Łączenie konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live przy użyciu komputera z systemem Windows zamiast routera

Omówienie

Jeśli chcesz podłączyć konsolę Xbox 360 do usługi Xbox Live, ale nie masz routera, możesz podłączyć konsolę do komputera z systemem Windows i użyć jego połączenia internetowego.

Uwaga Funkcja udostępniania połączenia internetowego systemu Windows może nie działać w systemie Windows 8.1, gdy sieć komputera jest połączona z Internetem za pomocą protokołu PPP (Point to Point Protocol). Jeśli używasz połączenia PPP, musisz użyć routera przewodowego lub bezprzewodowego. Aby uzyskać pomoc, zobacz Rozwiązanie problemu z pierwszym połączeniem z usługą Xbox Live.

Istnieją dwa sposoby podłączenia konsoli do usługi Xbox Live bez użycia routera.

Podłączanie do usługi Xbox Live bez użycia routera

Korzystanie z funkcji Udostępnianie połączenia internetowego dostępnej w systemie Windows

Funkcja systemu Windows Udostępnianie połączenia internetowego pozwala na udostępnianie połączenia internetowego komputera konsoli Xbox 360. Po włączeniu tej opcji oba urządzenia będą mogły jednocześnie łączyć się z Internetem.

Aby korzystać z funkcji Udostępnianie połączenia internetowego, potrzebujesz następującej infrastruktury:

 • Komputer z dwoma kartami sieciowymi

Uwaga Większość laptopów jest wyposażona w dwie karty sieciowe: jedną do obsługi połączeń przewodowych i jedną do komunikacji bezprzewodowej.

 • Modem USB z co najmniej jednym portem sieci Ethernet
 • System Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 (System Windows 7 Starter nie obsługuje tej funkcji).
 • szerokopasmowe łącze internetowe.
 • standardowego kabla Ethernet;

Konfigurowanie funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

Przedstawione zrzuty ekranów dotyczą systemów Windows 7 i Windows 8. Procedura wygląda jednak tak samo również dla starszych wersji systemu Windows, chyba że jawnie określono, że jest inaczej.

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz wyrażenie ncpa.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  W systemie Windows XP: kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
Windows 7 Windows 8
Pole „Wyszukaj programy i pliki” w systemie Windows 7. Pole „Wyszukaj” w systemie Windows 8.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, które chcesz udostępnić, i kliknij polecenie Właściwości. Należy udostępnić połączenie sieciowe między komputerem i modemem, a nie między komputerem i konsolą Xbox 360.
Okno Połączenia sieciowe systemu Windows, w którym jest wybrana pozycja Połączenie sieci bezprzewodowej i jest wyświetlone jej menu kontekstowe.
 1. Kliknij kartę Udostępnianie. Jeśli używasz systemu Windows XP, kliknij kartę Zaawansowane.
Karta Udostępnianie w oknie Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej.
 1. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera i kliknij przycisk OK.

 2. Poczekaj, aż status połączenia sieciowego zmieni się na Udostępnione.
Okno Połączenia sieciowe, w którym jest wybrana pozycja Połączenie sieci bezprzewodowej i jest wyświetlony stan połączenia „Udostępnione”.
 1. Uruchom przeglądarkę i spróbuj się połączyć z Internetem. Jeśli nie można nawiązać połączenia z Internetem, upewnij się, że udostępniasz podstawowe połączenie internetowe opisane w kroku 3.
 2. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu sieciowego w komputerze. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego z tyłu konsoli Xbox 360.
 3. Na konsoli Xbox 360 upewnij się, że we wszystkich ustawieniach sieciowych zaznaczono opcję Automatycznie.
  Jak to zrobić:
  Uwaga Jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową albo wprowadzono ustawienia protokołu PPPoE, spisz wszystkie ustawienia, ponieważ później mogą być potrzebne.

  1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika , przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
  3. Wybierz pozycję Sieć przewodowa w razie pojawienia się odpowiedniego monitu.
  4. Kliknij kartę Ustawienia dodatkowe.
  5. Wybierz pozycję Przywróć ustawienia fabryczne.

 4. Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika , przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
  3. Wybierz pozycję Sieć przewodowa w razie pojawienia się odpowiedniego monitu.
  4. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem połączenia internetowego

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że funkcja systemu Windows Udostępnianie połączenia internetowego jest poprawnie skonfigurowana

Jeśli nie widać karty Udostępnianie albo (w systemie Windows XP) opcji Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera, być może występuje jedna z następujących okoliczności:

 • Komputer nie ma dwóch kart sieciowych. W celu rozwiązania problemu zainstaluj w komputerze drugą kartę albo sprawdź, czy istniejące karty działają poprawnie.
 • Być może próbujesz udostępnić niewłaściwe połączenie sieciowe. W celu rozwiązania tego problemu powtórz krok 3, wybierając inne połączenie sieciowe.

