Bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 dla systemu Windows

Bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 dla systemu Windows umożliwia podłączenie maksymalnie czterech bezprzewodowych zestawów słuchawkowych i czterech kontrolerów bezprzewodowych do komputera z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack (SP2) lub nowszą wersją systemu Windows.

Na tej stronie

Podłączanie odbiornika do komputera z systemem Windows 10

 1. Usuń zieloną etykietę ze złącza USB na odbiorniku.
 2. Włóż złącze USB do zasilanego portu USB 2.0 lub 3.0 w komputerze.
 3. System Windows 10 automatycznie zainstaluje sterowniki dla odbiornika. Od momentu wyświetlenia wyskakującego powiadomienia, informującego, że sterowniki zostały zainstalowane, możesz podłączyć bezprzewodowe akcesorium.

  Zielona kontrolka na odbiorniku wskazuje, że urządzenie działa.
 4. Włącz bezprzewodowe akcesorium dla konsoli Xbox 360, którego chcesz używać z odbiornikiem.
Palec naciskający przycisk przewodnika na kontrolerze dla konsoli Xbox 360.
 1. Naciśnij przycisk łączenia na odbiorniku. Kontrolka będzie migać na zielono.
Na rysunku wyróżniono przycisk łączenia na bezprzewodowym odbiorniku konsoli Xbox dla systemu Windows.
 1. Naciśnij przycisk łączenia na akcesorium bezprzewodowym. Na przykład na kontrolerze bezprzewodowym przycisk łączenia znajduje się z tyłu.
Palec naciska przycisk łączenia z przodu kontrolera dla konsoli Xbox 360.

Migające na zielono kontrolki na akcesorium i na odbiorniku wskazują, że urządzenie próbuje nawiązać połączenie. Gdy kontrolki przestaną migać i będą świecić, będzie to oznaczać, że akcesorium zostało połączone. Na przykład na kontrolerze bezprzewodowym będzie świecić jedna z kontrolek znajdujących się wokół przycisku przewodnika.

Jedna z kontrolek umieszczonych wokół przycisku przewodnika na kontrolerze dla konsoli Xbox 360 świeci, co wskazuje, że kontroler jest połączony z konsolą Xbox 360.
 1. Otwórz grę lub aplikację Xbox i przetestuj akcesorium, naciskając przycisk, ciągnąc spust lub ruszając drążkiem na kontrolerze bezprzewodowym.

Uwaga W przypadku problemów z podłączeniem odbiornika, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym odbiornikiem konsoli Xbox 360 dla systemu Windows 10 poniżej.

Podłącz odbiornik do komputera z inną wersją systemu Windows

Krok 1: Podłączanie bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 do komputera

 1. Usuń zieloną etykietę ze złącza USB na odbiorniku.
 2. Włóż złącze USB do zasilanego portu USB 2.0 lub 3.0 w komputerze.
Rysunek przedstawiający podłączanie bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 dla systemu Windows do portu USB z przodu komputera stacjonarnego. Rysunek przedstawiający podłączanie bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 dla systemu Windows do portu USB z tyłu komputera stacjonarnego.

Uwaga Porty USB znajdujące się z przodu komputera prawdopodobnie nie są zasilanymi portami USB 2.0 lub 3.0. Spróbuj użyć portu USB znajdującego się z tyłu komputera.

Zielona kontrolka na odbiorniku wskazuje, że urządzenie działa.

 1. Jeśli Kreator dodawania nowego sprzętu zostanie uruchomiony automatycznie, wybierz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Krok 2: Instalowanie oprogramowania bezprzewodowego odbiornika konsoli

Uwaga Aby można było używać bezprzewodowych akcesoriów wraz z komputerem, może być konieczne zainstalowanie oprogramowania na komputerze.

Aby zainstalować oprogramowanie z dysku

 1. Włóż dysk instalacyjny do stacji dysków CD/DVD komputera.
 2. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, zmień stację dysków CD lub DVD, a następnie uruchom program instalacyjny.
 3. Wykonaj kroki w kreatorze, aby zainstalować oprogramowanie. Uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit o wykonanie tej czynności.

Krok 3: Podłączanie bezprzewodowego akcesorium konsoli Xbox 360 do komputera

 1. Włącz bezprzewodowe akcesorium dla konsoli Xbox 360, którego chcesz używać z odbiornikiem.
Palec naciskający przycisk przewodnika na kontrolerze dla konsoli Xbox 360.
 1. Naciśnij przycisk łączenia na odbiorniku. Kontrolka będzie migać na zielono.
Strzałka wskazuje przycisk łączenia na kontrolerze bezprzewodowym.
 1. Naciśnij przycisk łączenia na akcesorium bezprzewodowym. Na przykład na kontrolerze bezprzewodowym przycisk łączenia znajduje się z tyłu.
Palec naciska przycisk łączenia z przodu kontrolera dla konsoli Xbox 360.

Migające na zielono kontrolki na akcesorium i na odbiorniku wskazują, że urządzenie próbuje nawiązać połączenie. Gdy kontrolki przestaną migać i będą świecić, będzie to oznaczać, że akcesorium zostało połączone. Na przykład na kontrolerze bezprzewodowym będzie świecić jedna z kontrolek znajdujących się wokół przycisku przewodnika.

Jedna z kontrolek umieszczonych wokół przycisku przewodnika na kontrolerze dla konsoli Xbox 360 świeci, co wskazuje, że kontroler jest połączony z konsolą Xbox 360.

Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym odbiornikiem konsoli Xbox 360 dla systemu Windows 10

Zielona kontrolka na odbiorniku nie świeci

Po podłączeniu bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 dla systemu Windows do portu USB 2.0 lub 3.0 zielona kontrolka na odbiorniku nie świeci. Może się tak zdarzyć z następujących powodów:

 • Bezprzewodowy odbiornik konsoli nie jest poprawnie podłączony do portu USB.
 • Sterownik bezprzewodowego odbiornika konsoli nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub system Windows 10 jest nieaktualny.
 • Koncentrator USB jest przeciążony.
Rozwiązania
 • Sprawdź połączenie USB. Upewnij się, że bezprzewodowy odbiornik konsoli dla systemu Windows jest podłączony do zasilanego portu USB 2.0 lub 3.0 komputera. Najlepszą metodą weryfikacji połączenia jest odłączenie bezprzewodowego odbiornika konsoli od portu USB, a następnie ponowne podłączenie go. Jeśli kontrolka nadal nie świeci, spróbuj podłączyć odbiornik do innego portu USB 2.0 lub 3.0 w komputerze.
 • Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje systemu Windows 10:
  1. W menu Start wybierz polecenie Ustawienia.
  2. Wybierz pozycję Aktualizacja i zabezpieczenia.
  3. Wybierz Aktualizacje. Jeśli są dostępne aktualizacje, system Windows automatycznie je zainstaluje.
  4. Po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji spróbuj ponownie użyć odbiornika.

Uwagi

 • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować akcesoria, aby używać ich w konkretnej grze, zobacz dokumentację tej gry.
 • Sterowniki kontrolerów i akcesoriów dla konsoli Xbox wchodzą w skład systemu Windows 10, więc nie trzeba pobierać ani instalować oprogramowania innego niż aktualizacje systemu Windows 10.

Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym odbiornikiem konsoli Xbox 360 dla innych wersji systemu Windows

Zielona kontrolka na odbiorniku nie świeci

Po podłączeniu bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 dla systemu Windows do portu USB 2.0 lub 3.0 zielona kontrolka na odbiorniku nie świeci. Może to mieć jedną z następujących przyczyn:

 • Bezprzewodowy odbiornik konsoli nie jest poprawnie podłączony do portu USB.
 • Sterownik bezprzewodowego odbiornika konsoli nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub jest nieaktualny.
 • Koncentrator USB jest przeciążony.

