Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Nie można pobrać zawartości z usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360

Jeśli nie możesz pobrać zawartości z usługi Xbox Live na konsolę Xbox 360, wypróbuj rozwiązania opisane na tej stronie.

Uwaga Jeśli masz problemy z pobraniem aktualizacji oprogramowania konsoli, zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania konsoli Xbox 360.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-01-17T03:12:53.3495162+00:00
Zakupy i używanie zawartości: sprawne
2019-01-17T03:12:53.3495162+00:00

Rozwiązanie 2: Usuń nieukończone operacje pobierania i ponownie pobierz zawartość

Wykonanie poniższych kroków spowoduje anulowanie wszystkich operacji pobierania, usunięcie częściowo pobranych plików i ponowne pobranie zawartości.

Krok 1: Anuluj wszystkie operacje pobierania

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Gry i aplikacje.
 3. Wybierz pozycję Aktualnie pobierane pliki.
 4. Wybierz pozycję Anuluj wszystko.

Krok 2: Anuluj przerwane pobieranie

 1. Na konsoli przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz urządzenie pamięci masowej.
 3. Wybierz typ zawartości, którą chcesz pobrać.
 4. Odszukaj element, który próbujesz pobrać (można go rozpoznać po żółtej ikonie ostrzegawczej).
 5. Jeśli element jest wymieniony na liście, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Krok 3. Pobierz ponownie zawartość

Spróbuj ponownie pobrać zawartość za pomocą historii pobierania. Jak to zrobić:

 1. Wyłącz konsolę Xbox 360 i uruchom ją ponownie.
 2. Zaloguj się do usługi Xbox Live za pomocą konsoli.
 3. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konto.
 4. Wybierz pozycję Historia pobierania.
 5. Przejrzyj historię pobierania. Wybierz element, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie pobrać element.

Jeśli pobieranie nie powiedzie się, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Wyczyść pamięć podręczną systemu i usługi Xbox Live

Niekiedy problemy związane z pobieraniem można rozwiązać przez usunięcie pamięci podręcznej usługi Xbox Live i wyczyszczenie pamięci podręcznej systemu konsoli. Jak to zrobić:

 1. Na konsoli przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz urządzenie pamięci masowej.
 3. Wybierz pozycję Elementy systemowe.
 4. Wybierz pozycję Dane systemowe rynku.
 5. Wybierz pozycję Usuń.
 6. Wyczyść pamięć podręczną konsoli Xbox 360.
 7. Uruchom ponownie konsolę.
 8. Przejdź wstecz do obszaru Historia pobierania i spróbuj ponownie pobrać element.

Jeśli pobieranie nie powiedzie się, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Przetestuj połączenie sieciowe

Być może występuje problem z nawiązaniem połączenia z usługą Xbox Live. Zobacz Rozwiązanie problemu z połączeniem i siecią na konsoli Xbox 360.

Jeśli podejrzewasz, że Twoje połączenie sieciowe z usługą Xbox Live działa wolno, zobacz Rozwiązanie problemu z wolnym działaniem konsoli Xbox 360.

Rozwiązanie 5: Wypróbuj bezpośrednie połączenie modemowe

Jeśli konsola Xbox 360 łączy się z Internetem przez router, mostek lub punkt dostępu bezprzewodowego, spróbuj podłączyć konsolę bezpośrednio do modemu zamiast za pośrednictwem tych urządzeń. W tym celu podłącz jeden koniec kabla sieciowego z tyłu konsoli, a drugi bezpośrednio do modemu. Następnie spróbuj ponownie pobrać zawartość.

Uwaga Jeśli masz problemy z pobraniem kupionej zawartości, zobacz Rozwiązywanie problemów z zawartością usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Nie można pobrać zawartości z usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę