Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows

Adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows 10 możesz skonfigurować na dowolnym urządzeniu z systemem Windows 10, a adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows możesz skonfigurować na dowolnym tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym z systemem Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7. Proces konfigurowania adaptera składa się z dwóch kroków — podłączania adaptera do urządzenia oraz tworzenia powiązania z kontrolerem.

Podłączanie adaptera do urządzenia

Pamiętaj, aby urządzenie z systemem Windows było aktualne i miało połączenie z Internetem.

Podłącz adapter do portu USB 2.0 lub 3.0 urządzenia z systemem Windows, co spowoduje automatyczne rozpoczęcie instalacji. Sterowniki tego adaptera są wbudowane w system operacyjny Windows.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcje kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox w różnych systemach operacyjnych.

Ilustracja przedstawiająca laptopa z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows podłączonym do bocznego portu USB.

Jeśli używasz adaptera z komputerem stacjonarnym lub innym urządzeniem, w którym port USB nie znajduje się w polu widzenia kontrolera albo jest zasłonięty przez metalowe przedmioty, użyj dołączonego przedłużacza USB, aby uniknąć zakłóceń sygnału bezprzewodowego i zagwarantować, że kontroler będzie miał odpowiednie pole widzenia.

Ilustracja przedstawiająca adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows, który leży na biurku i jest podłączony do przedłużacza USB podłączonego do komputera w obudowie typu wieża stojącego pod biurkiem.

Tworzenie powiązania kontrolera

Jeśli zdarzyło Ci się już używać kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One, znasz proces łączenia w parę kontrolera z konsolą. W tym przypadku będziesz łączyć kontroler z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows.

Kropkowana linia na ilustracji przedstawia kontroler dla konsoli Xbox komunikujący się z laptopem za pośrednictwem adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows.

Wykonaj te kroki, aby powiązać kontroler z kontrolerem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows:

  1. Podłącz adapter bezprzewodowy Xbox do urządzenia z systemem Windows 10 (aby był zasilany), a następnie naciśnij przycisk na adapterze bezprzewodowym Xbox.
  2. Upewnij się, że kontroler jest zasilany, a następnie naciśnij przycisk wiązania kontrolera. Dioda LED kontrolera będzie migać podczas nawiązywania połączenia. Po nawiązaniu połączenia diody LED na adapterze i kontrolerze będą świecić światłem ciągłym.

Niektóre komputery, takie jak Microsoft Surface Studio, mają wbudowaną obsługę urządzeń bezprzewodowych dla konsoli Xbox. Dzięki temu można podłączyć kontroler bezprzewodowo, używając funkcji Dodaj urządzenie w aplecie Ustawienia. Tej metody można także użyć w przypadku podłączania za pomocą adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows (zamiast naciskania przycisku na adapterze).

  1. Na komputerze wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia.
  2. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
  3. Wybierz Wszystko inne.
  4. Wybierz pozycję Kontroler bezprzewodowy Xbox.
  5. Kliknij przycisk Gotowe.

Jeśli masz problem ze skonfigurowaniem adaptera lub kontrolera, zobacz Rozwiązywanie problemów z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?