Podczas korzystania z usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80151904

Podczas próby skorzystania z usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędach:

Nie można połączyć się z usługą Xbox Live.

Kod stanu: 80151904

Przepraszamy, w tej chwili nie można pobrać profili w usłudze Xbox Live. Spróbuj ponownie później.

Kod stanu: 80151904

Może to oznaczać jedną z następujących możliwości:

 • Wystąpił tymczasowy problem z usługą Xbox Live.
 • Wystąpił problem z połączeniem z usługą Xbox Live.
 • Profil Xbox Live przechowywany na konsoli jest uszkodzony.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2020-01-22T17:45:51.9996127+00:00

Rozwiązanie 2: Rozwiąż problem z połączeniem z usługą Xbox Live

Wykonaj test połączenia z usługą Xbox Live. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia, pozycję Ustawienia systemu, a następnie pozycję Ustawienia sieci.
 3. Wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej albo wybierz opcję Sieć przewodowa, jeśli używasz połączenia przewodowego.
 4. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli problem nadal występuje, wypróbuj rozwiązanie problemu z nawiązywaniem połączenia na konsoli Xbox 360.

Rozwiązanie 3: Przenieś i ponownie pobierz swój profil

 1. Przenieś swój profil Xbox Live:
  1. Sformatuj zapasowy napęd flash USB jako jednostkę pamięci.
  2. Podłącz napęd flash do konsoli.
  3. Z poziomu interfejsu głównego przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Pamięć masowa.
  4. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
  5. Wybierz pozycję Profile gracza, a następnie wybierz swój profil gracza.
  6. Wybierz pozycję Przenieś.
  7. Wybierz jednostkę pamięci, na którą chcesz przenieść profil.
  8. Odłącz napęd flash USB od konsoli.
 2. Wyczyść pamięć podręczną systemu:
  1. Naciśnij  przycisk przewodnika  na kontrolerze.
  2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
  4. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
  5. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną systemu.
  6. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.
 3. Pobierz ponownie swój profil:
  1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze. Wybierz pozycję Pobierz profil.

   Uwaga Nie widzisz pozycji Pobierz profil? Oznacza to, że zalogowano się za pomocą innego profilu. Naciśnij przycisk X , aby się wylogować, potwierdź, a następnie wybierz pozycję Pobierz profil.

Karta Start w przewodniku konsoli Xbox 360, na której jest wyróżniona opcja Pobierz profil.
  1. U dołu ekranu Pobierz profil wybierz pozycję Pobierz profil.
U dołu ekranu Pobierz profil jest wyróżniona opcja Pobierz profil, którą należy potwierdzić.
  1. Wprowadź adres e-mail konta Microsoft skojarzonego z Twoim profilem Xbox Live. Jeśli nie znasz tego adresu e-mail lub hasła, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta lub Rozwiązanie problemu z utratą hasła.
Ekran Pobierz profil, na którym jest widoczny monit o wprowadzenie adresu e-mail konta Microsoft. Wyświetlana jest także klawiatura ekranowa.
  1. Wprowadź hasło do konta Microsoft. Jeśli go zapomnisz, trzeba będzie zresetować hasło.
Ekran Pobierz profil, na którym jest widoczny monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft. Wyświetlana jest także klawiatura ekranowa.

Uwaga W przypadku korzystania z konta Xbox Live dziecka do pobrania profilu są wymagane informacje o koncie Microsoft rodzica. Aby odzyskać utracone poświadczenia swojego konta Microsoft, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta lub Rozwiązanie problemu z utratą hasła.

  1. Jeśli z konsolą używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, wybierz urządzenie, na którym chcesz zapisać profil. Jeśli nie używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, zacznie się pobieranie profilu.

Rozwiązanie 4: Wyjmij i podłącz ponownie dysk twardy dla konsoli Xbox 360

Ten problem czasami można rozwiązać, ponownie podłączając obluzowany dysk twardy. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi typu Twojej konsoli, które opisano w artykule Wkładanie dysku twardego dla konsoli Xbox 360 lub wyjmowanie go.

Rozwiązanie 5: Ponownie zainstaluj najnowszą aktualizację systemu konsoli Xbox 360

Aby ponownie zainstalować najnowszą aktualizację konsoli Xbox 360, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyczyść pamięć podręczną systemu. Aby uzyskać pomoc, zobacz krok 2 w rozwiązaniu 3 powyżej.
  1. Wycofaj aktualizacje systemu, a następnie zainstaluj je ponownie. Aby to zrobić:
   1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
   2. Przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System.
   3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
   4. Na kontrolerze wykonaj następującą sekwencję naciśnięć przycisków: lewy bumper , prawy bumper , X , lewy bumper , prawy bumper , X .
   5. Wybierz opcję wycofania wszystkich zainstalowanych aktualizacji systemu. Konsola zostanie automatycznie uruchomiona ponownie, a następnie aktualizacje zostaną pobrane ponownie.
  2. Zresetuj sprzęt sieciowy. Jak to zrobić:
   1. Odłącz kabel zasilania od tylnej części routera, modemu lub bramy. Jeśli masz router i modem, odłącz kable zasilania od obu tych urządzeń.
   2. Wyłącz konsolę Xbox One, naciskając i przytrzymując przez pięć sekund przycisk zasilania z przodu konsoli.
   3. Zaczekaj pięć minut.
   4. Jeśli używasz routera, podłącz router do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie jego kontrolki powrócą do normalnego stanu.
   5. Podłącz resztę sprzętu i spróbuj nawiązać połączenie z usługą Xbox Live.

  Rozwiązanie 6: Rozwiąż problemy z siecią

  Skorzystaj z artykułu Rozwiązanie problemu z błędami połączenia konsoli Xbox 360.

  Jeśli ten problem nadal występuje, skontaktuj się zpomocą techniczną konsoli Xbox.

  Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

  Tak
  Nie

  Dziękujemy za opinie!

  Dziękujemy za opinie!

  Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
  Uzyskaj pomoc społeczności
  Ambassador chat image
  Rozmowa z ambasadorem
  Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

  Podziel się uwagami na ten temat

  255 znaki(ów) do wykorzystania.
  Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
  Uzyskaj pomoc społeczności
  Ambassador chat image
  Rozmowa z ambasadorem
  Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

  Skontaktuj się z nami

  Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas korzystania z usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80151904”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?