Podczas korzystania z urządzenia Windows Media Center Extender na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można otworzyć odpowiednich portów”

Po zakończeniu instalacji urządzenia Windows Media Center Extender może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Instalacja konsoli Xbox 360 została zakończona. Nie można otworzyć odpowiednich portów.

Ten błąd może oznaczać, że Zapora systemu Windows na komputerze jest wyłączona.

Rozwiązanie

Podczas instalacji urządzenia Windows Media Center Extender Zapora systemu Windows musi zostać zaktualizowana, aby umożliwiała komunikację między komputerem z programem Windows Media Center a konsolą Xbox 360. Jeśli usługa Zapora systemu Windows zostanie zatrzymana, te aktualizacje nie zostaną wykonane, a program instalacyjny urządzenia Windows Media Center Extender nie będzie działał.

Uwaga Ten artykuł zawiera informacje pokazujące, w jaki sposób obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Tych zmian można dokonać w celu obejścia określonego problemu. Zaleca się, aby przed dokonaniem tych zmian ocenić ryzyko związane z wdrożeniem danego obejścia w danym środowisku. W przypadku wdrożenia tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe mające na celu ochronę systemu.

Aby uruchomić Zaporę systemu Windows na komputerze z systemem Windows 8.1

 1. Na ekranie Start wpisz tekst „Zapora systemu Windows”.
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zapora systemu Windows.
 3. W menu po lewej stronie naciśnij lub kliknij pozycję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows.
 4. Naciśnij lub kliknij przycisk radiowy obok każdego wystąpienia opcji Włącz Zaporę systemu Windows na stronie.
 5. Wybierz pozycję OK.
 6. Uruchom ponownie program instalacyjny urządzenia Windows Media Center Extender.

Aby ponownie wyłączyć Zaporę systemu Windows

Jeśli uprzednio Zapora systemu Windows nie była używana na komputerze z systemem Windows 8.1 i chcesz wrócić do tej konfiguracji, wykonaj poniższą procedurę.

Uwaga Jeśli chcesz wyłączyć Zaporę systemu Windows, upewnij się, że została zakończona instalacja urządzenia Windows Media Center Extender.

Ostrzeżenie To obejście można zastosować na własne ryzyko. Może ono spowodować, że komputer i sieć będą bardziej narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Nie zalecamy tego rozwiązania, ale podajemy niniejsze informacje, aby użytkownik mógł postąpić według własnego uznania.

 1. Na ekranie Start wpisz tekst „Zapora systemu Windows”.
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Właściwości Zapory systemu Windows.
 3. W menu po lewej stronie naciśnij lub kliknij pozycję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows.
 4. Naciśnij lub kliknij przycisk radiowy obok każdego wystąpienia opcji Wyłącz Zaporę systemu Windows na stronie.
 5. Wybierz pozycję OK.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania urządzeń Extender z konsolą Xbox 360, odwiedź witrynę sieci web Windows Media Center. Ta witryna sieci web może nie być dostępna we wszystkich językach.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas korzystania z urządzenia Windows Media Center Extender na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można otworzyć odpowiednich portów””, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?