Podczas pobierania aktualizacji na konsolę Xbox 360 występuje błąd 8007274C

Problem

Podczas próby pobrania aktualizacji na konsolę Xbox 360 jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędach oraz kod błędu 8007274C:

 • Nie można wykonać aktualizacji.
  Kod stanu: 8007274C
 • Niektóre funkcje usługi Xbox Live nie są aktualnie dostępne. Nadal można obejrzeć profil użytkownika, porozmawiać z innymi graczami i zagrać w trybie online. Zawartość profilu pojawi się automatycznie, gdy stanie się dostępna.
  Kod stanu: 8007274C

Jeśli jest wyświetlany ten kod błędu oraz jeden z tych komunikatów, oznacza to, że pobieranie aktualizacji na konsolę nie powiodło się. Nawet jeśli nie aktualizujesz konsoli Xbox 360, podczas logowania, nawiązywania połączenia z usługą Xbox Live albo otwierania lub zamykania gry możesz zobaczyć następujący komunikat:

 • Niektóre funkcje usługi Xbox Live nie są aktualnie dostępne. Spróbuj ponownie później.
  Kod stanu: 8007274C

Jeśli jest wyświetlany ten komunikat oraz kod błędu, oznacza to, że wystąpił błąd połączenia.

Uwaga Kod błędu 8007274C może być poprzedzony 4-cyfrowymi zestawami znaków, które mogą się zmieniać (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-274C).

Rozwiązania

Uwaga Jeśli pobierasz aktualizację, wypróbuj pierwsze rozwiązanie. W przeciwnym razie wypróbuj drugie rozwiązanie.

Rozwiązanie 1: Pobierz aktualizację jeszcze raz

 1. Uruchom ponownie konsolę.
 2. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika (duży przycisk „X” na środku).
 3. Przejdź do opcji Ustawienia, a następnie wybierz opcję Ustawienia systemu.
 4. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz opcję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 6. Wybierz opcję Testuj połączenie z usługą Xbox LIVE.
 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 2: Sprawdź połączenie z usługą Xbox Live

Jeśli masz problemy z nawiązaniem lub utrzymaniem połączenia z usługą Xbox LIVE, zobacz Xbox LIVE: połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca

Najnowsza aktualizacja oprogramowania konsoli wymaga co najmniej 190 megabajtów (MB) miejsca na urządzeniu pamięci masowej (lub 256 MB, jeśli mieszkasz w Japonii). Jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, musisz przenieść lub usunąć część elementów. Zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zawartości konsoli Xbox 360.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Usunięcie plików tymczasowych z konsoli może rozwiązać problem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Wyczyść pamięć podręczną systemu konsoli Xbox 360, a następnie spróbuj ponownie pobrać aktualizację.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 5: Ponownie włóż urządzenie pamięci masowej

Po tej wymianie urządzenia pamięci masowej spróbuj ponownie pobrać aktualizację.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 6: Ponownie skonfiguruj połączenie

 • Połączenie bezprzewodowe:
  1. Odłącz wszelkie bezprzewodowe zestawy słuchawkowe innych firm.
  2. Przenieś konsolę Xbox 360 bliżej routera bezprzewodowego.
  3. Rozwiąż problemy z połączeniem z usługą Xbox Live.
 • Połączenie przewodowe:
 • Ostrzeżenie Poniższe czynności obniżają poziom zabezpieczeń sieci i zwiększają zagrożenie atakami ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania. Nie zalecamy wykonywania tej procedury. Podajemy ją, ale ryzyko podejmujesz na własną odpowiedzialność.

  1. Tymczasowo wyłącz zaporę sieciową modemu lub routera i zobacz, czy możesz połączyć się z usługą Xbox Live.
  2. Jeśli możesz się połączyć, włącz ponownie zaporę sieciową, a następnie upewnij się, że odpowiednie porty sieciowe w modemie lub routerze są otwarte. Listę portów sieciowych możesz sprawdzić na stronie Porty sieciowe używane przez usługę Xbox Live.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 7: Skopiuj aktualizację na napęd flash USB, dysk CD lub DVD, a następnie zainstaluj ją na konsoli

Jeśli powyższe rozwiązania nie spowodowały usunięcia problemu, skopiuj aktualizację z komputera na napęd flash USB lub dysk CD/DVD, a następnie zainstaluj ją na konsoli. Jak to zrobić:

 • Skopiowanie na napęd flash USB
 • Uwaga Na napędzie flash USB musi być używany system plików FAT32.

  1. Podłącz napęd flash USB do portu USB w komputerze.
  2. Pobierz plik aktualizacji.
  3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
  4. Rozpakuj plik.
  5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu napędu flash USB.
  6. Odłącz napęd flash USB od portu USB komputera.
  7. Podłącz napęd flash USB do portu USB konsoli Xbox 360.
  8. Uruchom ponownie konsolę.
  9. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po wyświetleniu monitu o aktualizację nowego oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.
 • Nagranie na dysk CD lub DVD
 • Możesz też pobrać aktualizację na komputer, nagrać ją na dysku CD lub DVD, a następnie zainstalować na konsoli. Jak to zrobić:

  1. Na komputerze pobierz plik aktualizacji.
  2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik zip aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
  3. Rozpakuj plik.
  4. Włóż czysty zapisywalny dysk CD lub DVD do stacji dysków komputera.
  5. Skopiuj zawartość pliku zip do głównego katalogu dysku CD lub DVD i wybierz opcję zapisywania (nagrywania) plików na dysku.
  6. Po nagraniu plików na dysku wyjmij dysk ze stacji dysków komputera i włóż do stacji dysków konsoli Xbox 360.
  7. Uruchom ponownie konsolę.
  8. Po ponownym uruchomieniu konsoli program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po wyświetleniu monitu o aktualizację nowego oprogramowania konsoli wybierz opcję Tak.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas pobierania aktualizacji na konsolę Xbox 360 występuje błąd 8007274C”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?