Łączenie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One i rozwiązywanie problemów z protokołem Bluetooth

Kontrolery bezprzewodowe dla konsoli Xbox One mogą obsługiwać łączenie z komputerem za pomocą protokołu Bluetooth. Kontroler oferuje tę funkcję, jeśli wygląda tak jak pokazany u dołu na tej ilustracji:

W kontrolerach obsługujących protokół Bluetooth plastik dookoła przycisku Xbox jest częścią przedniej powierzchni kontrolera. Natomiast w kontrolerach bez obsługi protokołu Bluetooth plastik dookoła przycisku Xbox jest częścią górnej powierzchni, na której znajdują się bumpery.

Uwagi

Liczba kontrolerów dla konsoli Xbox, które można równocześnie połączyć

Platforma

Adapter bezprzewodowy Xbox i kabel USB

Protokół Bluetooth

Konsola Xbox One

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 8
Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox — 4
Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy stereo dla konsoli Xbox — 2

Nieobsługiwane

System Windows 10

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 8
Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox — 4
Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy stereo dla konsoli Xbox — 2

Uwaga Do nawiązania połączenia bezprzewodowego jest wymagany adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 1 (zalecane)

Uwagi

Połączenie więcej niż 1 kontrolera do urządzenia za pomocą protokołu Bluetooth jest możliwe, ale sposób działania może się różnić w zależności od komputera.

Wymagany jest system Windows 10 Anniversary Edition oraz kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox z obsługą protokołu Bluetooth. Zobacz Windows Update: często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak uzyskać najnowszą aktualizację systemu Windows.

Aby uzyskać najlepszą jakość działania, zaktualizuj kontroler. Zobacz Jak zaktualizować kontroler dla konsoli Xbox One w systemie Windows 10.

System Windows 8.1

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 4
(przesyłanie dźwięku za pośrednictwem kontrolera jest nieobsługiwane)

Uwaga Do nawiązania połączenia bezprzewodowego jest wymagany adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.

Nieobsługiwane

System Windows 7

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 4
(przesyłanie dźwięku za pośrednictwem kontrolera jest nieobsługiwane)

Uwaga Do nawiązania połączenia bezprzewodowego jest wymagany adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.

Nieobsługiwane

Łączenie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One z komputerem przy użyciu protokołu Bluetooth

Wykonaj te kroki, aby sparować kontroler z komputerem, używając protokołu Bluetooth:
 1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10. Zobacz Windows Update: często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak uzyskać najnowszą aktualizację systemu Windows.
 2. Aby uzyskać najlepszą jakość działania, zaktualizuj kontroler. Zobacz Jak zaktualizować kontroler dla konsoli Xbox One w systemie Windows 10.
 3. Włącz zasilanie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox, naciskając przycisk Xbox.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk wiązania na kontrolerze, a następnie puść go.
 1. Na komputerze kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth.
 2. Włącz protokół Bluetooth, co umożliwi wykrywanie urządzeń Bluetooth.
 1. Wybierz kolejno pozycje Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox > Paruj.

Rozwiązywanie problemów z protokołem Bluetooth w systemie Windows 10

Mój kontroler nie łączy się lub niespodziewanie rozłącza się, gdy używam protokołu Bluetooth

Rozwiązanie 1: Uruchom ponownie kontroler

 1. Wyłącz kontroler, naciskając i przytrzymując przez 6 sekund przycisk Xbox na kontrolerze.
 2. Naciśnij ponownie przycisk Xbox , aby z powrotem go włączyć.

Rozwiązanie 2: Sparuj ponownie urządzenie

 1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth.
 2. Wybierz kontroler, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.
 3. Naciśnij przycisk wiązania na kontrolerze.
 1. Wybierz kontroler, a następnie wybierz pozycję Paruj.

