Podczas nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80070428

Podczas nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany jeden z poniższych kodów błędów i komunikatów. Jeden z tych błędów może zostać wyświetlony podczas próby pobrania aktualizacji systemu, odzyskania profilu lub tagu gracza albo dokonania zakupu w usłudze Xbox Live:

Przepraszamy, w tej chwili nie można pobrać profili w usłudze Xbox Live. Spróbuj ponownie później.

Kod błędu: 80070428

Wystąpił problem z Rynkiem usług Xbox Live. Spróbuj ponownie później.

Kod stanu: 80070428

Jeśli jest wyświetlany jeden z tych komunikatów, oznacza to, że wystąpił problem z usługą Xbox Live lub problem z weryfikacją Twojego konta Xbox Live.

Rozwiązania

Wypróbuj poniższe rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Sprawdź status usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2020-01-22T06:36:58.8768144+00:00

Rozwiązanie 2: Ponownie pobierz profil na konsolę Xbox 360

Aby dowiedzieć się, jak ponownie pobrać profil, zobacz Jak dodać lub usunąć profil Xbox na konsoli Xbox 360.

Uwaga Pamiętaj, aby wybrać opcję „Tylko usuń profil”. Spowoduje to usunięcie profilu Xbox, ale zapisane gry i osiągnięcia nie zostaną usunięte.

Rozwiązanie 3: Wyczyść pamięć podręczną konsoli Xbox 360

Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną konsoli. Aby to zrobić, zobacz Jak wyczyścić pamięć podręczną Xbox 360.

Rozwiązanie 4: Odłącz i uruchom ponownie

Odłącz zarówno konsolę Xbox 360, jak i sprzęt sieciowy, poczekaj 5 minut, a następnie podłącz wszystko ponownie i uruchom konsolę. Spróbuj zalogować się jeszcze raz.

Rozwiązanie 5: Rozwiąż problem z łączeniem się konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemu z połączeniem z usługą Xbox Live, odwiedź Rozwiązanie problemu z połączeniem i siecią na konsoli Xbox 360.

Rozwiązanie 6: Jeśli próbujesz pobrać aktualizacje systemu lub odzyskać profil

Jeśli próbujesz pobrać aktualizacje systemu lub odzyskać profil na konsoli Xbox 360, potwierdź, że skojarzone z Twoim kontem Xbox Live informacje rozliczeniowe i płatnicze są aktualne i poprawne oraz że zaakceptowano Warunki korzystania z usługi Xbox Live. Oto, jak to zrobić:

 1. W witrynie Xbox.com użyj konta Microsoft, aby zalogować się do swojego konta Xbox Live (jeśli się jeszcze nie zalogowano).
  Uwaga Może zostać wyświetlony monit o zaakceptowanie nowych Warunków użytkowania witryny Xbox.com. Musisz zaakceptować warunki tej umowy, aby nawiązać połączenie z usługą Xbox Live.
 2. Poniżej swojego tagu gracza kliknij pozycję Moje konto.
 3. Wybierz pozycję Zarządzaj opcjami płatności.
 4. Upewnij się, że Twoje informacje rozliczeniowe oraz informacje dotyczące płatności są poprawne.
 5. Wyloguj się z konta Microsoft.
 6. Uruchom ponownie konsolę Xbox 360.
  Uwaga Może zostać wyświetlony monit o zaakceptowanie nowych Warunków użytkowania witryny Xbox.com. Musisz zaakceptować warunki tej umowy, aby nawiązać połączenie z usługą Xbox Live.
 7. Jeśli po ponownym uruchomieniu konsoli nie zostanie zainstalowana aktualizacja systemu, może być konieczne ręczne zaktualizowanie konsoli.

Rozwiązanie 7: Jeśli próbujesz dokonać zakupu w usłudze Xbox Live

Jeśli próbujesz coś kupić i nie jest wyświetlany alert dotyczący usługi, sprawdź, czy Twoje informacje rozliczeniowe są poprawne. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu weryfikowania informacji rozliczeniowych, odwiedź witrynę Aktualizowanie informacji kontaktowych na potrzeby rozliczeń na konsoli Xbox 360.

Jeśli nie jest widoczny żaden alert dotyczący usługi, a Twoje informacje rozliczeniowe są poprawne, zaczekaj 48 godzin, a następnie ponownie spróbuj kupić zawartość.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80070428”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?