Podczas korzystania z oprogramowania Zune występuje błąd o kodzie C00D11CD lub C00D1126

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Omówienie

Jeśli podczas próby użycia oprogramowania Zune jest wyświetlany kod błędu C00D11CD lub C00D1126, może to oznaczać, że występują problemy z połączeniem sieciowym, z instalacją oprogramowania lub z konfliktami licencji na multimedia.

Na tej stronie

Problem

Jeśli jest wyświetlany kod błędu C00D11CD lub C00D1126, może to oznaczać, że wystąpił jeden z następujących problemów:

 • Utrata połączenia internetowego.
 • Serwer usługi Zune jest wyłączony.
 • Wystąpił jakiś błąd podczas instalacji oprogramowania Zune Muzyka +Wideo.
 • Oprogramowanie Zune wykrywa konflikty licencji na multimedia związane z zawartością pobraną z witryny Zune Muzyka + Wideo Marketplace.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

 • Upewnij się, że odtwarzasz zawartość z komputera, na którym zostało skonfigurowane Twoje konto.
 • Sprawdź stan usługi Zune na stronie Stan usługi Xbox Live. Jeśli usługa jest niedostępna, spróbuj ponownie później.
 • Choć wydaje się to oczywiste, upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Mogło dojść do utraty połączenia Wi-Fi, usługa może być wyłączona albo router jest w trybie offline i wymaga ponownego uruchomienia.
 • Aby sprawdzić połączenie na komputerze, na którym występuje problem:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.

   Jeśli używasz systemu Windows 8: Na ekranie Start wpisz tekst panel sterowania, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać dostęp do ekranu Panelu sterowania.

  2. Kliknij lub naciśnij kolejno pozycje Sieć i Internet oraz Wyświetl stan sieci i zadania. Na tym ekranie będzie znajdować się informacja, czy komputer ma połączenie z siecią.
  3. W przypadku braku połączenia kliknij lub dotknij pozycję Połącz z siecią w oknie stanu, a następnie wybierz dostępną sieć.
  4. Jeśli widać, że komputer jest połączony ze złą siecią, wybierz odpowiednią sieć i wprowadź hasło, jeśli będzie to konieczne.
 • Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia z Internetem, być może wystąpił problem z usługą internetową. Zaczekaj chwilę, a później zaloguj się ponownie, albo skontaktuj się z usługodawcą internetowym.
 • Upewnij się, że wprowadzono poprawny adres e-mail i hasło. Oto kilka porad, z których warto korzystać podczas logowania do konta Zune:
  • Upewnij się, że klawisz Caps Lock na klawiaturze jest wyłączony.
  • Adres e-mail i hasło dla konta Zune są takie same jak używane podczas logowania do konta Microsoft, które było także nazywane „identyfikatorem Windows Live”.
  • Jeśli ostatnio dodano lub zmieniono konto Microsoft (nazywane także „identyfikatorem Windows Live”) i do skonfigurowania konta Zune użyto starszego konta, nowe konto Microsoft nie będzie umożliwiać logowania do konta Zune.
  • Jeśli chcesz skojarzyć swoje konto Zune z nowym kontem Microsoft oraz hasłem, musisz w tym celu otworzyć nowe konto Zune (inne niż obecnie używane).
 • Jeśli zapomnisz hasła lub nie będzie dało się zalogować przy użyciu poprawnego hasła, spróbuj zresetować hasło.
 • Jeśli ten błąd wystąpił podczas pobierania oprogramowania Zune, sprawdź, czy są dostępne aktualizacje firmy Microsoft, a następnie ponownie zainstaluj oprogramowanie Zune:
  1. W przeglądarce przejdź do witryny Microsoft Update i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje.

   Uwaga Jeśli masz wolne połączenie internetowe, aktualizacja systemu operacyjnego może zająć kilka godzin.

