Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Podczas pobierania zawartości z usługi Xbox Live na konsolę Xbox 360 występuje błąd 80070570

Podczas próby pobrania zawartości z usługi Xbox Live na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany następujący kod błędu oraz komunikat:

Kod stanu: 80070570

Przepraszamy, wystąpił problem z usługą Xbox. Spróbuj ponownie później.

Może to oznaczać jedną z następujących możliwości:

 • Usługa Xbox Live jest tymczasowo niedostępna.
 • Może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej systemu konsoli.
 • Być może wystąpił problem z Twoim profilem.
 • Być może wystąpił problem z dyskiem twardym, na który próbujesz pobrać zawartość.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania. Jeśli dane rozwiązanie nie przyniesie efektu, przejdź do następnego.

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne jakieś alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2018-12-12T10:05:02.9096776+00:00

Rozwiązanie 2: Wyczyść pamięć podręczną systemu i usługi Xbox Live

Czasami problemy związane z pobieraniem można rozwiązać, usuwając pamięć podręczną usługi Xbox Live i czyszcząc pamięć podręczną systemu konsoli. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika , przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
Strzałka wskazuje przycisk przewodnika na kontrolerze.
 1. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 2. Wyróżnij (ale nie wybieraj) urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze, aby wyświetlić menu Opcje urządzenia.
  Uwaga Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz. Pamięć podręczna zostanie wyczyszczona na wszystkich urządzeniach pamięci masowej.
Obraz pokazujący ekran Urządzenia pamięci masowej, na którym jest wyróżniona jedna z opcji urządzenia pamięci masowej.
 1. Na ekranie Opcje urządzenia wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
 2. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.

Uwaga Po pomyślnym wyczyszczeniu pamięci podręcznej systemu nastąpi powrót na ekran Urządzenia pamięci masowej. Następnie możesz nacisnąć przycisk przewodnika na kontrolerze i powrócić na ekran Start konsoli Xbox.

Rozwiązanie 3: Usuń i ponownie pobierz swój profil

Niekiedy problemy związane z pobieraniem można rozwiązać przez usunięcie i ponowne pobranie swojego profilu. Jak to zrobić:

Krok 1: Usuń profil z konsoli Xbox 360

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 4. Jeśli do konsoli Xbox 360 nie jest podłączone żadne zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, wybierz pozycję Dysk twardy. W przeciwnym wypadku wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
 5. Wybierz pozycję Profile.
Opcja Profile jest wyróżniona na ekranie Wszystkie urządzenia.
 1. Wybierz profil, który chcesz usunąć.
 2. Wybierz pozycję Usuń.
 3. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. Wybranie tej opcji spowoduje usunięcie profilu i pozostawienie zapisanych gier i osiągnięć.
  Uwaga Wybranie opcji Usuń profil i elementy spowoduje usunięcie profilu oraz skojarzonych z nim zapisanych gier oraz osiągnięć.

Krok 2: Pobierz ponownie profil Xbox Live na konsolę Xbox 360

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Pobierz profil.
  Uwaga Nie widzisz pozycji Pobierz profil? Oznacza to, że zalogowano się za pomocą innego profilu. Naciśnij przycisk X , aby się wylogować, potwierdź, a następnie wybierz pozycję Pobierz profil.
Opcja Pobierz profil jest wyróżniona na ekranie Przewodnik konsoli Xbox.
 1. U dołu ekranu Pobierz profil wybierz pozycję Pobierz profil.
U dołu ekranu Pobierz profil jest wyróżniona opcja Pobierz profil.
 1. Wprowadź adres e-mail konta Microsoft skojarzonego z Twoim profilem Xbox Live. Jeśli go nie znasz, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta.
 2. Wprowadź hasło do konta Microsoft. Jeśli nie pamiętasz hasła, musisz je zresetować
  Uwaga W przypadku korzystania z konta Xbox Live dziecka do pobrania profilu są wymagane informacje o koncie Microsoft rodzica.
 3. Jeśli z konsolą Xbox 360 używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, wybierz urządzenie, na którym chcesz zapisać profil. Jeśli nie używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, zacznie się pobieranie profilu.
 4. Po ponownym pobraniu profilu zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz, aby konsola Xbox 360 zapamiętała Twoje hasło.
  • Jeśli nie chcesz, aby przy każdym logowaniu był wyświetlany monit o podanie hasła, zaznacz opcję Zapamiętaj hasło.
  • Pamiętaj, ze kiedy wybierzesz tę opcję, każda osoba używająca Twojej konsoli będzie mogła zalogować się jako Ty i używać informacji skojarzonych z Twoim kontem. Dotyczy to także informacji o kartach kredytowych, które mogły zostać zapisane.
  • Pozostaw opcję Zapamiętaj hasło niezaznaczoną, jeśli chcesz, aby konsola wymagała podania hasła w celu zalogowania się do konta. Jest to dobry pomysł w sytuacji, gdy inne osoby w domu mają łatwy dostęp do konsoli lub jeśli Twój profil został pobrany w domu znajomego.

Rozwiązanie 4: Anuluj wszystkie oczekujące i trwające procesy pobierania, a następnie ponownie pobierz zawartość

Krok 1: Anuluj oczekujące operacje pobierania

 1. Na konsoli Xbox 360 zaloguj się do usługi Xbox Live przy użyciu tego samego tagu gracza, który został użyty do zakupu zawartości po raz pierwszy.
 2. Naciśnij przycisk przewodnika  na kontrolerze.
 3. Przejdź na stronę Gry i aplikacje.
 4. Wybierz pozycję Lista pobieranych plików.
 5. Wybierz pozycję Anuluj wszystko.

Krok 2: Anuluj częściowo ukończone operacje pobierania

 1. Na konsoli Xbox 360 przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz urządzenie pamięci masowej.
 3. Wybierz typ zawartości, którą próbujesz pobrać.
 4. Odszukaj element, który próbujesz pobrać (można go rozpoznać po żółtej ikonie ostrzegawczej).
 5. Jeśli element jest wymieniony na liście, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Krok 3: Pobierz ponownie zawartość 
Spróbuj ponownie pobrać zawartość za pomocą historii pobierania. Jak to zrobić:

 1. Na konsoli Xbox 360 zaloguj się do usługi Xbox Live.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konto.
 3. Wybierz pozycję Historia pobierania.
 4. Przejrzyj historię pobierania, wybierz element i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie pobrać element.

Rozwiązanie 5: Pobierz element na napęd flash USB

Jeśli próbujesz pobrać element na dysk twardy, spróbuj pobrać go na inne urządzenie pamięci masowej.

Jeśli to rozwiązanie okaże się skuteczne, może to oznaczać problem z Twoim dyskiem twardym. Zobacz Rozwiązywanie problemów z dyskami twardymi dla konsoli Xbox 360. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Napęd flash USB dla konsoli Xbox 360 — często zadawane pytania i Urządzenie pamięci masowej dla konsoli Xbox 360.

Jeśli ten problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Rozwiązanie 6: Zgłoś konieczność naprawy

Jeśli poprzednie rozwiązania nie umożliwiły rozwiązania problemu, konsola Xbox 360 może wymagać naprawy. Zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas pobierania zawartości z usługi Xbox Live na konsolę Xbox 360 występuje błąd 80070570”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę