Jak skonfigurować kontroler dla konsoli Xbox 360 do działania w systemie Windows

W wiele gier komputerowych można grać, używając kontrolera dla konsoli Xbox zamiast klawiatury lub myszy. Kontroler dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows można szybko i łatwo zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7 wyposażonym w port USB.

Uwaga Ta informacja dotyczy tylko kontrolera dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows. Aby uzyskać pomoc dotyczącą kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One, zobacz Jak połączyć kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One z komputerem z systemem Windows. Aby uzyskać pomoc dotyczącą innych gamepadów lub dżojstików albo informacje dotyczące sposobu konfigurowania określonej gry, tak aby można było w nią grać za pomocą kontrolera, skorzystaj z witryny sieci web lub centrum pomocy technicznej producenta.

Kontroler konsoli Xbox 360 dla systemu Windows

Instalowanie kontrolera przewodowego w systemie Windows 10

Wykonaj te kroki, aby zainstalować przewodowy kontroler dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows 10:

 1. Podłącz kontroler dla konsoli Xbox 360 do portu USB 2.0 lub 3.0 komputera.
 2. System Windows 10 automatycznie zainstaluje sterowniki kontrolera, więc nie trzeba pobierać ani instalować oprogramowania innego niż aktualizacje systemu Windows 10. Po wyświetleniu wyskakującego powiadomienia z informacją, że sterowniki zostały zainstalowane, możesz zacząć używać kontrolera.
 3. Otwórz grę lub aplikację Xbox i przetestuj kontroler, naciskając przycisk, ciągnąc spust lub ruszając drążkiem na kontrolerze.

Uwagi

 • Jeśli komputer nie wykrywa kontrolera przewodowego dla konsoli Xbox 360, spróbuj podłączyć kontroler do innego portu USB, a następnie przetestuj go ponownie.
 • Jeśli kontroler nadal nie działa, sprawdź, czy system Windows 10 jest w pełni zaktualizowany. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje i spróbuj ponownie.
 • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować kontroler dla konsoli Xbox 360, aby używać go w konkretnej grze, zobacz dokumentację tej gry.

Instalowanie kontrolera przewodowego w systemie Windows 8.1 lub Windows 8

Sterowniki do systemu Windows 8.1 i Windows 8 są instalowane domyślnie. Wystarczy podłączyć kontroler do portu USB, a sterownik zainstaluje się sam.

Jeśli masz problemy ze sterownikami, możesz zainstalować oprogramowanie kontrolera na komputerze z systemem Windows 8.1 lub Windows 8, używając trybu zgodności z systemem Windows 7. W tym celu wykonaj wymienione poniżej kroki.

Krok 1: Instalowanie oprogramowania kontrolera dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows

 1. Przejdź na stronę Kontroler dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows.
 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Pliki do pobrania. Wybierz wersję systemu Windows 7 pasującą do procesora w Twoim komputerze:
  • Windows 7 (tylko wersje 32-bitowe)
  • Windows 7 (tylko wersje 64-bitowe)
 3. Z listy rozwijanej Język wybierz język swojego systemu operacyjnego.
 4. Kliknij łącze do oprogramowania znajdujące się pod listą rozwijaną języków.
 5. Zapisz plik.
 6. W lokalizacji pobierania na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany program i wybierz polecenie Właściwości.
 7. Na karcie Zgodność zaznacz pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności z, a następnie wybierz z listy rozwijanej pozycję Windows 7.
 8. Wybierz pozycję Zastosuj, a następnie wybierz pozycję OK.
 9. Kliknij dwukrotnie program, aby go uruchomić. Program instalacyjny akcesoriów dla konsoli Xbox 360 zainstaluje wymagane pliki na komputerze. Po zakończeniu może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie.

Krok 2: Podłączanie kontrolera przewodowego dla konsoli Xbox 360 do komputera

Podłącz kontroler przewodowy dla konsoli Xbox 360 do portu USB 2.0 lub 3.0 komputera.

Krok 3: Testowanie kontrolera

 1. Otwórz okno dialogowe Kontrolery gier.
  • W systemie Windows 8: Na ekranie startowym komputera wpisz joy.cpl. Następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję joy.cpl.
 2. Wybierz pozycję Kontroler dla konsoli Xbox 360, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 3. Przetestuj kontroler przewodowy dla konsoli Xbox 360, naciskając przycisk, ciągnąc za spust lub poruszając dźwignią na kontrolerze.
 4. Jeśli komputer nie wykrywa kontrolera, spróbuj podłączyć kontroler do innego portu USB, a następnie przetestuj go ponownie.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować kontroler dla konsoli Xbox 360, aby używać go w konkretnej grze, zobacz dokumentację tej gry.

Instalowanie kontrolera przewodowego w systemie Windows 7

Krok 1: Instalowanie oprogramowania kontrolera dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows

Oprogramowanie kontrolera dla konsoli Xbox 360 można zainstalować w systemie Windows na dwa sposoby.

Uwaga Standardowy kontroler przewodowy dla konsoli Xbox 360 można podłączyć do komputera z systemem Windows za pomocą portu USB, ale do działania kontrolera jest wymagane zainstalowanie sterowników.

Instalacja przy użyciu instalacyjnego dysku CD:

Aby zainstalować oprogramowanie przy użyciu instalacyjnego dysku CD dostarczonego wraz z kontrolerem dla konsoli Xbox 360, wykonaj następujące kroki:

 1. Włóż dysk instalacyjny do stacji dysków CD/DVD komputera. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do stacji dysków CD lub DVD, a następnie uruchom program instalacyjny.
 2. Na ekranie Konfiguracja kliknij przycisk Zainstaluj.
 3. Program instalacyjny akcesoriów dla konsoli Xbox 360 zainstaluje wymagane pliki na komputerze.
 4. Uwaga Po zakończeniu instalacji może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Instalacja przez pobranie oprogramowania:

 1. Przejdź na stronę Kontroler dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows. Na liście produktów wybierz pozycję Pliki do pobrania.
 2. W sekcji Oprogramowanie i sterowniki wybierz na listach rozwijanych wersję systemu Windows (dostępne są tylko 7, Vista i XP) oraz język. Na przykład jeśli wartość ustawienia Region i język na Twoim komputerze to Polski (Polska), możesz wybrać z listy język polski.
 3. Wybierz link do pobrania dostępny pod listami rozwijanymi.
 4. Otwórz plik z rozszerzeniem .exe pobrany za pośrednictwem przeglądarki i jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić instalację.
 5. Kliknij przycisk Uruchom. Program dla konsoli Xbox 360 zainstaluje wymagane pliki na komputerze. Po zakończeniu może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Krok 2: Podłączanie kontrolera przewodowego dla konsoli Xbox 360 do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania podłącz złącze USB kontrolera do portu USB 2.0 lub 3.0 w komputerze.

Krok 3: Testowanie kontrolera

 1. Na komputerze wybierz opcję Start, wpisz polecenie Uruchom, wpisz polecenie joy.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Wybierz pozycję Kontroler dla konsoli Xbox 360, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 3. Przetestuj kontroler przewodowy dla konsoli Xbox 360, naciskając przycisk, ciągnąc za spust lub poruszając dźwignią na kontrolerze. Jeśli kontroler będzie działał poprawnie, w aplikacji będą zapalać się kontrolki odpowiadające wykonywanym czynnościom.

  Jeśli aplikacja nie rozpoznaje kontrolera, spróbuj podłączyć go do innego portu USB, a następnie przetestuj go ponownie. Jeśli aplikacja nadal go nie rozpoznaje, zobacz Rozwiązywanie problemów z kontrolerem dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows.

Instalowanie kontrolera bezprzewodowego na komputerze z systemem Windows

Uwaga Standardowy kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 można podłączyć do komputera z systemem Windows, ale aby grać w gry, trzeba mieć bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 dla systemu Windows, nawet jeśli ma się zestaw Play & Charge dla konsoli Xbox 360.

