Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Błędy sprzętowe konsoli Xbox 360

Wyszukiwanie kodów błędów

Wyszukiwanie kodów błędów/kodów stanu konsoli Xbox

Aby dowiedzieć się, co oznacza kod błędu lub kod stanu konsoli Xbox, użyj tego narzędzia w celu wyszukania kodu i zapoznania się z możliwymi rozwiązaniami problemu.

Błędy połączenia

Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live występuje błąd o kodzie 0000-000B, 0000-000b, 0000-0001 lub 0000-0008

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live zostanie wyświetlony kod błędu 0000-000B.

Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live występuje błąd o kodzie 20A8-4840

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live zostanie wyświetlony kod błędu 20A8-4840.

Podczas uruchamiania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie 8007274C

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas uruchamiania konsoli Xbox jest wyświetlany kod błędu 8007274C.

Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live występuje błąd o kodzie D0000033

Informacje dotyczące kodu błędu D0000033 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live.

Błędy stacji dysków

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie 03-57-00

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania konsoli Xbox 360 jest wyświetlany kod błędu 03-57-00.

Podczas próby odtworzenia dysku na konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie 03-80-00

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby odtworzenia dysku na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany kod błędu 03-80-00.

Podczas próby zagrania w grę lub zainstalowania aktualizacji z dysku występuje błąd o kodzie 06-2e-00

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby zagrania w grę lub zainstalowania aktualizacji z dysku zostanie wyświetlony kod błędu 06-2e-00.

Błędy pobierania

Podczas próby pobrania aktualizacji konsoli Xbox występuje błąd o kodzie 307D

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania konsoli Xbox 360 jest wyświetlany kod błędu xxxx-307D-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Podczas próby pobrania aktualizacji dla konsoli Xbox występuje błąd o kodzie xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania konsoli Xbox 360 jest wyświetlany kod błędu xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Podczas próby pobrania aktualizacji dla konsoli Xbox występuje błąd o kodzie xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania konsoli Xbox 360 jest wyświetlany kod błędu xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Podczas próby pobrania aktualizacji dla konsoli Xbox występuje błąd o kodzie 3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania konsoli Xbox 360 jest wyświetlany kod błędu 3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Podczas pobierania aktualizacji na konsolę Xbox 360 występuje błąd o kodzie 3CD6

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby pobrania aktualizacji systemu na konsolę Xbox 360 zostanie wyświetlony kod błędu 3CD6.

Podczas próby pobrania aktualizacji oprogramowania na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można wykonać aktualizacji”

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby pobrania aktualizacji jest wyświetlany kod błędu 8007-000F.

Podczas próby zainstalowania aktualizacji występuje błąd o kodzie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-8007-0070

Informacje dotyczące kodu błędu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-8007-0070 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby zainstalowania aktualizacji.

Podczas próby pobrania aktualizacji występuje błąd o kodzie 8007-045D

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby pobrania aktualizacji zostanie wyświetlony kod błędu 8007-045D.

Podczas próby zaktualizowania oprogramowania konsoli występuje błąd o kodzie 8B05-0018

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby pobrania aktualizacji konsoli Xbox 360 zostanie wyświetlony kod błędu 8B05-0018.

Podczas próby pobrania aktualizacji na konsolę Xbox 360 występuje błąd o kodzie xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-000E

Informacje dotyczące kodu błędu xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-000E i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby pobrania aktualizacji na konsolę Xbox 360.

Podczas próby pobrania aktualizacji na konsolę Xbox 360 występuje błąd o kodzie xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0010

Informacje dotyczące kodu błędu xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0010 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby pobrania aktualizacji na konsolę Xbox 360.

Podczas próby zainstalowania aktualizacji z dysku optycznego występuje błąd o kodzie C000-0013

Informacje dotyczące kodu błędu C000-0013 i co zrobić, gdy zostanie on wyświetlony podczas instalowania aktualizacji z dysku optycznego.

Podczas próby zainstalowania aktualizacji z urządzenia pamięci masowej występuje błąd o kodzie C000-0034

Informacje dotyczące kodu błędu C000-0034 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas instalacji aktualizacji z urządzenia pamięci masowej.

Podczas próby aktualizacji konsoli Xbox 360 za pomocą dysku występuje błąd o kodzie xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003A

Informacje dotyczące kodu błędu xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003A i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby zaktualizowania konsoli Xbox 360 za pomocą dysku optycznego.

Podczas próby pobrania zawartości na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany kod stanu C000-007B

Jest wyświetlany kod błędu C000-007B? Dowiedz się, jak rozwiązać problem wskazywany przez kod stanu C000-007B, co umożliwi pobieranie multimediów na konsolę Xbox.

Podczas próby pobrania aktualizacji na konsolę Xbox 360 występuje błąd o kodzie xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-007F

Informacje dotyczące kodu błędu xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-007F i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby pobrania aktualizacji na konsolę Xbox 360.

Podczas korzystania z konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-016B

Informacje dotyczące kodu błędu C000-016B i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas używania konsoli Xbox 360.

Podczas próby pobrania aktualizacji występuje błąd o kodzie C800-8001

Informacje dotyczące kodu błędu xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby pobrania aktualizacji.

Podczas próby pobrania aktualizacji występuje błąd o kodzie C810-1001

Informacje dotyczące kodu błędu C810-1001 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby pobrania aktualizacji.