Rozwiązanie 3: Uruchom ponownie komputer

 1. Wybierz ikonę Windows.
 2. Wybierz pozycję Zasilanie.
 3. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Uwaga Jeśli zasoby komputera są używane na potrzeby innych aktywności, może upłynąć do dwóch minut, zanim komputer rozpozna i/lub powiąże kontroler za pomocą protokołu Bluetooth. Jeśli występuje opóźnienie w rozpoznawaniu i/lub wiązaniu przez komputer kontrolera z użyciem protokołu Bluetooth, zaczekaj do dwóch minut, aby zobaczyć, czy spowoduje to rozwiązanie problemu.

Nic nie słyszę przez mój zestaw słuchawkowy (mono lub stereo)

Gdy kontroler jest połączony za pomocą protokołu Bluetooth, urządzenia audio są nieobsługiwane. Aby używać zestawu słuchawkowego, podłącz kontroler za pomocą kabla USB lub adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows bezpośrednio do komputera albo podłącz urządzenie audio bezpośrednio do komputera.

Przycisk Xbox na kontrolerze miga wolno i nie odpowiada, gdy jest używany protokół Bluetooth

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy protokół Bluetooth jest włączony na komputerze

Na komputerze kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth.

Jeśli protokół Bluetooth nie jest włączony, włącz go, co umożliwi komputerowi wykrywanie urządzeń Bluetooth.

Rozwiązanie 2: Wyeliminuj zakłócenia

Zbliż się do komputera i wyeliminuj potencjalne zakłócenia (np. generowane przez telefony komórkowe lub inne urządzenia Bluetooth).

Rozwiązanie 3: Sparuj ponownie urządzenie

 1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth.
 2. Wybierz kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.
 3. Naciśnij przycisk wiązania na kontrolerze.

Rozwiązanie 4: Spróbuj ponownie wykonać operację łączenia

Spróbuj ponownie połączyć kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i pamiętaj, aby nacisnąć i zwolnić przycisk wiązania.

Przycisk Xbox na kontrolerze miga szybko i ciągle, a ponadto nie odpowiada, gdy jest używany protokół Bluetooth

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy protokół Bluetooth jest włączony na komputerze

Na komputerze kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth.

Jeśli protokół Bluetooth nie jest włączony, włącz go, co umożliwi komputerowi wykrywanie urządzeń Bluetooth.

Rozwiązanie 2: Wyeliminuj zakłócenia

Zbliż się do komputera i wyeliminuj potencjalne zakłócenia (np. generowane przez telefony komórkowe lub inne urządzenia Bluetooth).

Rozwiązanie 3: Spróbuj ponownie wykonać operację łączenia

Aby umożliwić zwolnienie zasobów komputera, zaczekaj dwie minuty, a następnie spróbuj ponownie podłączyć kontroler do komputera.

Podczas parowania za pomocą protokołu Bluetooth jest wyświetlany monit o podanie hasła

Rozwiązanie 1: Uruchom ponownie kontroler

 1. Wyłącz kontroler, naciskając i przytrzymując przez 6 sekund przycisk Xbox na kontrolerze.
 2. Naciśnij ponownie przycisk Xbox , aby z powrotem go włączyć.
 3. Połącz kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox z komputerem za pomocą kabla USB lub adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows.

Moje akcje nie są rozpoznawane po połączeniu za pomocą protokołu Bluetooth

Rozwiązanie 1: Sprawdź kontroler, używając innej aplikacji

 1. Zobacz, czy kontroler działa poprawnie z inną aplikacją. Jeśli kontroler działa poprawnie, prawdopodobnie aplikacja, której próbujesz użyć, nie obsługuje protokołu Bluetooth.
 2. Skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby ustalić, czy jest ona zgodna z protokołem Bluetooth.

Rozwiązanie 2: Użyj kabla USB

Spróbuj użyć kontrolera z kablem USB. Jeśli kontroler działa, przyczyną problemu jest połączenie Bluetooth.

Rozwiązanie 3: Spróbuj ponownie wykonać operację łączenia

Spróbuj ponownie połączyć kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i pamiętaj, aby nacisnąć i zwolnić przycisk wiązania.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Łączenie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One i rozwiązywanie problemów z protokołem Bluetooth ”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?