Krok 1: Podłączanie bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 do komputera

 1. Zdejmij zieloną etykietę z odbiornika bezprzewodowego.
 2. Włóż złącze USB odbiornika bezprzewodowego do zasilanego portu USB 2.0 w komputerze (z przodu lub z tyłu komputera).
Ilustracja przedstawiająca podłączanie złącza USB bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 do portu USB z przodu komputera.

Uwaga Porty USB znajdujące się z przodu komputera mogą nie być zasilanymi portami USB 2.0. Spróbuj użyć jednego z portów znajdujących się z tyłu komputera.

Zielona kontrolka na odbiorniku wskazuje, że urządzenie działa.

 1. Jeśli Kreator dodawania nowego sprzętu zostanie uruchomiony automatycznie, wybierz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane), a następnie wybierz opcję Dalej. Jeśli kreator pomyślnie zainstaluje oprogramowanie, wybierz opcję Zakończ, a następnie przejdź do sekcji Krok 3: Podłączanie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360 do komputera poniżej.

  Jeśli kreator nie zainstaluje oprogramowania, przejdź do sekcji Krok 2.

Krok 2: Instalowanie oprogramowania odbiornika bezprzewodowego konsoli Xbox

Jeśli masz dysk instalacyjny dostarczony wraz z bezprzewodowym odbiornikiem konsoli Xbox 360, możesz zainstalować oprogramowanie z tego dysku. Jeśli nie masz tego dysku, możesz pobrać wymagane oprogramowanie z Internetu.

Instalacja przy użyciu instalacyjnego dysku CD:

 1. Włóż dysk instalacyjny do stacji dysków CD/DVD komputera. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do stacji dysków CD lub DVD, a następnie uruchom program instalacyjny.
 2. Wykonaj kroki instalacji oprogramowania.

  Uwaga Po zakończeniu instalacji może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Instalacja przez pobranie oprogramowania:

 1. Przejdź do sekcji Software Downloads w witrynie Microsoft Hardware w sieci web.
 2. Wpisz słowo „Xbox” w polu Wyszukaj do pobrania i wybierz pozycję Do gier na liście typów produktów.
 3. Jako produkt wybierz pozycję Xbox 360 Wireless Controller for Windows (Kontroler bezprzewodowy konsoli Xbox 360 dla systemu Windows); jest to oprogramowanie dla odbiornika bezprzewodowego.
 4. Wybierz wersję systemu Microsoft Windows zainstalowaną na komputerze, wybierz język systemu operacyjnego, a następnie wybierz opcję Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Uruchom.
 6. Program instalacyjny akcesoriów dla konsoli Xbox 360 zainstaluje wymagane pliki na komputerze.

  Uwaga Po zakończeniu instalacji może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Krok 3: Podłączanie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360 do komputera

 1. Włącz zasilanie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360, naciskając i przytrzymując przycisk przewodnika .
 2. Na odbiorniku naciśnij przycisk łączenia, czyli okrągły przycisk znajdujący się prawie na środku odbiornika. Kontrolka będzie migać na zielono.
Ilustracja przedstawiająca bezprzewodowy odbiornik konsoli Xbox 360 ze strzałką wskazującą przycisk łączenia.
 1. Naciśnij przycisk łączenia na kontrolerze, czyli mały okrągły przycisk zlokalizowany przy przedniej krawędzi kontrolera (gdy trzymasz go w dłoniach).
Ilustracja pokazująca palec naciskający przycisk łączenia na kontrolerze dla konsoli Xbox 360.

Migające na zielono kontrolki na kontrolerze i na odbiorniku wskazują, że urządzenie próbuje nawiązać połączenie. Gdy kontrolki przestaną migać, jedna z kontrolek umieszczonych wokół przycisku przewodnika zacznie świecić, co wskazuje, że kontroler jest połączony.

Ilustracja kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360 ze świecącą jedną z zielonych kontrolek znajdujących się wokół przycisku przewodnika.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak skonfigurować kontroler dla konsoli Xbox 360 do działania w systemie Windows”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?