Podczas używania konta Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80150010

Podczas próby pobrania, zmiany lub utworzenia konta Xbox Live na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Dana czynność nie może być teraz wykonana. Spróbuj ponownie później. 80150010

Może to oznaczać, że nie zalogowano się do konta Xbox Live, zalogowano się do nieprawidłowego konta Xbox Live lub podjęto próbę utworzenia profilu, który ma taką samą nazwę jak inny profil.

Rozwiązania

Podczas próby pobrania konta Xbox Live występuje błąd

Jeśli podczas próby pobrania konta Xbox Live na konsolę Xbox 360 występuje błąd, wypróbuj poniższe rozwiązania. Jeśli pierwsze rozwiązanie nie przyniesie efektu, przejdź do następnego.

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne jakieś alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2020-01-22T14:12:37.2575023+00:00

Rozwiązanie 2: Zaloguj się, aby zweryfikować informacje zabezpieczające swojego konta Microsoft

Aby potwierdzić, że używasz poprawnych informacji zabezpieczających, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com i zaloguj się za pomocą swojego konta Microsoft.
  Uwaga Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail lub hasła do swojego konta Microsoft, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta lub Rozwiązanie problemu z utratą hasła.
 2. Kliknij pozycję Zabezpieczenia i hasło u góry tej strony. Z uwagi na poufny charakter tych informacji może zostać wyświetlony monit o odebranie i wprowadzenie kodu zabezpieczającego. Wybierz numer telefonu lub adres e-mail, za pomocą którego chcesz odebrać kod.
 3. Kliknij pozycję Zarządzaj zabezpieczeniami zaawansowanymi. Jeśli obok dowolnego z numerów telefonów lub adresów e-mail wymienionych na liście informacji zabezpieczających znajduje się wyraz Zweryfikuj, musisz kliknąć to łącze, aby potwierdzić poprawność informacji. Następnie zostanie wysłany kod zabezpieczający. Wprowadź ten kod w wyświetlonym polu i kliknij pozycję Zweryfikuj.
 4. Wyloguj się ze swojego konta Microsoft, a następnie zaloguj się ponownie.
 5. Zaloguj się do usługi Xbox 360 i spróbuj wykonać wybraną czynność ponownie.

Rozwiązanie 3: Usuń zduplikowane profile z konsoli, wyczyść pamięć podręczną systemu i ponownie pobierz jeden z profilów

Możliwe, że ten błąd pojawia się, ponieważ przypadkowo dwukrotnie pobrałeś(-aś) swój profil. Aby rozwiązać ten problem, możesz usunąć obydwa profile, wyczyścić pamięć podręczną systemu, a następnie ponownie pobrać jeden ze swoich profili gracza. Jak to zrobić:

Usuń profil

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika, a następnie przycisk X, aby się wylogować.
Strzałka wskazuje duży centralny przycisk przewodnika na kontrolerze dla konsoli Xbox.
 1. Usuń z konsoli Xbox 360 wszystkie profile, które mają nazwę identyczną z nazwą tagu gracza, który chcesz odzyskać. Na konsoli przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz opcję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Wybierz urządzenie pamięci masowej, na którym znajduje się profil.
 4. Wybierz pozycję Profile.
 5. Wybierz tag gracza, który chcesz usunąć.
 6. Wybierz pozycję Usuń.
 7. Wybierz pozycję Usuń tylko profil.

Wyczyść pamięć podręczną i ponownie pobierz profil.

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
Opcja Pamięć masowa jest wybrana na ekranie Ustawienia systemu.
 1. Wyróżnij (ale nie wybieraj) urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze, aby wyświetlić menu Opcje urządzenia.
  Uwaga
  Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz. Pamięć podręczna zostanie wyczyszczona na wszystkich urządzeniach pamięci masowej.
 2. Na ekranie Opcje urządzenia wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
Na ekranie Opcje urządzenia jest wyróżniona opcja „Wyczyść pamięć podręczną”.
 1. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.
 2. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 3. Wybierz opcję Pobierz profil i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Błąd występuje po dokonaniu zmiany ustawień konta.

Jeśli błąd występuje podczas próby wprowadzenia zmian w ustawieniach konta Microsoft, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne jakieś alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2020-01-22T14:12:37.2575023+00:00

Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy używasz poprawnego konta Microsoft

Jeśli masz wiele kont Microsoft, upewnij się, że wprowadzasz poświadczenia odpowiedniego konta Microsoft (adres e-mail i hasło, których używasz do logowania się do usługi Xbox Live).

Jeśli używasz poprawnego adresu e-mail i hasła, ale nadal jest wyświetlany kod błędu 80150010, wypróbuj następne rozwiązanie.

Uwaga Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail lub hasła do swojego konta Microsoft, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta lub Rozwiązanie problemu z utratą hasła.

Rozwiązanie 3: Zaloguj się do swojego konta Microsoft na komputerze i pobierz swój profil

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
 2. Jeśli możesz zalogować się do swojego konta Microsoft na komputerze, spróbuj pobrać swój profil na konsolę Xbox 360:
  1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
  2. Wybierz opcję Pobierz profil i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 3. Jeśli problem został rozwiązany, spróbuj wykonać wybraną czynność ponownie.

Jeśli ten problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Więcej informacji

Jeśli usługa logowania kont Microsoft jest niedostępna, nadal możesz grać w gry w usłudze Xbox Live. Poświadczenia konta Microsoft są potrzebne tylko wtedy, gdy chcesz zmienić ustawienia konta lub kupić nową zawartość.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas używania konta Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80150010”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?