Podczas próby pobrania zawartości z usługi Xbox Live występuje błąd 80150101

Podczas próby pobrania zawartości z usługi Xbox Live jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

Nie można pobrać informacji z usługi Xbox Live. Spróbuj ponownie później.

Kod stanu 80150101.

Ten komunikat oznacza, że podczas próby pobrania zawartości wystąpił problem z siecią.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Zweryfikuj stan usługi Xbox Live i połączenia z nią

 1. Przejdź do strony Stan usługi, aby sprawdzić, czy w danej chwili nie występuje jakiś problem z usługą.
 2. Jeśli na tej stronie nie jest wymieniony żaden problem z usługą, a podczas próby pobrania elementu jest wyświetlany ten błąd, zaczekaj kilka minut, a następnie spróbuj ponownie pobrać zawartość.
 3. Wykonaj test połączenia z usługą Xbox Live:
  1. W interfejsie głównym konsoli Xbox wybierz pozycję Ustawienia.
  2. Wybierz pozycję System.
  3. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
  4. Wybierz swoją sieć.
  5. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Rozwiązanie 2: Pobierz ponownie zawartość

Spróbuj ponownie pobrać zawartość za pomocą historii pobierania. Jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do usługi Xbox Live za pomocą konsoli.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konto.
 3. Wybierz pozycję Historia pobierania.
 4. Przejrzyj historię pobierania, wybierz element i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie pobrać element.

Jeśli pobieranie ponownie nie powiedzie się, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Zmaksymalizuj przepustowość sieci

W trakcie pobierania zawartości z usługi Xbox Live upewnij się, że inne komputery znajdujące się w domu nie pobierają ani nie wysyłają żadnych plików. Jeśli ktoś w domu przegląda Internet, korzysta z przepustowości, która mogłaby zostać użyta przez konsolę. (Przepustowość to ilość informacji, które można przesłać w danej chwili przez połączenie internetowe).

Możesz również tymczasowo rozłączyć lub wyłączyć urządzenia podłączone do sieci domowej.

Po zmaksymalizowaniu dostępnej przepustowości sieci spróbuj pobrać zawartość ponownie. Jeśli pobieranie ponownie nie powiedzie się, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Spróbuj pobrać zawartość o innej porze dnia

Niektórzy usługodawcy internetowi (ISP) blokują lub ograniczają możliwość pobierania dużych plików podczas godzin szczytu. Jeśli usługodawca internetowy „resetuje” połączenie po pewnym czasie lub ogranicza rozmiar pobieranych plików, będzie to powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie.

Sieci dostępu do Internetu w budynkach mieszkalnych są zazwyczaj najbardziej obciążone wieczorami, gdy większość ludzi jest w domu. Czasami najlepszą szybkość połączenia z Internetem można uzyskać w godzinach pracy. Jeśli masz problemy z pobieraniem zawartości, skontaktuj się z usługodawcą internetowym w celu sprawdzenia, czy ogranicza on rozmiar pobieranych plików, szybkość pobierania lub ilość zawartości, którą można pobrać.

Jeśli próba pobrania zawartości o innej godzinie dnia także nie powiedzie się, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 5: Otwórz porty sieciowe

Jeśli korzystasz z zapory lub routera, być może musisz zmienić konfigurację, aby konsola Xbox 360 mogła komunikować się z usługą Xbox Live. Tę zmianę konfiguracji czasem nazywa się „otwieraniem portów” lub „przekierowywaniem portów”.

Aby dowiedzieć się, które porty sieciowe są używane przez usługę Xbox Live, zobacz Porty sieciowe używane przez usługę Xbox Live.

Jeśli po zastosowaniu powyższych rozwiązań ten problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby pobrania zawartości z usługi Xbox Live występuje błąd 80150101”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?