Podczas próby pobrania aktualizacji z usługi Xbox Live występuje błąd 3F4B

Problem

Podczas próby pobrania aktualizacji z usługi Xbox Live jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Aktualizacja nie powiodła się

Nie można pobrać aktualizacji. Aby przetestować połączenie, otwórz obszar Ustawienia systemu i wybierz opcję Ustawienia sieci, Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli problem będzie się powtarzał, odwiedź stronę: www.xbox.com/support.

Kod stanu 3f4B-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Uwaga Cyfry oznaczone symbolami x mogą być różne.

Rozwiązania

Spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację
 1. Uruchom ponownie konsolę.
 2. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika konsoli Xbox (duży przycisk X na środku kontrolera).
 3. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 4. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz pozycję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 6. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Jeśli nie spowodowało to rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca

Najnowsza aktualizacja oprogramowania konsoli wymaga co najmniej 190 megabajtów (MB) miejsca na urządzeniu pamięci masowej (lub 256 MB, jeśli mieszkasz w Japonii). Jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, musisz przenieść lub usunąć część elementów. Zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zawartości.

Jeśli nie spowodowało to rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Usunięcie plików tymczasowych z konsoli może rozwiązać problem. Zobacz Jak wyczyścić pamięć podręczną systemu konsoli Xbox 360.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie konsoli. Jeśli nie spowodowało to rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Ponownie włóż urządzenie pamięci masowej
 • Jeśli zamiast dysku twardego używasz karty pamięci dla konsoli Xbox 360 lub napędu flash USB, wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci lub napęd flash USB.
 • Jeśli używasz dysku twardego, spróbuj odłączyć dysk twardy i podłączyć go ponownie.

Po tej wymianie urządzenia pamięci masowej spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie konsoli. Jeśli nie spowodowało to rozwiązania problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 5: Skopiuj aktualizację na napęd flash USB lub dysk CD/DVD, a następnie zainstaluj ją z niego

Skopiuj aktualizację konsoli z komputera na napęd flash USB lub dysk CD/DVD, a następnie zainstaluj ją na konsoli. Jak to zrobić:

Skopiowanie na napęd flash USB

Uwaga Na napędzie flash USB musi być używany system plików FAT32.

 1. Podłącz napęd flash USB do portu USB w komputerze.
 2. Pobierz plik aktualizacji.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
 4. Rozpakuj plik.
 5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu napędu flash USB.
 6. Odłącz napęd flash USB od portu USB komputera.
 7. Podłącz napęd flash USB do portu USB konsoli Xbox 360.
 8. Uruchom ponownie konsolę.
 9. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Nagranie na dysk CD lub DVD

Możesz też pobrać aktualizację na komputer, nagrać ją na dysku CD lub DVD, a następnie zainstalować na konsoli. Jak to zrobić:

 1. Na komputerze pobierz plik aktualizacji.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
 3. Rozpakuj plik.
 4. Włóż czysty zapisywalny dysk CD lub DVD do stacji dysków komputera.
 5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu dysku CD lub DVD i wybierz opcję zapisywania (nagrywania) plików na dysku.
 6. Po nagraniu plików na dysku wyjmij dysk ze stacji dysków komputera i włóż go do stacji dysków konsoli Xbox 360.
 7. Uruchom ponownie konsolę.
 8. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po wyświetleniu monitu o aktualizację nowego oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.
Rozwiązanie 6: Wycofaj aktualizacje
 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Przewiń w dół do wyróżnionej karty pamięci lub dysku twardego.
 4. Naciśnij lewy przycisk przedni, naciśnij prawy przycisk przedni, a następnie naciśnij przycisk X.
 5. Ponownie naciśnij lewy przycisk przedni, naciśnij prawy przycisk przedni, a następnie naciśnij przycisk X.
 6. Wybierz pozycję Tak.

Spowoduje to usunięcie wszystkich zainstalowanych aktualizacji systemu i ponowne uruchomienie konsoli. Następnie zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie wszystkich oczekujących aktualizacji. Zainstaluj te aktualizacje.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox, klikając łącze „Skontaktuj się z nami” u dołu tej strony.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby pobrania aktualizacji z usługi Xbox Live występuje błąd 3F4B”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?