Podczas logowania się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 831188FE

Podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany następujący kod błędu i komunikat:

831188FE
Niestety, coś jest nie tak z Twoim kontem Microsoft. Przejdź na stronę https://account.live.com, aby uzyskać pomoc.

Oznacza to, że mógł wystąpić problem z Twoim kontem Microsoft lub profilem Xbox.

Rozwiązanie

Przed wypróbowaniem rozwiązania podanego w tym artykule sprawdź, czy na stronie Stan usługi Xbox Live są widoczne alerty dotyczące usługi albo czy na górze tej strony jest wyświetlany alert dotyczący usługi. Jeśli są widoczne aktualne alerty, zaczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie.

Uwaga Jeśli określona usługa lub aplikacja jest wyłączona, możesz zażądać od firmy Microsoft powiadomienia, gdy zacznie ona ponownie działać. Pod nazwą aplikacji lub usługi kliknij pozycję Notify me when this service or app is up and running (Powiadom mnie, gdy ta usługa lub aplikacja będzie włączona i będzie działać).

Krok 1: Upewnij się, że nie występują problemy z Twoimi informacjami zabezpieczającymi

 1. Przejdź na stronę Zarządzanie informacjami zabezpieczającymi i zaloguj się przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z Twoim profilem Xbox.
 2. Dokładnie sprawdź wszystkie numery telefonu, alternatywne adresy e-mail oraz pytania i odpowiedzi zabezpieczające skojarzone z Twoim kontem Microsoft.
  • Jeśli jakieś z tych informacji są nieaktualne lub niepoprawne, zaktualizuj je.

   Uwaga Zaktualizuj niepoprawne informacje zabezpieczające, zamiast je usuwać. Jeśli usuniesz niepoprawne informacje, Twoje konto zostanie zablokowane.

  • Pamiętaj, że z kontem powinny być skojarzone co najmniej dwie informacje zabezpieczające. Co najmniej jedna z nich musi być numerem telefonu lub adresem e-mail.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące informacji zabezpieczających, zobacz Omówienie informacji zabezpieczających konta Microsoft.

Krok 2: Usuń swój profil Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
Ekran Ustawienia systemu, na którym jest wyróżniona kategoria Pamięć masowa.
 1. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
 2. Wybierz pozycję Profile.
 3. Wybierz profil, który chcesz usunąć.
 4. Wybierz pozycję Usuń.
 5. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia.

  Ważne Nie wybieraj pozycji Usuń profil i elementy. Spowodowałoby to usunięcie profilu wraz z zapisanymi grami i osiągnięciami.

Krok 3: Wyczyść pamięć podręczną systemu na konsoli Xbox 360

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
Ekran Ustawienia systemu, na którym jest wyróżniona kategoria Pamięć masowa.
 1. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 2. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
 3. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.
 4. Uruchom ponownie konsolę.

Krok 4: Pobierz ponownie swój profil Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Pobierz profil.

  Uwaga Nie widzisz pozycji Pobierz profil? Oznacza to, że do zalogowania został użyty inny profil. Naciśnij przycisk X , aby się wylogować, potwierdź, a następnie wybierz pozycję Pobierz profil.

 3. U dołu ekranu Pobierz profil wybierz pozycję Pobierz profil.
 4. Wprowadź dane konta Microsoft skojarzonego z Twoim profilem. Jeśli nie znasz adresu e-mail lub hasła do swojego konta Microsoft, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta lub Rozwiązanie problemu z utratą hasła.

  Uwaga Jeśli konto Xbox Live jest kontem dziecka, musisz wprowadzić informacje skojarzone z kontem Microsoft rodzica, aby móc pobrać profil.

 5. Jeśli z konsolą używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, wybierz urządzenie, na którym chcesz zapisać profil. Jeśli nie używasz zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, pobieranie profilu rozpocznie się natychmiast.

Teraz powinno być możliwe zalogowanie się na konsoli przy użyciu Twojego profilu Xbox.

Ważne Jeśli profil został pobrany na inną konsolę i wybrano opcję Zapamiętaj hasło, można zdalnie usunąć hasło, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do profilu na innej konsoli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie preferencjami logowania na konsoli Xbox 360.

Krok 5: Uruchom ponownie konsolę

Uruchom ponownie konsolę, a następnie spróbuj zalogować się do usługi Xbox Live.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas logowania się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 831188FE”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?