Podczas korzystania z programu Windows Media Center wraz z konsolą Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Sesja została zakończona”

Problem

Podczas próby połączenia konsoli Xbox 360 z komputerem, na którym jest uruchomiony program Microsoft Windows Media Center, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Komunikat o błędzie konsoli Xbox 360: Sesja została zakończona

Może to oznaczać, że inny użytkownik lub aplikacja na komputerze z programem Windows Media Center rozłączyła to urządzenie.

Rozwiązanie

Dysk twardy komputera może używać dysku dynamicznego. Urządzenia Media Center Extender, takie jak konsola Xbox 360, nie działają w konfiguracjach z dyskami dynamicznymi. Musisz używać dysków podstawowych.

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.

Rozwiązanie 1: Wyłącz usługi powiadomień

Programy uruchomione w systemie mogą próbować wysyłać komunikaty do konsoli Xbox 360 w trakcie sesji z programem Media Center. Nieautoryzowane komunikaty będą powodować rozłączanie sesji między programem Media Center a konsolą Xbox 360.

Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 8, wykonaj następujące kroki:

 1. Na ekranie startowym kliknij pozycję Podgląd zdarzeń.
 2. Kliknij pozycję Dzienniki aplikacji i usług, a następnie znajdź wszystkie zdarzenia, dla których w polu Typ jest wyświetlana wartość Błąd, a w polu Źródło wartość Zdalny menedżer multimediów.
 3. Kliknij dwukrotnie każdy element spełniający oba te warunki, aby wyświetlić opis każdego zdarzenia. Szukaj opisu podobnego do następującego:
  Wykryto nieautoryzowane okno podczas działania funkcji programu Media Center — nazwa pliku „C:\PROGRA~1\...
 4. W tym komunikacie będzie wymieniony program, który próbuje wysłać komunikat do konsoli Xbox 360.

 5. Usuń lub wyłącz usługę powiadomień dla aplikacji wymienionej w polu Opis. Aby uzyskać pomoc, przejrzyj podręcznik obsługi danej aplikacji lub skontaktuj się z jej producentem.

Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 8, wykonaj następujące kroki:

 1. Na ekranie startowym kliknij pozycję Podgląd zdarzeń.
 2. Kliknij strzałkę z lewej strony pozycji Dzienniki aplikacji i usług, a następnie kliknij pozycję Media Center.
 3. Znajdź wszystkie zdarzenia, dla których w polu Typ jest wyświetlana wartość Błąd, a w polu Źródło wartość Zdalny menedżer multimediów.
 4. Kliknij dwukrotnie każdy element spełniający oba te warunki, aby wyświetlić opis każdego zdarzenia. Szukaj opisu podobnego do następującego:
 5. Wykryto nieautoryzowane okno podczas działania funkcji programu Media Center — nazwa pliku „C:\PROGRA~1\...

 6. Usuń lub wyłącz usługę powiadomień dla aplikacji wymienionej w polu Opis. Aby uzyskać pomoc, przejrzyj podręcznik obsługi danej aplikacji lub skontaktuj się z jej producentem.

Spróbuj ponownie połączyć konsolę z komputerem. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, wypróbuj następujące rozwiązanie.

Rozwiązanie 2: Wyłącz funkcję Szybkie przełączanie użytkowników (tylko system Windows XP)

Konsola Xbox 360 używa funkcji Szybkie przełączanie użytkowników do nawiązywania połączenia z komputerem, na którym jest uruchomiony program Windows Media Center. Jeśli funkcja Szybkie przełączanie użytkowników będzie wyłączona na komputerze, konsola Xbox 360 nie będzie w stanie nawiązać połączenia. Aby upewnić się, że funkcja Szybkie przełączanie użytkowników jest włączona, wykonaj następujące kroki:

 1. Na komputerze kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie nusrmgr.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij pozycję Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników.
 3. Upewnij się, że jest zaznaczone pole Użyj szybkiego przełączania użytkowników.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj opcje.

Spróbuj ponownie połączyć konsolę z komputerem. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, wypróbuj rozwiązanie 3.

Rozwiązanie 3: Wyłącz inne programy do obsługi multimediów

Czasami inne programy zainstalowane na komputerze uruchamiają program Windows Media Center (na przykład Ahead Nero), przez co mogą uniemożliwiać konsoli Xbox 360 odtwarzanie multimediów. Tymczasowo usuń lub wyłącz te inne programy do obsługi multimediów, aby sprawdzić, czy powodują one konflikt.

Spróbuj ponownie połączyć konsolę z komputerem. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, wypróbuj rozwiązanie 4.

Rozwiązanie 4: Otwórz porty zapory na komputerze z programem Windows Media Center

Na komputerze z programem Windows Media Center mogą być zamknięte pewne wymagane porty zapory. Aby uzyskać informacje dotyczące portów zapory, które powinny być otwarte, zobacz sekcję „Których portów zapory należy używać z programem Windows Media Center na konsoli” w temacie Rozwiązywanie problemów z programem Windows Media Center.

Jeśli otwarcie tych portów nie spowodowało rozwiązania problemu, wypróbuj rozwiązanie 5.

Rozwiązanie 5: Wyłącz komunikaty interakcyjnego logowania

Gdy są używane komunikaty interakcyjnego logowania, są one generowane w trakcie procedury logowania programu Media Center Extender i uniemożliwiają zakończenie tej procedury.

Użyj Menedżera programu Microsoft Management Console (MMC), aby wyłączyć logowanie interakcyjne na komputerze z systemem Windows XP Media Center Edition. Ustawienia logowania interakcyjnego są definiowane w lokalnych lub domenowych zasadach komputera. Aby wyświetlić i zmienić te ustawienia, wykonaj następujące kroki:

 1. Na komputerze z systemem Windows XP Media Center Edition kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W węźle Zasady grupy rozwiń węzeł Lokalne zasady komputera, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows, rozwiń węzeł Ustawienia zabezpieczeń, rozwiń węzeł Zasady lokalne, a następnie wybierz pozycję Opcje zabezpieczeń.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Logowanie interakcyjne: tekst komunikatu dla użytkowników próbujących się zalogować, usuń tekst z tego wpisu, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć okno Zasady grupy.

Rozwiązanie 6: Zmień system plików dysków twardych z FAT32 na NTFS

Być może dysk twardy komputera został sformatowany z użyciem systemu plików FAT32. Jeśli dysk twardy został sformatowany z użyciem systemu plików FAT32, zmień go na podstawowy dysk systemu plików NTFS. Aby sprawdzić format dysku twardego na komputerze z systemem Windows 8, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie startowym kliknij pozycję Zarządzanie komputerem.
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
 3. Znajdź dysk twardy, a następnie sprawdź, czy w kolumnie System plików znajduje się wartość FAT32.

Jeśli znajduje się w niej wartość FAT32, można przekonwertować dysk twardy na system plików NTFS.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas korzystania z programu Windows Media Center wraz z konsolą Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Sesja została zakończona””, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?