Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Ustawianie kontroli rodzicielskiej dla konsoli Xbox 360

Omówienie

Konsola Xbox 360 umożliwia dostosowanie ustawień dostępu członków rodziny do gier, filmów i programów telewizyjnych oraz zarządzanie tymi ustawieniami. Funkcji kontroli rodzicielskiej konsoli Xbox 360 można używać do określania ustawień konsoli oraz ustawień dostępu do zawartości w usłudze Xbox Live, w tym:

 • W jakie gry można grać.
 • Jakie filmy i programy telewizyjne można oglądać.
 • Jak długo poszczególni członkowie rodziny mogą korzystać z konsoli w ciągu dnia lub tygodnia.
 • Czy określony członek rodziny może uzyskać dostęp do usługi Xbox Live, czy nie.

Uwagi

Na tej stronie

Jak włączyć kontrolę rodzicielską na konsoli Xbox 360?

Ustawienia kontroli rodzicielskiej dla konsoli Xbox 360 można określić na konsoli albo w usłudze Xbox Live przy użyciu komputera.

Obejrzyj film wideo, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi funkcji kontroli rodzicielskiej.

Obejrzyj film wideo Jak włączyć kontrolę rodzicielską.

Funkcje kontroli rodzicielskiej są podzielone na dwie grupy: sterowanie konsolą oraz zabezpieczenia online i ustawienia prywatności. Ustawienia dotyczące konsoli znajdują się w obszarze ustawień filtra rodzinnego lub centrum rodzinnego na konsoli (w zależności od typu konta Xbox Live).

Określanie ustawień kontroli rodzicielskiej na konsoli Xbox 360

 1. Na konsoli przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Rodzina.
Kafelek Rodzina jest wyróżniony na głównym ekranie ustawień konsoli Xbox.
 1. Wybierz tag gracza dziecka, którego ustawienia chcesz dostosować.
 2. W obszarze Ustawienia prywatności i trybu online wybierz pozycję Zmień ustawienia.
 3. Zaktualizuj ustawienia, a następnie zamknij ten ekran, aby je zapisać.

Określanie ustawień kontroli rodzicielskiej za pomocą komputera

 1. Zaloguj się do swojego konta Xbox.
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Moje konto.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Zabezpieczenia, rodzina i fora.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Bezpieczeństwo w trybie online na konsoli Xbox 360, a następnie wybierz konto, którego ustawienia chcesz dostosować. (Awatar Twojego dziecka będzie wyświetlany obok Twojego awatara).
 5. Wybierz opcję Dozwolone lub Zablokowane obok obszarów, do których chcesz ograniczyć lub umożliwić dostęp, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zapisz.

Co mogę kontrolować na konsoli?

Na konsoli Xbox 360 można kontrolować następujące elementy:

 • Klasyfikacja i zawartość: Te ustawienia ograniczają dostęp do zawartości gier i filmów wideo na podstawie klasyfikacji ich treści. Możesz również określić, czy nieklasyfikowane lub jawne treści można odtwarzać na konsoli.
  Porada Można ustawić wyjątki dla określonych gier znajdujących się poza ustalonymi przez Ciebie ograniczeniami opartymi na klasyfikacji.
 • Czasomierz rodzinny: dzięki tej funkcji można określić dzienny lub tygodniowy limit czasu korzystania z konsoli.
 • Dostęp do usługi Xbox Live: to ustawienie umożliwia określenie, czy Twoja rodzina może się łączyć z usługą Xbox Live za pośrednictwem tej konsoli.
 • Tworz. kont w usł. Xbox Live: to ustawienie umożliwia określenie, czy za pomocą tej konsoli można tworzyć nowe konta Xbox Live.
 • Zmień kod dostępu: to ustawienie umożliwia zmianę kodu dostępu.
 • Zerowanie do ustawień fabrycz.: to ustawienie umożliwia zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

Jak zmienić kod dostępu na konsoli?

