Podczas próby pobrania lub kupienia zawartości na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80153003

Podczas próby pobrania lub kupienia zawartości w usłudze Xbox Live jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

Nie można pobrać informacji z usługi Xbox Live.

Kod stanu: 80153003

Może to oznaczać, że pobieranie lub kupowanie nie powiodło się albo że dana zawartość nie jest już dostępna w Sklepie. Jeśli nie możesz już znaleźć danej zawartości w witrynie Xbox.com, oznacza to, że prawdopodobnie została ona usunięta. Jeśli jednak ta zawartość jest nadal dostępna, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Usuń stare dane i wyczyść pamięć podręczną

Najpierw spróbuj zaktualizować informacje usługi Xbox Live, czyszcząc pamięć podręczną. Być może masz na konsoli starszą wersję elementu, który próbujesz pobrać lub kupić. Jak to zrobić:

 1. Usuń dane systemu rynku. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
  2. Przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  3. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz podstawowe urządzenie pamięci masowej.
  4. Wybierz opcję Elementy systemowe.
  5. Wybierz pozycję Pamięć podręczna zawartości, a następnie wybierz pozycję Usuń.
 2. Wyczyść pamięć podręczną konsoli. Jak to zrobić:
  1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
  2. Przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  3. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
  4. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz. Pamięć podręczna zostanie wyczyszczona na wszystkich urządzeniach pamięci masowej).
  5. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
  6. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.
 3. Uruchom ponownie konsolę Xbox 360.
 4. Ponów próbę dokonania zakupu lub pobrania elementu z usługi Xbox Live.

Jeśli nadal jest wyświetlany ten komunikat o błędzie, być może wystąpił problem z ofertą w usłudze Xbox Live. Skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Rozwiązanie 2: Usuń zawartość i pobierz ją ponownie

Usuń wszystkie aktualnie pobierane pliki z ekranu Aktualnie pobierane pliki, usuń częściowo pobraną zawartość, a następnie spróbuj ponownie pobrać zawartość. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 1. Przejdź na stronę Gry i aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Aktualnie pobierane pliki, a następnie wybierz pozycję Anuluj wszystkie.

Po anulowaniu aktualnie pobieranych plików usuń częściowo pobraną zawartość. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika, a następnie przejdź na stronę Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz urządzenie pamięci masowej.
 4. Naciśnij przycisk X na kontrolerze, aby wyświetlić sugestie dotyczące usunięcia.
 5. Przewiń sugestie i usuń każdy element zawartości oznaczony żółtym symbolem wykrzyknika. Wykrzyknik wskazuje niekompletną lub uszkodzoną zawartość.

Po usunięciu częściowo pobranej zawartości spróbuj ponownie pobrać zawartość. Jak to zrobić:

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia i wybierz opcję Konto.
 2. Wybierz opcję Historia pobierania.
 3. Zaznacz element, z którego pobraniem występowały problemy.
 4. Wybierz pozycję Pobierz ponownie.

Jeśli nadal nie możesz całkowicie pobrać zawartości, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy masz połączenie z usługą Xbox Live

Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live, aby upewnić się, że przyczyną problemu nie jest wadliwe połączenie. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika (przycisk Xbox na środku kontrolera).
 2. Przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 4. W razie pojawienia się odpowiedniego monitu wybierz opcję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej.
 5. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z usługą Xbox Live ekran powinien wyglądać następująco:

Jeśli masz połączenie z usługą Xbox Live, ale nadal nie możesz pobrać zawartości, spróbuj zastosować następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Sprawdź informacje rozliczeniowe

Nawet jeśli nic nie kupowano, zaloguj się do swojego konta Microsoft i sprawdź, czy wszystkie informacje rozliczeniowe są poprawne. Niepoprawne informacje mogą uniemożliwiać pobieranie.

Rozwiązanie 5: Zgłoś konieczność naprawy

Jeśli poprzednie rozwiązania nie umożliwiły rozwiązania problemu, oznacza to, że sensor Kinect wymaga naprawy. Zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby pobrania lub kupienia zawartości na konsoli Xbox 360 występuje błąd 80153003”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?