Nie mogę odtworzyć lub użyć na konsoli Xbox 360 pobranej uprzednio zawartości

Problemy z odtwarzaniem lub używaniem zawartości, która została uprzednio pobrana na konsolę Xbox 360, mogą mieć kilka przyczyn:

 • Być może wystąpił problem z usługą Xbox Live.
 • Być może nie zalogowano się do usługi Xbox Live lub wystąpił problem z połączeniem z usługą Xbox Live.
 • Próbujesz pobrać zawartość, która jest skojarzona z innym kontem Microsoft lub konsolą Xbox 360.

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj rozwiązania podane na tej stronie. Jeśli dane rozwiązanie nie przyniesie efektu, przejdź do następnego.
Uwaga Jeśli masz problemy z pobieraniem nowej zawartości, zobacz Nie można pobrać zawartości z usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360.

Na tej stronie

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy występują alerty dotyczące usługi Xbox Live

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-09-16T05:11:48.2250450+00:00

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że masz działające połączenie z usługą Xbox Live

Wypróbuj rozwiązanie problemu z połączeniem konsoli Xbox 360. Jeśli masz pewność, że dysponujesz działającym połączeniem z usługą Xbox Live, pomiń to rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy zawartość jest skojarzona z kontem Microsoft, którego aktualnie używasz

Najpierw upewnij się, że zalogowano się za pomocą konta Microsoft użytego w celu kupienia zawartości. Jeśli nadal napotykasz problem, może on być spowodowany tym, że zakupu dokonano z użyciem innego konta Microsoft.

Aby potwierdzić, że zakupu dokonano za pomocą aktualnie używanego konta Microsoft, sprawdź historię subskrypcji i transakcji dla konta Xbox Live w trybie online.

 • Jeśli dana zawartość nie jest wyświetlana w historii rozliczeń i zakupów konta, oznacza to, że mogła zostać kupiona za pomocą innego konta. Spróbuj zalogować się do konsoli Xbox 360 za pomocą innego konta, aby pobrać zawartość.
 • Jeśli zawartość jest widoczna w historii rozliczeń, ale nadal nie możesz jej pobrać, być może wystąpił problem z Twoim profilem. Spróbuj ponownie pobrać swój profil, wykonując instrukcje podane w artykule Pobieranie profilu Xbox Live na inną konsolę Xbox 360 lub jego ponowne pobieranie.

Rozwiązanie 4: Upewnij się, że licencja na zawartość jest aktualna

Czy zawartość została przeniesiona na nową, inną lub odnowioną konsolę? Jeśli tak, lokalnie przechowywane licencje na zawartość mogą być nieaktualne. Zobacz Ponowne pobieranie uprzednio kupionej zawartości na nową lub odnowioną konsolę Xbox 360.

Jeśli chcesz przenieść licencję na swoją zawartość z jednej konsoli na inną, zobacz temat „Czy mogę przenieść licencję na zawartość z jednej konsoli Xbox 360 na drugą?” w artykule Xbox 360 — Zarządzanie prawami cyfrowymi.

Rozwiązanie 5: Potwierdź, że zawartość znajduje się w bibliotece gier konsoli

W tym celu musisz usunąć, a następnie ponownie pobrać zawartość. Jak to zrobić:

Uwaga Jeśli po pobraniu zawartości jest wyświetlany komunikat „Nie można odczytać dysku”, zobacz Podczas grania w grę pobraną z usługi Gry na żądanie występuje błąd „Nie można odczytać dysku”.

 1. Na konsoli zaloguj się do usługi Xbox Live przy użyciu tego samego tagu gracza, który został użyty do zakupu zawartości po raz pierwszy.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym jest zapisana zawartość.
 4. Wybierz pozycję Gry i aplikacje.  
 5. Zaznacz zawartość, a następnie wybierz pozycję Usuń. Potwierdź zamiar usunięcia elementu. 
  Uwaga Jeśli nie znajdziesz zawartości, poszukaj pliku o nazwie „Nieznana gra” i zaznacz go.
 6. Wyczyść pamięć podręczną systemu. Jak to zrobić:
  1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika , przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
Ekran Ustawienia systemu, na którym jest wybrana kategoria Pamięć masowa.
  1. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
  2. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
Ekran Opcje urządzenia, na którym jest wybrana opcja Wyczyść pamięć podręczną.
  1. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.
 1. Wróć na ekran Start konsoli Xbox.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konto.
Strona Ustawienia, na której jest wyróżniony kafelek Konto.
 1. Wybierz pozycję Historia pobierania.
 2. Zaznacz zawartość, której dotyczą problemy z pobieraniem, a następnie wybierz pozycję Pobierz ponownie.

Jeśli nadal nie możesz odtworzyć lub pobrać zawartości, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 6: Potwierdź, że kupiona zawartość jest wymieniona w danych konta Microsoft i profilu Xbox

Aby wyświetlić historię zakupów konta Microsoft, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
 2. W menu Płatności i rozliczenia wybierz pozycję Historia zamówień.
 3. Obok opcji „Pokaż” wybierz wartość wszystko.
 4. Obok opcji „Od” wybierz wartość Wszystkie dostępne. Przewiń w dół, aby wyświetlić historię zamówień i potwierdzić, że jest w niej widoczna kupiona zawartość.

Aby wyświetlić listę zawartości kupionej dla profilu w witrynie Xbox.com, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do witryny Xbox.com za pomocą swojego konta Microsoft.
 2. W prawym górnym rogu wybierz swój tag gracza.
 3. Z wyświetlonej listy rozwijanej wybierz pozycję Profil.
 4. Na stronie profilu wybierz pozycję Moje gry.
 5. Aby zobaczyć całą posiadaną zawartość na konsolę Xbox 360, wybierz wartość Wyświetl wszystko w ustawieniu Konsola Xbox 360.

Jeśli zakup jest widoczny w danych konta Microsoft, ale nie jest wymieniony w obszarze Moje gry w Twoim profilu Xbox, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Rozwiązanie 7: Sprawdź lokalizację online, w której kupiono zawartość

Jeśli zawartość jest wymieniona w tej lokalizacji online jako dostępna do zakupu, być może zakup nie został ukończony. W takiej sytuacji trzeba będzie ponownie kupić zawartość.

Rozwiązanie 8: Użyj innego urządzenia pamięci masowej

Jeśli to możliwe, pobierz zawartość na inne urządzenie pamięci masowej, takie jak napęd flash USB, a następnie ponownie spróbuj odtworzyć zawartość lub jej użyć. Jak to zrobić:

 1. Wyjmij dysk twardy z konsoli.
  Uwaga Nie można wyjąć dysku twardego z konsoli Xbox 360 z pamięcią 4 GB.
 2. Podłącz napęd flash USB.
Rysunek przedstawiający napęd flash dla konsoli Xbox 360 ze zdjętą zatyczką.
 1. Sformatuj napęd flash USB.
 2. Spróbuj ponownie pobrać i uruchomić zawartość.

Uwaga Jeśli zawartość zostanie odtworzona bez problemu, będzie to wskazywać, że przyczyną problemu jest urządzenie pamięci masowej. Aby uzyskać więcej pomocy, przejdź do strony Centrum urządzeń.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Nie mogę odtworzyć lub użyć na konsoli Xbox 360 pobranej uprzednio zawartości”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?