Rozwiązanie 2. Ręcznie określ ustawienia protokołu IP konsoli

Jeśli zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie, spróbuj wykonać wymienione poniżej czynności:

Nie można uzyskać adresu IP z routera lub modemu

Serwer DNS nie rozpoznaje nazw serwerów usługi Xbox Live

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika , przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 3. Wybierz pozycję Sieć przewodowa w razie pojawienia się odpowiedniego monitu.
 4. Wybierz pozycję Konfiguruj sieć.
 5. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz pozycję Ustawienia IP.
 6. Wybierz pozycję Ręczne, a następnie pozycję Adres IP.
 7. Wprowadź adres 192.168.2.2, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 8. Wybierz pozycję Maska podsieci, wprowadź adres 255.255.255.0, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 9. Wybierz pozycję Brama, wprowadź adres 192.168.0.1, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 10. Na karcie Ustawienia podstawowe wybierz pozycję Ustawienia DNS.
 11. Wybierz pozycję Ręczne.
 12. Wybierz pozycję Podstawowy serwer DNS.
 13. Wprowadź adres 192.168.0.1, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 14. Ponownie kliknij przycisk Gotowe.
 15. Naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

  Tworzenie połączenia mostka sieciowego

  Jeśli masz laptopa z kartami sieci przewodowej i bezprzewodowej, możesz za jego pośrednictwem połączyć konsolę Xbox 360 z usługą Xbox Live. Taki rodzaj połączenia jest nazywany połączeniem mostka sieciowego. .

  Jego zaletą jest bardzo szybka i łatwa konfiguracja, natomiast wada polega na niemożności łączenia się z laptopa z Internetem, kiedy laptop jest podłączony do konsoli Xbox 360.

  Aby utworzyć mostek połączenia sieciowego, potrzebujesz następującej infrastruktury:

  • Komputer z dwiema kartami sieciowymi
  • System Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8
   Uwaga System Windows 7 Starter nie obsługuje tej funkcji.
  • Szerokopasmowe łącze internetowe.
  • Standardowy kabel Ethernet.

  Konfigurowanie połączenia mostka sieciowego

  Uwaga Przedstawione zrzuty ekranów dotyczą systemów Windows 7 i Windows 8. Procedura wygląda jednak tak samo również dla starszych wersji systemu Windows, chyba że jawnie określono, że jest inaczej.

  1. Kliknij przycisk Start.
  2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz wyrażenie ncpa.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   W systemie Windows XP: kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  Windows 7 Windows 8
  Pole „Wyszukaj programy i pliki” w systemie Windows 7. Pole „Wyszukaj” w systemie Windows 8.
  1. Zaznacz dwa połączenia sieciowe, które chcesz połączyć mostkiem. W tym celu kliknij pierwsze połączenie, naciśnij klawisz CTRL i trzymając go w tej pozycji, kliknij drugie połączenie.
  Okno Połączenia sieciowe z wybraną pozycją Połączenie sieci bezprzewodowej.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne z zaznaczonych połączeń sieciowych i wybierz polecenie Połączenia mostkowe.
  Okno Połączenia sieciowe, w którym jest wybrana pozycja Lokalne połączenie sieciowe i jest wyświetlone jej menu kontekstowe. W menu kontekstowym jest wybrane polecenie Połączenia mostkowe.
  1. Poczekaj, aż zostanie wyświetlona nowa ikona połączenia.
   Uwaga Ikona będzie mieć etykietę Mostek sieciowy. Pojawienie się nowej ikony oznacza, iż można już używać nowego połączenia.
  Okno Połączenia sieciowe z wybraną pozycją Połączenie mostkowe.
  1. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu sieciowego w przenośnym komputerze. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego z tyłu konsoli Xbox 360.

  2. Na konsoli Xbox 360 upewnij się, że we wszystkich ustawieniach sieciowych zaznaczono opcję Automatycznie.
   Jak to zrobić:

  3. Uwaga Jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową albo konfigurujesz funkcję PPPoE, spisz wszystkie ustawienia, ponieważ później mogą być potrzebne.

   1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika , przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
   2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
   3. Wybierz pozycję Sieć przewodowa w razie pojawienia się odpowiedniego monitu.
   4. Kliknij kartę Ustawienia dodatkowe.
   5. Wybierz pozycję Przywróć ustawienia fabryczne.

   Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień sieci. Inne ustawienia konsoli pozostaną niezmienione.
  4. Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live. Jak to zrobić:

   1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika , przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
   2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
   3. Wybierz pozycję Sieć przewodowa w razie pojawienia się odpowiedniego monitu.
   4. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

  Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

  Tak
  Nie

  Dziękujemy za opinie!

  Dziękujemy za opinie!

  Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
  Uzyskaj pomoc społeczności
  Ambassador chat image
  Rozmowa z ambasadorem
  Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

  Podziel się uwagami na ten temat

  255 znaki(ów) do wykorzystania.
  Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
  Uzyskaj pomoc społeczności
  Ambassador chat image
  Rozmowa z ambasadorem
  Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

  Skontaktuj się z nami

  Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Łączenie konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live przy użyciu komputera z systemem Windows zamiast routera”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?