Podczas dokonywania zakupu na konsoli Xbox 360 występuje błąd 807b01f7

Podczas dokonywania zakupu w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360 może zostać wyświetlony następujący kod błędu i komunikat:

Niektóre funkcje usługi Xbox Live nie są aktualnie dostępne. Nadal można obejrzeć profil użytkownika, porozmawiać z innymi graczami i zagrać w trybie online.

Zawartość profilu pojawi się automatycznie, gdy stanie się dostępna.

Kod stanu: 807b01f7

Może to oznaczać, że wystąpił problem z usługą Xbox Live i jest ona tymczasowo niedostępna. Może to też oznaczać, że wystąpił problem z Twoim połączeniem z usługą Xbox Live.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2020-01-21T17:50:46.8634827+00:00

Rozwiązanie 2: Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia, pozycję Ustawienia systemu, a następnie pozycję Ustawienia sieci.
 3. Wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej albo wybierz opcję Sieć przewodowa, jeśli używasz połączenia przewodowego.
 4. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.

Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Pomyślne zakończenie testu oznacza, że konsola powinna być w stanie nawiązać połączenie z usługą Xbox Live. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli test zakończył się niepowodzeniem, kontynuuj rozwiązywanie problemów, korzystając z artykułu Rozwiązanie problemu z błędami połączenia konsoli Xbox 360.

Rozwiązanie 3: Usuń i ponownie pobierz swój profil Xbox

Wymiana nieaktualnego lub uszkodzonego profilu na konsoli może rozwiązać problem. Jak to zrobić:

Krok 1: Usuń swój profil Xbox

  1. Przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System.
  2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
  3. Jeśli do konsoli nie jest podłączone żadne zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, wybierz pozycję Dysk twardy. W przeciwnym wypadku wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
  4. Wybierz pozycję Profile.
 1. Wybierz profil, który chcesz usunąć.
 2. Wybierz pozycję Usuń.
 1. Wybierz jedną z następujących opcji:
 • Usuń tylko profil. Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia. 
 • Usuń profil i elementy. Zostanie usunięty profil wraz ze skojarzonymi z nim zapisanymi grami i osiągnięciami.

Krok 2: Wyczyść pamięć podręczną systemu

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
 4. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 5. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
 6. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.
 7. Uruchom ponownie konsolę.

Krok 3: Pobierz ponownie swój profil Xbox

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Pobierz profil.

Uwaga Nie widzisz pozycji Pobierz profil? Oznacza to, że zalogowano się za pomocą innego profilu. Naciśnij przycisk X, aby się wylogować, potwierdź, a następnie wybierz pozycję Pobierz profil.

 1. U dołu ekranu Pobierz profil wybierz pozycję Pobierz profil.
 1. Wprowadź adres e-mail konta Microsoft skojarzonego z Twoim profilem Xbox.

  Uwaga Jeśli konto Xbox Live jest kontem dziecka, musisz wprowadzić poświadczenia konta Microsoft rodzica, aby móc pobrać profil. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą utraconych poświadczeń, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta lub Rozwiązanie problemu z utratą hasła).

 2. Wprowadź hasło do konta Microsoft.
 3. Jeśli z konsolą używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, wybierz urządzenie, na którym chcesz zapisać profil. Jeśli nie używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, pobieranie profilu rozpocznie się natychmiast.

Teraz powinno być możliwe zalogowanie się na konsoli przy użyciu Twojego profilu Xbox.
Ważne Jeśli profil został pobrany na inną konsolę i zaznaczono opcję Zapamiętaj hasło, można zdalnie usunąć hasło, aby uniemożliwić dostęp do profilu na innej konsoli. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zarządzanie preferencjami logowania na konsoli Xbox 360.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas dokonywania zakupu na konsoli Xbox 360 występuje błąd 807b01f7”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?