Aby zmienić kod dostępu:

 1. Na konsoli przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Rodzina.
 2. Wprowadź swój czterocyfrowy kod dostępu.
 3. Wybierz pozycję Zmień kod dostępu.
 4. Ponownie wybierz pozycję Zmień kod dostępu.
 5. Dwukrotnie wprowadź nowy czterocyfrowy kod dostępu.
 6. Kliknij przycisk Gotowe.
 7. Wybierz opcję Zapisz i zakończ.

Co mogę zrobić w przypadku zapomnienia skonfigurowanego przez mnie kodu dostępu kontroli rodzicielskiej?

Jeśli zapomnisz kodu dostępu, możesz go zresetować, odpowiadając na pytanie dotyczące kodu dostępu skonfigurowane w ustawieniach kontroli rodzicielskiej. Jak to zrobić:

 1. Na konsoli przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Rodzina.
 2. Wybierz ustawienie kontroli rodzicielskiej, które chcesz zmienić.
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu (nawet jeśli jest nieprawidłowy).
 4. Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie informujące, że kod dostępu jest niepoprawny, wybierz pozycję Wyzeruj kod dostępu.
 5. Po wyświetleniu pytania dotyczącego kodu dostępu wprowadź odpowiedź, używając kontrolera lub klawiatury Chat Pad, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Jeśli nie pamiętasz odpowiedzi na pytanie dotyczące kodu dostępu, musisz skontaktować się z pomocą techniczną konsoli Xbox, aby uzyskać dalszą pomoc.

Jak ustawić czasomierz rodzinny na konsoli?

Obejrzyj film wideo, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi Czasomierza rodzinnego.

Obejrzyj film Ustawianie czasomierza rodzinnego w celu ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem.

Dzięki Czasomierzowi rodzinnemu możesz ustalić dzienny lub tygodniowy limit używania konsoli przez członków Twojej rodziny. Po naciśnięciu przycisku przewodnika na kontrolerze dla konsoli Xbox członkowie rodziny mogą zobaczyć, ile czasu im jeszcze zostało. Po upłynięciu wyznaczonego czasu konsola zostaje wyłączona i nie można z niej korzystać, dopóki Czasomierz rodzinny nie zostanie automatycznie zresetowany następnego dnia lub w następnym tygodniu.

Aby ustawić czasomierz rodzinny

 1. Na konsoli przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Rodzina.
 2. Wybierz opcję Włącz, aby włączyć zabezpieczenia konsoli.
 3. Wprowadź swój czterocyfrowy kod dostępu za pomocą kontrolera.
 4. Wybierz opcję Czasomierz rodzinny.
 5. Określ, czy chcesz ustawić czasomierz Dzienny, czy Tygodniowy.
 6. Przejdź niżej do określonego przedziału czasowego i przesuń lewy drążek, aby zwiększyć lub zmniejszyć przedział dla wybranego okresu, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Wybierz opcję Zapisz i zakończ.

Gdy Czasomierz rodzinny jest włączony, powiadomienia są wyświetlane na 1 godzinę oraz 30, 15 i 5 minut przed upływem określonego czasu. W ten sposób gracze otrzymują wystarczająco dużo ostrzeżeń, aby zdążyć zapisać grę. Kiedy takie powiadomienie się pojawi, możesz jednak zwiększyć dozwolony limit czasu lub w ogóle wyłączyć czasomierz, ale wymaga to wprowadzenia kodu dostępu.

Aby dodać czas lub wstrzymać Czasomierz rodzinny

 1. Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie Czasomierza rodzinnego, naciśnij przycisk przewodnika, aby wyświetlić opcje Czasomierza rodzinnego.
 2. Wprowadź swój kod dostępu za pomocą kontrolera.
 3. Wybierz opcję zwiększenia limitu czasu, wstrzymania czasomierza lub wyłączenia konsoli.

Uwaga Aby uzyskać informacje dotyczące określania sposobu korzystania z usługi Xbox Live, zobacz Ustawienia bezpieczeństwa w trybie online i ochrony prywatności na konsoli Xbox 360.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Ustawianie kontroli rodzicielskiej dla konsoli Xbox 360 ”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę