Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80151011

Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

Przepraszamy, w tej chwili nie można pobrać profili w usłudze Xbox Live. Spróbuj ponownie później. 
Kod stanu 80151011

Może to oznaczać problem z Twoim profilem Xbox Live.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne jakieś alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2020-01-23T17:36:24.7018944+00:00

Rozwiązanie 2: Sprawdź połączenie z usługą Xbox Live

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z usługą Xbox Live, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live.

Rozwiązanie 3: Zweryfikuj informacje zabezpieczające swojego konta Microsoft

Jeśli ostatnio dodano do konta Microsoft informacje zabezpieczające, być może wymagają one weryfikacji. Proces weryfikacji powie nam, że to Ty wprowadzasz te zmiany, a nie ktoś, kto ukradł informacje o Twoim koncie. Poniżej opisano, jak zweryfikować swoje informacje zabezpieczające:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft. Jeśli zapomnisz hasła lub nie będzie ono działać, zobacz Resetowanie hasła.
 2. W obszarze Hasło i informacje zabezpieczające kliknij pozycję Edytuj informacje zabezpieczające.
 3. Jeśli Twoje informacje zabezpieczające wymagają weryfikacji, zobaczysz słowo Weryfikuj pod numerem telefonu i/lub adresem e-mail. Kliknij pozycję Weryfikuj.
 1. Wyloguj się ze swojego konta Microsoft, a następnie zaloguj się ponownie.
 2. Spróbuj ponownie zalogować się do usługi Xbox Live na konsoli.

Rozwiązanie 4: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Jeśli ostatnio zmieniono hasło do konta Microsoft lub skojarzone z nim informacje zabezpieczające, być może trzeba będzie wyczyścić pamięć podręczną na konsoli, aby usunąć uprzednio zapisane informacje.

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
 1. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 2. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
 1. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.

Rozwiązanie 5: Jeśli ostatnio skonfigurowano weryfikację dwuetapową, utwórz na koncie Microsoft unikatowe hasło aplikacji

Aby sprawdzić, czy w ustawieniach konta została włączona weryfikacja dwuetapowa, zaloguj się do swojego konta Microsoft i wybierz pozycję Informacje zabezpieczające.

W przypadku niedawnego włączenia weryfikacji dwuetapowej możesz nie wiedzieć, jak logować się do aplikacji i urządzeń, które nie akceptują kodów zabezpieczeń. Niektóre aplikacje (takie jak aplikacje pocztowe na niektórych smartfonach) i urządzenia (takie jak konsola Xbox 360) nie mogą monitować o wprowadzenie informacji zabezpieczających podczas logowania

Jeśli jest włączona weryfikacja dwuetapowa i w aplikacji lub na urządzeniu występuje błąd „niepoprawne hasło”, musisz utworzyć unikatowe hasło aplikacji na koncie Microsoft skojarzonym z daną aplikacją lub urządzeniem, aby móc się zalogować. Takie hasło będzie potrzebne dla każdej aplikacji lub urządzenia, które nie może monitować o podanie informacji zabezpieczających.

Aby utworzyć unikatowe hasło dla aplikacji lub urządzenia:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
 2. W obszarze Hasło i informacje zabezpieczające wybierz pozycję Edytuj informacje zabezpieczające.
  Jeśli na tej stronie sieci web zostanie wyświetlony monit o informacje zabezpieczające, wprowadź je i wybierz pozycję Prześlij.
 3. W obszarze Hasła aplikacji wybierz pozycję Utwórz nowe hasło aplikacji.
  Spowoduje to wygenerowanie nowego hasła aplikacji, które zostanie wyświetlone na ekranie.
 4. Gdy na konsoli Xbox zostanie wyświetlony monit o hasło do konta Microsoft, wprowadź hasło aplikacji utworzone w trybie online.

Po zalogowaniu się za pomocą hasła aplikacji możesz używać aplikacji lub urządzenia. To hasło aplikacji, a nie hasło do konta Microsoft, będzie służyć do logowania się do urządzenia.

Jeśli chcesz wyłączyć weryfikację dwuetapową:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
 2. W obszarze Hasło i informacje zabezpieczające wybierz pozycję Edytuj informacje zabezpieczające.
  Jeśli na tej stronie sieci web zostanie wyświetlony monit o informacje zabezpieczające, wprowadź je i wybierz pozycję Prześlij.
 3. Pod nagłówkiem Weryfikacja dwuetapowa wybierz pozycję Wyłącz weryfikację dwuetapową.

Rozwiązanie 6: Usuń, a następnie ponownie pobierz swój profil Xbox Live

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania tej czynności, zobacz Pomoc techniczna dotycząca zarządzania tagiem gracza i profilem.

Rozwiązanie 7: Zresetuj konsolę Xbox 360

Aby zresetować konsolę Xbox 360, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika i wybierz pozycję Wyłącz konsolę.
 2. Włącz konsolę Xbox 360.

Uwaga Jeśli używasz kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360, możesz wyłączyć konsolę, naciskając przycisk przewodnika na kontrolerze.

Rozwiązanie 8: Usuń, a następnie pobierz ponownie aktualizacje systemu

Aby usunąć, a następnie ponownie pobrać aktualizacje systemu, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Wykonanie tych kroków spowoduje usunięcie wszystkich aktualizacji systemu zainstalowanych na konsoli Xbox.

 1. Naciśnij przycisk przewodnika i wybierz pozycję Interfejs główny konsoli Xbox.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję System.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 4. Wyróżnij swoje urządzenie pamięci masowej (ale nie naciskaj przycisku A, aby je zaznaczyć).
 5. Naciśnij wymienione poniżej przyciski w następującej kolejności:
  1. Lewy przycisk przedni
  2. Prawy przycisk przedni
  3. Przycisk X
  4. Lewy przycisk przedni
  5. Prawy przycisk przedni
  6. Przycisk X
 6. Na ekranie Usuń aktualizację systemu wybierz opcję Tak.
 7. Po ponownym uruchomieniu konsoli Xbox wybierz opcję OK, aby pobrać i zainstalować aktualizację systemu.
 8. Po zainstalowaniu aktualizacji systemu ponownie pobierz swój profil Xbox Live i spróbuj zalogować się do usługi Xbox Live.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80151011”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?