Podczas korzystania z oprogramowania Zune występuje błąd C00D11B2

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Podczas próby użycia oprogramowania Zune w celu odtworzenia utworu lub wideo występuje następujący błąd:

Kod błędu C00D11B2

Może to oznaczać, że oprogramowanie Zune nie może nawiązać połączenia z Internetem.

Brak dostępu do Internetu może mieć wiele przyczyn. Na przykład usługodawca internetowy (ISP) może mieć tymczasowe problemy. Możliwe też, że Zapora systemu Windows lub inne oprogramowanie blokuje dostęp do Internetu.

Rozwiązanie

Przetestuj swoje połączenie internetowe, otwierając przeglądarkę i przechodząc do jakiejś witryny sieci web. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, a usługodawca internetowy nie ma problemów, spróbuj wykonać następujące kroki w celu rozwiązania problemu:

 • Przejdź do strony Stan usługi i sprawdź, czy usługa Zune jest uruchomiona.
 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia sprzętowe są podłączone i włączone.
 • Upewnij się, że router lub modem działa i że wszystkie kontrolki wskaźnika świecą.
 • Wykonaj czyste uruchomienie, aby zidentyfikować i wyłączyć zapory innych firm, które są zainstalowane na komputerze. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK. Może zostać wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie.
   Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows 8: na ekranie startowym wpisz najpierw polecenie Uruchom.
  2. W oknie Konfiguracja systemu kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij pozycję Uruchamianie selektywne.
   • Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows XP: wyczyść pola Przetwarzaj plik SYSTEM.INI, Przetwarzaj plik WIN.INI i Załaduj elementy startowe.
  3. Kliknij kartę Usługi, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, które znajduje się w lewym dolnym rogu.
  4. Jeśli nie jest jeszcze zaznaczona żadna pozycja, kliknij opcję Wyłącz wszystkie, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij pozycję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera otwórz oprogramowanie Zune. Jeśli nadal masz problemy i używasz zapory innej firmy, skontaktuj się z jej producentem, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować do działania z oprogramowaniem Zune.
 • Dodaj oprogramowanie Zune do listy wyjątków Zapory systemu Windows.
  Zapora systemu Windows domyślnie jest włączona. Oznacza to, że większość programów będzie mieć zablokowaną możliwość uzyskiwania dostępu do Twojego komputera za pośrednictwem Internetu. Nie dotyczy to programów wymienionych na liście wyjątków. Oto jak to zrobić.

W systemie Windows 7:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.
   Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows 8: na ekranie startowym wpisz najpierw polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij pozycję Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
  3. Kliknij przycisk Zmień ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zezwalaj na dostęp innego programu u dołu okna.
  4. W oknie dialogowym Dodawanie programu zaznacz pozycję Zune, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  5. Przewiń w dół, zaznacz pola wyboru obok programów Zune, a następnie kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

W systemach Windows XP i Windows Vista:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
   Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows Vista: kliknij pozycję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows. Może zostać wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie.
  2. Na karcie Wyjątki kliknij przycisk Dodaj program.
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź i wybierz plik Zune.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  4. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP).

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas korzystania z oprogramowania Zune występuje błąd C00D11B2”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?