Kody błędów konsoli Xbox 360

Na tej stronie

Błędy sprzętowe konsoli Xbox

Jeśli występuje problem sprzętowy z konsolą Xbox 360, na ekranie telewizora może się pojawić komunikat o błędzie składający się z trzech znaków, na przykład Błąd systemu E74. W takim przypadku należy zlokalizować kod błędu w poniższej tabeli, aby dowiedzieć się, co robić dalej.

Uwaga Jeśli kod błędu, który napotykasz, nie jest wymieniony na tej stronie, wyszukaj go na stronie Wyszukiwanie kodów błędów i kodów stanu.

Oryginalna konsola Xbox 360 Konsola Xbox 360 S
Oryginalna konsola Xbox 360 Konsola Xbox 360 S

Kod błędu

Oryginalna konsola Xbox 360

Konsola Xbox 360 S

E01 – E63, E65

Użyj Kreatora rozwiązania problemu migających kontrolek. Wybierz jako problem jedną migającą kontrolkę i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozwiązaniu.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz i ponownie podłącz wszystkie akcesoria.
 2. Wyjmij dysk twardy.
 3. Odłącz wszystkie napędy flash USB.

Jeśli mimo wykonania powyższych kroków problem nadal występuje, musisz zgłosić konieczność naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

E64

Konsola wymaga naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

Konsola wymaga naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

E66

Ingerowano we wnętrze konsoli Xbox 360 lub ją zmodyfikowano. W konsekwencji konsola nie umożliwia już nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live, pobierania aktualizacji systemu ani grania w nowe gry, które wymagają aktualizacji systemu.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd E66 i miga jedna z czerwonych kontrolek.

Ingerowano we wnętrze konsoli Xbox 360 lub ją zmodyfikowano. W konsekwencji konsola nie umożliwia już nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live, pobierania aktualizacji systemu ani grania w nowe gry, które wymagają aktualizacji systemu.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd E66 i miga jedna z czerwonych kontrolek.

E68, E69

Użyj Kreatora rozwiązania problemu migających kontrolek. Wybierz jako problem jedną migającą kontrolkę i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozwiązaniu.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz i ponownie podłącz wszystkie akcesoria.
 2. Wyjmij dysk twardy.
 3. Odłącz wszystkie napędy flash USB.
 4. Jeśli po odłączeniu dysku twardego nie jest wyświetlany komunikat o błędzie, oznacza to, że dysk twardy mógł ulec awarii sprzętowej. Zamów nowy dysk twardy dla konsoli Xbox 360 w naszym centrum serwisowym konsoli Xbox online (zaloguj się za pomocą konta Microsoft). Do dokonania gwarancyjnej wymiany dysku twardego niezbędna jest rejestracja konsoli.

Jeśli mimo wykonania powyższych kroków problem nadal występuje, musisz zgłosić konieczność naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

E70, E71, E73

Użyj Kreatora rozwiązania problemu migających kontrolek. Wybierz jako problem jedną migającą kontrolkę i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozwiązaniu.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz i ponownie podłącz wszystkie akcesoria.
 2. Wyjmij dysk twardy.
 3. Odłącz wszystkie napędy flash USB.

Jeśli mimo wykonania powyższych kroków problem nadal występuje, musisz zgłosić konieczność naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

E74

Konsola wymaga naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

Konsola wymaga naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

E75 – E99

Użyj Kreatora rozwiązania problemu migających kontrolek. Wybierz jako problem jedną migającą kontrolkę i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozwiązaniu.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz i ponownie podłącz wszystkie akcesoria.
 2. Wyjmij dysk twardy.
 3. Odłącz wszystkie napędy flash USB.

Jeśli mimo wykonania powyższych kroków problem nadal występuje, musisz zgłosić konieczność naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

E81, E82

Użyj Kreatora rozwiązania problemu migających kontrolek. Wybierz jako problem jedną migającą kontrolkę i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozwiązaniu.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz i ponownie podłącz wszystkie akcesoria.
 2. Wyjmij dysk twardy.
 3. Odłącz wszystkie napędy flash USB.

Jeśli mimo wykonania powyższych kroków problem nadal występuje, musisz zgłosić konieczność naprawy. Zaloguj się, aby zgłosić konieczność naprawy lub zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

Błędy odczytu dysku konsoli Xbox

Komunikaty

Należy wykonać następujące czynności

 • Nie można odczytać dysku.
 • Aby odtworzyć dysk, włóż go do konsoli Xbox 360.
 • Nierozpoznany dysk.
 • Komunikat „Trwa odczytywanie”, a następnie „Otwórz napęd”.

Użyj procedury Rozwiązanie problemu ze stacją dysków konsoli Xbox 360.

Błędy aktualizacji oprogramowania konsoli

Podczas aktualizowania oprogramowania konsoli może wystąpić błąd. Błąd może także wystąpić po zaktualizowaniu oprogramowania konsoli. Na przykład, gdy spróbujesz odtworzyć dysk DVD, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Brakuje niektórych funkcji konsoli Xbox lub są one uszkodzone. W celu ich zastąpienia niezbędna jest aktualizacja systemu. Konsola zostanie uruchomiona ponownie.

Jeśli występuje dowolny z tych problemów, zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania konsoli Xbox 360.

Błędy sensora Kinect

Jeśli podczas korzystania z sensora Kinect wystąpił błąd, przejdź do sekcji Komunikaty o błędach sensora Kinect na konsoli Xbox 360.

Inne błędy

Jeśli jest wyświetlany kod błędu lub stanu, który nie został opisany w tym artykule, spróbuj wyszukać go na stronie Wyszukiwanie kodów błędów i kodów stanu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Kody błędów konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?