Udostępnij tę stronę

Podczas próby zaktualizowania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461

Podczas próby pobrania aktualizacji na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany następujący kod błędu oraz komunikat:

Kod stanu: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461

Nie można wykonać aktualizacji.

Uwaga Cyfry oznaczone symbolami x mogą być różne.

Może to oznaczać, że pobieranie aktualizacji nie powiodło się.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

Rozwiązanie 1. Pobierz aktualizację jeszcze raz

 1. Uruchom ponownie konsolę.
 2. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika (przycisk X na środku kontrolera).
 3. Przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 4. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz opcję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 6. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Rozwiązanie 2: Sprawdź połączenie z usługą Xbox Live

Jeśli masz problemy z nawiązaniem lub utrzymaniem połączenia z usługą Xbox Live, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem z usługą Xbox Live.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca

Najnowsza aktualizacja oprogramowania konsoli wymaga co najmniej 190 megabajtów (MB) miejsca na urządzeniu pamięci masowej (lub 256 MB, jeśli mieszkasz w Japonii). Jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, musisz przenieść lub usunąć część elementów. Zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zapisanych gier na konsolę Xbox, profilów oraz elementów awatarów.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Usunięcie plików tymczasowych z konsoli może rozwiązać problem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Jak wyczyścić pamięć podręczną systemu konsoli Xbox 360, a następnie spróbuj ponownie pobrać aktualizację.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 5: Ponownie włóż urządzenie pamięci masowej

 • Jeśli zamiast dysku twardego używasz karty pamięci dla konsoli Xbox 360 lub napędu flash USB, wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci lub napęd flash USB.
 • Jeśli używasz dysku twardego, spróbuj odłączyć dysk twardy i podłączyć go ponownie.

Po tej wymianie urządzenia pamięci masowej spróbuj ponownie pobrać aktualizację.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 6: Skopiuj aktualizację na napęd flash USB lub dysk CD/DVD

Jeśli powyższe rozwiązania nie spowodowały usunięcia problemu, skopiuj aktualizację z komputera na napęd flash USB lub dysk CD/DVD, a następnie zainstaluj ją na konsoli. Jak to zrobić:

Skopiowanie na napęd flash USB

Uwaga Na napędzie flash USB musi być używany system plików FAT32.

 1. Podłącz napęd flash USB do portu USB w komputerze.
 2. Pobierz plik aktualizacji.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
 4. Rozpakuj plik.
 5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu napędu flash USB.
 6. Odłącz napęd flash USB od portu USB komputera.
 7. Podłącz napęd flash USB do portu USB konsoli Xbox 360.
 8. Uruchom ponownie konsolę.
 9. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po wyświetleniu monitu o aktualizację oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.

Nagranie na dysk CD lub DVD

Możesz też pobrać aktualizację na komputer, nagrać ją na dysku CD lub DVD, a następnie zainstalować na konsoli. Jak to zrobić:

 1. Na komputerze pobierz plik aktualizacji.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
 3. Rozpakuj plik.
 4. Włóż czysty zapisywalny dysk CD lub DVD do stacji dysków komputera.
 5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu dysku CD lub DVD i wybierz opcję zapisywania (nagrywania) plików na dysku.
 6. Po nagraniu plików na dysku wyjmij dysk ze stacji dysków komputera i włóż do stacji dysków konsoli Xbox 360.
 7. Uruchom ponownie konsolę.
 8. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po wyświetleniu monitu o aktualizację oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.

Jeśli po skopiowaniu aktualizacji na napęd flash lub dysk CD/DVD i zainstalowaniu jej na konsoli jest wyświetlany kod błędu, taki jak C000-0001, skontaktuj się z obsługą techniczną konsoli Xbox.

Jeśli ten problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby zaktualizowania konsoli Xbox 360 występuje błąd o kodzie xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę