Podczas logowania do oprogramowania Zune występuje błąd o kodzie C00D1364

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Podczas logowania do oprogramowania Zune jest wyświetlany następujący kod błędu:

COOD1364

Może to oznaczać utratę połączenia z Internetem lub usługą Wi-Fi albo że wprowadzono niepoprawną nazwę użytkownika i hasło na potrzeby logowania do oprogramowania Zune.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedno lub kilka z poniższych rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Sprawdź połączenie z Internetem

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Mogło dojść do utraty połączenia Wi-Fi, usługa może być wyłączona albo router jest w trybie offline i wymaga ponownego uruchomienia. Aby sprawdzić połączenie Wi-Fi na komputerze, na którym występuje problem:

Windows 8.1

Na ekranie startowym zacznij wpisywać tekst „wyświetl połączenia sieciowe”, a następnie w okienku wyników po prawej stronie naciśnij lub kliknij ikonę Wyświetl połączenia sieciowe. Zostanie wyświetlona informacja, czy komputer ma połączenie z siecią.

 • Jeśli nie masz połączenia, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Wi-Fi, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Połącz/Rozłącz. Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź swoje poświadczenia, jeśli zostanie wyświetlony monit o wykonanie tej czynności.
 • Jeśli komputer jest połączony ze złą siecią, wybierz odpowiednią sieć i wprowadź swoje poświadczenia, w przypadku gdy zostanie wyświetlony monit o wykonanie tej czynności.

Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 2. Kliknij lub naciśnij kolejno pozycje Sieć i Internet oraz Wyświetl stan sieci i zadania. Na tym ekranie będzie znajdować się informacja, czy komputer ma połączenie z siecią.
  • W przypadku braku połączenia kliknij lub dotknij pozycję Połącz z siecią w oknie stanu, a następnie wybierz dostępną sieć.
  • Jeśli komputer jest połączony ze złą siecią, wybierz odpowiednią sieć i wprowadź hasło, w przypadku gdy zostanie wyświetlony monit o wykonanie tej czynności.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących testowania połączenia sieciowego systemu Windows, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.

Rozwiązanie 2: Sprawdź stan usługi Zune

Sprawdź stan usługi Zune na stronie Stan usługi Xbox Live. Jeśli usługa jest niedostępna, spróbuj ponownie później.

Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, być może wystąpił problem z usługą internetową. Zaczekaj chwilę, a następnie spróbuj zalogować się ponownie, albo skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Rozwiązanie 3: Sprawdź swoje poświadczenia

Upewnij się, że wprowadzono poprawny adres e-mail i hasło. Oto kilka wskazówek:

 • Upewnij się, że klawisz Caps Lock na klawiaturze jest wyłączony.
 • Adres e-mail i hasło dla konta Zune są takie same jak używane podczas logowania do konta Xbox i konta Microsoft.
 • Jeśli ostatnio dodano lub zmieniono konto Microsoft, ale do skonfigurowania konta Zune użyto starszego konta, nowe konto Microsoft nie będzie umożliwiać logowania do konta Zune. Jeśli chcesz skojarzyć swoje konto Zune z nowym kontem Microsoft, musisz otworzyć nowe konto Zune (inne niż obecnie używane).

Jeśli zapomnisz hasła lub nie będzie ono działać, zobacz Resetowanie hasła.

Uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie zaloguj się do oprogramowania Zune.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas logowania do oprogramowania Zune występuje błąd o kodzie C00D1364”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?