Podczas próby pobrania aktualizacji oprogramowania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie d0000034

Informacje dotyczące kodu błędu d0000034 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas pobierania aktualizacji oprogramowania konsoli Xbox 360.

Podczas próby pobrania aktualizacji występuje błąd o kodzie D000-0185

Informacje dotyczące kodu błędu D000-0185 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby pobrania aktualizacji.

Problemy ogólne

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie 5829

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania konsoli Xbox 360 jest wyświetlany kod błędu 5829.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie C000-003F

Informacje dotyczące kodu błędu C000-003F i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas używania konsoli Xbox 360.

Podczas korzystania z konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002

Informacje dotyczące kodu błędu xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002 i co zrobić, gdy zostanie on wyświetlony podczas używania konsoli Xbox 360.

Podczas próby dokonania zakupu w usłudze Xbox Live występuje błąd o kodzie FFFFFFFF0000006C

Informacje dotyczące kodu błędu FFFFFFFF0000006C i co zrobić, gdy zostanie on wyświetlony podczas próby dokonania zakupu w usłudze Xbox Live.

Podczas próby zagrania w grę na oryginalną konsolę Xbox występuje błąd o kodzie X:5829.0 B:1884.0

Informacje dotyczące kodu błędu X:5829.0 B:1884.0 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby zagrania w grę na oryginalną konsolę Xbox.

Błędy systemu

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E07

Jest wyświetlany kod błędu E07? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E07, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E08

Jest wyświetlany kod błędu E08? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E08, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E09

Jest wyświetlany kod błędu E09? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E09, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E10

Jest wyświetlany kod błędu E10? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E10, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E11

Jest wyświetlany kod błędu E11? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E11, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E12

Jest wyświetlany kod błędu E12? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E12, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E13

Jest wyświetlany kod błędu E13? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E13, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E14

Jest wyświetlany kod błędu E14? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E14, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E15

Jest wyświetlany kod błędu E15? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E15, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E16

Jest wyświetlany kod błędu E16? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E16, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E17

Jest wyświetlany kod błędu E17? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E17, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E18

Jest wyświetlany kod błędu E18? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E18, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E19

Jest wyświetlany kod błędu E19? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E19, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E20

Jest wyświetlany kod błędu E20? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E20, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E22

Jest wyświetlany kod błędu E22? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E22, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E23

Jest wyświetlany kod błędu E23? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E23, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E24

Jest wyświetlany kod błędu E24? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E24, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E25

Jest wyświetlany kod błędu E25? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E25, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E26

Jest wyświetlany kod błędu E26? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E26, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E27

Jest wyświetlany kod błędu E27? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E27, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E28

Jest wyświetlany kod błędu E28? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E28, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E29

Jest wyświetlany kod błędu E29? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E29, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E30

Jest wyświetlany kod błędu E30? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E30, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E31

Jest wyświetlany kod błędu E31? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E31, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E32

Jest wyświetlany kod błędu E32? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E32, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E33

Jest wyświetlany kod błędu E33? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E33, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E34

Jest wyświetlany kod błędu E34? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E34, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E35

Jest wyświetlany kod błędu E35? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E35, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E36

Jest wyświetlany kod błędu E36? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E36, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E37

Jest wyświetlany kod błędu E37? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E37, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E38

Jest wyświetlany kod błędu E38? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E38, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E39

Jest wyświetlany kod błędu E39? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E39, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E40

Jest wyświetlany kod błędu E40? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E40, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E41

Jest wyświetlany kod błędu E41? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E41, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E42

Jest wyświetlany kod błędu E42? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E42, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E43

Jest wyświetlany kod błędu E43? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E43, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E44

Jest wyświetlany kod błędu E44? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E44, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E45

Jest wyświetlany kod błędu E45? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E45, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E46

Jest wyświetlany kod błędu E46? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E46, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E47

Jest wyświetlany kod błędu E47? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E47, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E48

Jest wyświetlany kod błędu E48? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E48, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E49

Jest wyświetlany kod błędu E49? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E49, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E50

Jest wyświetlany kod błędu E50? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E50, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E51

Jest wyświetlany kod błędu E51? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E51, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E52

Jest wyświetlany kod błędu E52? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E52, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E53

Jest wyświetlany kod błędu E53? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E53, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E54

Jest wyświetlany kod błędu E54? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E54, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E55

Jest wyświetlany kod błędu E55? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E55, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E56

Jest wyświetlany kod błędu E56? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E56, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E57

Jest wyświetlany kod błędu E57? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E57, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E58

Jest wyświetlany kod błędu E58? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E58, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E59

Jest wyświetlany kod błędu E59? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E59, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E60

Jest wyświetlany kod błędu E60? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E60, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E61

Jest wyświetlany kod błędu E61? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E61, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E62

Jest wyświetlany kod błędu E62? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E62, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E63

Jest wyświetlany kod błędu E63? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E63, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E68 i miga jedna z czerwonych kontrolek

Informacje dotyczące kodu błędu E68 i co zrobić, jeśli jest on wyświetlany podczas używania konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E71 i miga jedna z czerwonych kontrolek

Czy podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E71 i miga jedna z czerwonych kontrolek? Dowiedz się, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E71, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E74

Informacje dotyczące kodu błędu E74 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas używania konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E75

Informacje dotyczące kodu błędu E75 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas używania konsoli Xbox 360.

Podczas używania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie E96

Informacje, jak rozwiązać problem związany z kodem błędu E96, co umożliwi używanie konsoli Xbox 360.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Błędy sprzętowe konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę