Jak skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej na konsoli Xbox 360

Omówienie

W tym artykule opisano sposób konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej na konsoli Xbox 360. Po skonfigurowaniu ustawień sieci bezprzewodowej można łączyć się z Internetem i usługą Xbox Live (jeśli masz dostęp do sieci bezprzewodowej).

Rozwiązania

Jakiej konsoli używasz?

Konsola Xbox 360 E
Konsola Xbox 360 E
Konsola Xbox 360 S Oryginalna konsola Xbox 360
Konsola Xbox 360 S Oryginalna konsola Xbox 360

Konsola Xbox 360 E

Konsola Xbox 360 E ma wbudowany interfejs Wi-Fi. Jeśli masz sieć bezprzewodową, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych urządzeń.

Wbudowany interfejs Wi-Fi konsoli Xbox 360 E komunikuje się z routerem bezprzewodowym.
Wbudowany interfejs Wi-Fi konsoli Xbox 360 E komunikuje się z routerem bezprzewodowym.

Uwaga Kartę sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360 można podłączyć do konsoli Xbox 360 E. Jeśli router bezprzewodowy nie znajduje się w pobliżu konsoli, można poprawić siłę sygnału sieci bezprzewodowej, korzystając z karty sieci bezprzewodowej. Po podłączeniu karty sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360 do konsoli Xbox 360 E będzie ona automatycznie korzystać z tej karty sieci bezprzewodowej zamiast z wbudowanego interfejsu Wi-Fi.

Konsola Xbox 360 S

Konsola Xbox 360 S ma wbudowany interfejs Wi-Fi. Jeśli masz sieć bezprzewodową, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych urządzeń.

Wbudowany interfejs Wi-Fi konsoli Xbox 360 S komunikuje się z routerem bezprzewodowym.
Wbudowany interfejs Wi-Fi konsoli Xbox 360 S komunikuje się z routerem bezprzewodowym.

Uwaga Kartę sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360 można podłączyć do konsoli Xbox 360 S. Jeśli router bezprzewodowy nie znajduje się w pobliżu konsoli, można poprawić siłę sygnału sieci bezprzewodowej, korzystając z karty sieci bezprzewodowej. Po podłączeniu karty sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360 do konsoli Xbox 360 S będzie ona automatycznie korzystać z tej karty sieci bezprzewodowej zamiast z wbudowanego interfejsu Wi-Fi.

Oryginalna konsola Xbox 360

Aby podłączyć oryginalną konsolę Xbox 360 do sieci bezprzewodowej, najpierw musisz podłączyć do niej kartę sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360:

Karty sieci bezprzewodowej N i G dla konsoli Xbox 360
Karty sieci bezprzewodowej N i G dla konsoli Xbox 360

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kart sieci bezprzewodowej N i G dla konsoli Xbox 360, zobacz Jak podłączyć kartę sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360.

Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej

 1. Z poziomu interfejsu głównego przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie sieci bezprzewodowej, wykonaj poniższe kroki. W przeciwnym razie przejdź do kroku 4.
  1. Wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej.
  2. Wprowadź hasło sieci bezprzewodowej i wybierz pozycję Gotowe. Konsola automatycznie podejmie próbę nawiązania połączenia z usługą Xbox Live.
   Uwaga Jeśli nie widzisz nazwy swojej sieci bezprzewodowej, wybierz pozycję Opcje zaawansowane. Następnie wybierz pozycję Podaj sieć spoza listy i wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej. Wybierz typ zabezpieczeń sieci bezprzewodowej: WEP, WPA lub WPA2. Możesz też wybrać opcję Bez zabezpieczeń, jeśli w sieci nie jest używane hasło. Ustawienia typu zabezpieczeń muszą być zgodne z typem zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
  3. Wybierz pozycję Skonfiguruj sieć.
  4. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz opcję Tryb bezprzewodowy.
   Uwaga Jeśli tryb bezprzewodowy jest niedostępny i używasz czarnej karty sieci bezprzewodowej N, użyj dysku instalacji oprogramowania dołączonego do karty.
  5. Wybierz opcję Skanuj w poszukiwaniu sieci.
  6. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej. Jeśli Twoja sieć nie jest wyświetlana na liście, wykonaj jedną z następujących czynności:
   1. Wybierz pozycję Podaj sieć spoza listy i wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej. (Nazwa sieci bezprzewodowej jest też nazywana identyfikatorem zestawu usług [Service Set Identifier, SSID]).
   2. Wybierz typ zabezpieczeń sieci bezprzewodowej: WEP, WPA lub WPA2. Możesz też wybrać opcję Bez zabezpieczeń, jeśli w sieci nie jest używane hasło.
    Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową, spróbuj poprawić siłę sygnału/szybkość połączenia sieci bezprzewodowej.
   3. Wprowadź hasło sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
    Uwaga Upewnij się, że wprowadzono poprawne hasło. Co prawda niepoprawne hasło może umożliwić połączenie konsoli z siecią bezprzewodową, ale podczas testowania połączenia z usługą Xbox Live może być wyświetlany błąd adresu IP.
   4. Naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
   5. Jeśli nawiązywanie połączenia z usługą Xbox Live powiodło się, zostanie wyświetlony następujący ekran:

Uwaga Jeśli po uruchomieniu testu połączenia z usługą Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie, zobacz Rozwiązanie problemu z błędami połączenia z usługą Xbox Live, aby zapoznać się z krokami rozwiązywania problemów.

