację z komputera na napęd flash USB lub dysk CD/DVD. Następnie zainstaluj aktualizację na konsoli. Jak to zrobić:

  • Skopiowanie na napęd flash USB

   Uwaga Na napędzie flash USB musi być używany system plików FAT32.

   1. Podłącz napęd flash USB do portu USB w komputerze.
   2. Pobierz plik aktualizacji.
   3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
   4. Kliknij dwukrotnie ten plik, aby go rozpakować.
   5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu napędu flash USB.
   6. Odłącz napęd flash USB od portu USB komputera.
   7. Podłącz napęd flash USB do portu USB konsoli Xbox 360.
   8. Uruchom ponownie konsolę.
   9. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

  • Nagranie na dysk CD lub DVD

   Możesz też pobrać aktualizację na komputer, nagrać ją na dysku CD lub DVD, a następnie zainstalować na konsoli. Jak to zrobić:

   1. Na komputerze pobierz plik aktualizacji.
   2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
   3. Kliknij dwukrotnie ten plik, aby go rozpakować.
   4. Włóż czysty zapisywalny dysk CD lub DVD do stacji dysków komputera.
   5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu dysku CD lub DVD i wybierz opcję zapisywania (nagrywania) plików na dysku.
   6. Po nagraniu plików na dysku wyjmij dysk ze stacji dysków komputera i włóż do stacji dysków konsoli Xbox 360.
   7. Uruchom ponownie konsolę.
   8. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po wyświetleniu monitu o aktualizację nowego oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.

Jeśli po skopiowaniu aktualizacji na napęd flash lub dysk optyczny i zainstalowaniu jej na konsoli zostanie wyświetlony kod błędu, taki jak xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (cyfry x mogą być różne), skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox, klikając łącze „Skontaktuj się z nami” u dołu tej strony.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby pobrania aktualizacji występuje błąd C800-8001”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?