Łączenie konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live przy użyciu komputera Mac zamiast routera

Omówienie

Jeśli chcesz połączyć konsolę z usługą Xbox Live, ale nie masz routera, możesz podłączyć konsolę do komputera Mac i udostępnić jego połączenie internetowe.

Uwaga Jeśli masz router przewodowy lub bezprzewodowy, zobacz Rozwiązanie problemu z pierwszym połączeniem konsoli Xbox 360.

Na tej stronie

System Mac OS X Snow Leopard: udostępnianie połączenia internetowego

Jeśli komputer Mac jest połączony z Internetem, ma zainstalowaną kartę AirPort i jest wyposażony w port Ethernet, konsola Xbox 360 może współużytkować połączenie internetowe komputera Mac. W tym artykule opisano sposób używania komputera Mac zamiast routera w celu łączenia konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live.

Krok 1. Podłączenie kabla sieciowego i włączenie udostępniania Internetu

 1. Podłącz jeden koniec kabla sieciowego z tyłu konsoli Xbox 360.
 2. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do portu Ethernet komputera Mac.
 3. Na komputerze Mac wybierz kolejno pozycje Apple, System Preferences i Sharing.
 4. Wybierz pozycję Internet Sharing.
 5. Z listy Share your connection from wybierz pozycję AirPort.
 6. Z listy To computers using wybierz pozycję Karta Ethernet (en2).
Pole wyboru „Internet Sharing” jest zaznaczone na ekranie Sharing w systemie Mac OS X.

Krok 2. Pobranie adresu serwera DNS dla komputera Mac

Następnym krokiem jest pobranie adresu serwera DNS komputera Mac. Jak to zrobić:

 1. Na komputerze Mac wybierz kolejno pozycje Apple, System Preferences i Sharing.
 2. Wybierz pozycję Wi-Fi.
 3. Kliknij pozycję DNS i spisz listę numerów znajdującą się w obszarze „DNS servers”.
Na karcie DNS na ekranie Network w systemie Mac OS X jest wyświetlana lista adresów IP połączonych serwerów DNS.
 1. Kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz opcję Ethernet.
 3. Kliknij opcję TCP/IP i dla ustawienia Configure IPv4 wybierz wartość Off.
 4. Kliknij przycisk Apply.
Na ekranie Network w systemie Mac OS X jest wyświetlany stan łączności komputera. Z lewej strony znajduje się lista typów połączeń, takich jak Ethernet, Wi-Fi i FireWire. U dołu znajdują się przyciski Apply, Revert i Assist me.

Krok 3. Określenie ustawień sieci na konsoli Xbox 360

Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie ustawień sieci na konsoli Xbox 360:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Sieć przewodowa.
 4. Wybierz pozycję Skonfiguruj sieć.
 5. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz pozycję Ustawienia IP.
 6. Wybierz pozycję Ręczne, a następnie Adres IP.
 7. Wprowadź adres 192.168.2.2, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 8. Wybierz pozycję Maska podsieci, wprowadź adres 255.255.255.0, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 9. Wybierz pozycję Brama, wprowadź adres 192.168.2.1, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 10. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz pozycję Ustawienia DNS.
 11. Wybierz pozycję Ręczne.
 12. Wybierz pozycję Podstawowy serwer DNS.
 13. Wprowadź numery spisane podczas wykonywania zadań w poprzedniej sekcji (Krok 2. Pobranie adresu serwera DNS), a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 14. Ponownie kliknij przycisk Gotowe.
 15. Naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Konsola powinna teraz współużytkować połączenie internetowe, którego używa komputer Mac. Konsola Xbox 360 może użyć tego współużytkowanego połączenia w celu nawiązania połączenia z usługą Xbox Live.

Aby uzyskać dalszą pomoc, opublikuj wpis na forach Xbox. Na tych forach są dostępne tematy informacyjne i można na nich spotkać doświadczonych graczy, którzy chętnie służą pomocą.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Łączenie konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live przy użyciu komputera Mac zamiast routera”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?