Rozwiązania

 • Sprawdź połączenie USB. Upewnij się, że bezprzewodowy odbiornik konsoli dla systemu Windows jest podłączony do zasilanego portu USB 2.0 lub 3.0 komputera. Najlepszą metodą weryfikacji połączenia jest odłączenie bezprzewodowego odbiornika konsoli od portu USB, a następnie ponowne podłączenie go. Jeśli kontrolka nadal nie świeci, spróbuj podłączyć odbiornik do innego portu USB 2.0 lub 3.0 w komputerze.
 • Sprawdź sterownik urządzenia. Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że masz najnowszy sterownik:
  1. Otwórz Menedżera urządzeń. W tym celu wykonaj następujące kroki:

   W systemach Windows 8 i Windows RT

    1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukaj. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij pozycję Wyszukaj.
    2. Wpisz tekst devmgmt.msc, a następnie w wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

   W systemach Windows 7 i Windows Vista

    1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
    2. W polu Uruchom wpisz polecenie devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na liście urządzeń zlokalizuj wpis Urządzenia peryferyjne Xbox 360.
  3. Naciśnij lub kliknij znak plus (+) po lewej stronie pozycji Urządzenia peryferyjne Xbox 360, aby wyświetlić wszystkie urządzenia peryferyjne konsoli Xbox 360, które są podłączone do komputera.
  4. Znajdź i kliknij dwukrotnie pozycję Odbiornik bezprzewodowy Xbox 360 dla systemu Windows. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości: Odbiornik bezprzewodowy Xbox 360 dla systemu Windows.
  5. Sprawdź, czy w obszarze Stan urządzenia tego okna dialogowego jest wyświetlany tekst „To urządzenie działa poprawnie”.
   Okno dialogowe Właściwości: Odbiornik bezprzewodowy Xbox 360 dla systemu Windows

   Jeśli urządzenie nie jest wymienione w oknie Menedżer urządzeń lub w obszarze Stan urządzenia nie ma informacji, że urządzenie działa, sprawdź, czy oprogramowanie sterownika jest poprawnie zainstalowane. Zobacz sekcję Krok 3: Podłączanie bezprzewodowego akcesorium konsoli Xbox 360 do komputera wcześniej na tej stronie.

   • Sprawdź urządzenie portu USB. Koncentratory USB mogą zasilać tylko ograniczoną liczbę urządzeń USB. Możliwe jest, że koncentrator USB nie jest w stanie dostarczyć energii potrzebnej do zasilenia wszystkich podłączonych do niego urządzeń.
    Uwaga Porty USB z tyłu komputera zazwyczaj są portami zasilanymi. Porty USB z przodu komputera mogą nie być zasilane.

    Aby uniknąć powstania zapotrzebowania na energię przekraczającego możliwości koncentratora USB, wykonaj następujące kroki:
    1. Podłącz bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 dla systemu Windows bezpośrednio do zasilanego portu USB 2.0 lub 3.0 z tyłu komputera.
    2. Sprawdź, czy świeci zielona kontrolka na bezprzewodowym odbiorniku konsoli.

   Jeśli wykonanie tych kroków spowodowało rozwiązanie problemu, zalecamy przeniesienie innych urządzeń USB do zasilanego koncentratora USB 2.0 lub 3.0.

   Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

   Tak
   Nie

   Dziękujemy za opinie!

   Dziękujemy za opinie!

   Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
   Uzyskaj pomoc społeczności
   Ambassador chat image
   Rozmowa z ambasadorem
   Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

   Podziel się uwagami na ten temat

   255 znaki(ów) do wykorzystania.
   Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
   Uzyskaj pomoc społeczności
   Ambassador chat image
   Rozmowa z ambasadorem
   Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

   Skontaktuj się z nami

   Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 dla systemu Windows”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?