  2. Odinstaluj oprogramowanie Zune z komputera, a następnie ponownie pobierz oprogramowanie Zune. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do tematu Pobieranie lub ponowne instalowanie oprogramowania Zune Muzyka + Wideo oraz oprogramowania odtwarzacza Zune.
 • Jeśli ten błąd występuje podczas kupowania, pobierania lub synchronizowania elementów multimedialnych, spróbuj wylogować się z oprogramowania Zune, a następnie zalogować się ponownie. Powinno to spowodować automatyczne zaktualizowanie licencji na elementy pobrane z witryny Marketplace. W niektórych przypadkach firma Microsoft może nie być w stanie rozwiązać konfliktów z licencjami na multimedia.
 • Wykonaj procedurę czystego uruchomienia, aby zidentyfikować ewentualne problemy z zaporą innej firmy. Jak to zrobić:
  1. Przejdź do okna Konfiguracja systemu. Aby to zrobić:

   W systemie Windows 8 wpisz tekst msconfig, a następnie kliknij lub dotknij ikony, która zostanie wyświetlona na ekranie.

   W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start, wpisz tekst msconfig w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję msconfig.exe w obszarze Programy.

   W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Na karcie Ogólne w oknie Konfiguracja systemu kliknij lub dotknij pozycję Uruchamianie selektywne.
  3. Na karcie Usługi zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, które znajduje się lewym dolnym rogu okna, a następnie kliknij lub dotknij pozycji Wyłącz wszystkie.
  4. Kliknij lub dotknij przycisk OK, a następnie kliknij lub dotknij przycisk Uruchom ponownie.
  5. Uruchom oprogramowanie Zune. Jeśli nie jest już wyświetlany komunikat o błędzie „Upewnij się, że masz połączenie z Internetem”, skontaktuj się z producentem zapory, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować do działania z oprogramowaniem Zune.
 • Dodaj oprogramowanie Zune do listy wyjątków Zapory systemu Windows. Jak to zrobić:

  • W systemach Windows 8 i Windows 7:

   1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz tekst firewall.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.

    W systemie Windows 8: Na ekranie Start zacznij wpisywać tekst firewall.cpl, a następnie kliknij lub naciśnij ikonę, która zostanie wyświetlona na ekranie.

   2. Kliknij pozycję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows w lewej kolumnie.

    W systemie Windows 8: Kliknij pozycję Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

   3. Kliknij lub dotknij pozycję Zezwalaj innemu programowi/aplikacji, która znajduje się w prawym dolnym rogu.
   4. W oknie Dodawanie programu/aplikacji znajdź i zaznacz program Zune, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
   5. Zaznacz pozycję Zune, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
   6. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać zmiany.
  • W systemie Windows Vista:

   1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz tekst firewall.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   2. Kliknij pozycję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows. Jeśli pojawi się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
   3. Kliknij pozycję Dodaj program, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
   4. Znajdź pozycję Zune, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

    Uwaga Domyślnie oprogramowanie Zune jest instalowane w folderze C:\Program Files\Zune.

   5. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać zmiany.
  • W systemie Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Kliknij kartę Wyjątki.
   3. Kliknij pozycję Dodaj program, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
   4. Znajdź i zaznacz plik Zune.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

    Uwaga Domyślnie oprogramowanie Zune jest instalowane w następującej lokalizacji: C:\Program Files\Zune.

   5. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać zmiany.
 • Spróbuj ponownie zarejestrować plik Wmnetmgr.dll. W tym celu wykonaj poniższe kroki w systemie Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista:

  1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz tekst cmd, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wyświetlony plik cmd.

   W systemie Windows 8: Na ekranie Start zacznij wpisywać tekst cmd, a następnie kliknij lub naciśnij wyświetloną na ekranie ikonę Wiersz polecenia.

  2. Kliknij lub dotknij polecenie Uruchom jako administrator, a następnie kliknij przycisk Tak.
  3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego polecenia naciskaj klawisz Enter:
   cd\windows\system32
   regsvr32 wmnetmgr.dll
  4. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno Wiersz polecenia.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas korzystania z oprogramowania Zune występuje błąd o kodzie C00D11CD lub C00D1126”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?