 1. Po wyświetleniu monitu o aktualizację oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.

  Uwaga Jeśli podczas próby zaktualizowania oprogramowania konsoli wystąpi błąd, zobacz Kod błędu po aktualizacji oprogramowania konsoli.

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas konfigurowania połączenia bezprzewodowego po raz pierwszy, zobacz Rozwiązanie problemu z pierwszym połączeniem z usługą Xbox Live.

Jeśli uprzednio było możliwe nawiązanie połączenia bezprzewodowego, ale teraz nie jest to możliwe, zobacz Rozwiązanie problemu z nawiązywaniem połączenia z usługą Xbox Live.

Jeśli nazwa Twojej sieci bezprzewodowej nie jest widoczna w obszarze Dostępne sieci, zobacz Rozwiązanie problemu z połączeniem z siecią bezprzewodową.

Ręczne konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej

Aby ręcznie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej na konsoli Xbox 360, wykonaj poniższe kroki.

Ostrzeżenie Niepoprawnie skonfigurowane ustawienia sieci bezprzewodowej mogą mieć negatywny wpływ na wydajność konsoli. Zalecamy, aby te kroki wykonywali tylko specjaliści zajmujący się sieciami i tylko w sytuacji, gdy w celu nawiązania połączenia z Internetem wymagane jest ręcznie skonfigurowanie sieci. W większości przypadków najlepsze wyniki przyniesie użycie ustawień automatycznych.

 1. Z poziomu interfejsu głównego przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 3. Wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło lub klucz, wprowadź je, a następnie wybierz pozycję Gotowe. Po wykonaniu testu stanu sieci wybierz pozycję Kontynuuj, a następnie wybierz swoją sieć bezprzewodową.

  Uwaga Jeśli po uruchomieniu testu połączenia z usługą Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie, zobacz Rozwiązanie problemu z błędami połączenia z usługą Xbox Live, aby zapoznać się z krokami rozwiązywania problemów.

 4. Wybierz pozycję Skonfiguruj sieć. Teraz możesz ręcznie skonfigurować ustawienia protokołu IP, ustawienia serwerów DNS, ustawienia protokołu PPPoE lub adres MAC.

  Zobacz poniższe kroki, aby uzyskać informacje dotyczące ustawień, które chcesz skonfigurować.

  Ręczne konfigurowanie ustawień protokołu IP

  1. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz pozycję Ustawienia IP.
  2. W obszarze Edytuj ustawienia adresu IP wybierz pozycję Ręcznie.
   • Aby ręcznie ustawić adres IP, wybierz pozycję Adres IP, wprowadź adres IP, wybierz pozycję Gotowe, a następnie wybierz pozycję Gotowe.
   • Aby ręcznie ustawić maskę podsieci, wybierz pozycję Maska podsieci, wprowadź maskę podsieci, wybierz pozycję Gotowe, a następnie wybierz pozycję Gotowe.
   • Aby ręcznie ustawić bramę, wybierz pozycję Brama, wprowadź adres bramy, wybierz pozycję Gotowe, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

  Ręczne konfigurowanie ustawień serwerów DNS

  1. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz pozycję Ustawienia DNS.
  2. W obszarze Edytuj ustawienia DNS wybierz pozycję Ręcznie.
  3. Wybierz pozycję Podstawowy serwer DNS, wprowadź adres podstawowego serwera DNS, a następnie wybierz pozycję Gotowe.
  4. Wybierz pozycję Zapasowy serwer DNS, wprowadź adres zapasowego serwera DNS, wybierz pozycję Gotowe, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

  Ręczne konfigurowanie ustawień protokołu PPPoE

  1. W obszarze Skonfiguruj sieć wybierz kartę Ustawienia dodatkowe.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia protokołu PPPoE.
  3. Wybierz pozycję Nazwa użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika protokołu PPPoE, a następnie wybierz pozycję Gotowe.
  4. Wybierz pozycję Hasło, wprowadź hasło protokołu PPPoE, a następnie wybierz pozycję Gotowe.
  5. Wybierz pozycję Nazwa usługi, wprowadź nazwę usługi protokołu PPPoE, wybierz pozycję Gotowe, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

  Ręczne konfigurowanie adresu MAC

  1. W obszarze Skonfiguruj sieć wybierz kartę Ustawienia dodatkowe.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.
  3. Wybierz pozycję Alternatywny adres MAC, wprowadź adres MAC, wybierz pozycję Gotowe, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

  Ręczne konfigurowanie nazwy hosta

  1. W obszarze Skonfiguruj sieć wybierz kartę Ustawienia dodatkowe.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.
  3. Wybierz pozycję Nazwa hosta, wprowadź nazwę hosta, wybierz pozycję Gotowe, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?