Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Jak zalogować się do aplikacji Xbox w systemie Windows 10?

Logowanie do aplikacji Xbox jest szybkie i łatwe, jednak jeśli jesteś nowym użytkownikiem usług Xbox lub masz kilka kont Microsoft, opracowaliśmy dla Ciebie funkcje, które ułatwią proces logowania.

Aplikacja Xbox jest wstępnie przypięta do menu Start w systemie Windows 10. Aby rozpocząć proces logowania, wybierz aplikację Xbox po raz pierwszy. Rozpocznie się otwieranie aplikacji, a nad nią zostanie wyświetlone mniejsze okno z kilkoma awatarami. W przypadku logowania do systemu Windows 10 za pomocą konta Microsoft ten proces będzie przebiegał nieco inaczej.

Na tej stronie

Logowanie do systemu Windows 10 za pomocą konta Microsoft

Jeśli logujesz się do systemu Windows 10, używając swojego konta Microsoft, to konto będzie połączone z kontem użytkownika zalogowanego na komputerze. Ułatwia to logowanie do wszystkich aplikacji firmy Microsoft (Skype, OneDrive, Office 365, Xbox, Muzyka Groove, Filmy i telewizja itd.).

Wybierz aplikację Xbox po raz pierwszy, aby rozpocząć proces logowania. Rozpocznie się otwieranie aplikacji, a nad nią zostanie wyświetlone mniejsze okno z kilkoma awatarami.

Ekran powitalny aplikacji Xbox w systemie Windows 10, na którym widać trzy awatary

Aplikacja Xbox pobierze z Twojego konta Microsoft poświadczenia użyte w celu zalogowania się do systemu Windows 10 i sprawdzi, czy istnieje tag gracza skojarzony z tym kontem.

Scenariusz 1: Masz konto Xbox Live skojarzone ze swoim kontem Microsoft

Scenariusz 2: Twój profil Xbox Live nie jest wyświetlany

Scenariusz 3: Nie masz konta Xbox Live skojarzonego ze swoim kontem Microsoft

Scenariusz 1: Masz konto Xbox Live skojarzone ze swoim kontem Microsoft

Jeśli masz konto Xbox Live skojarzone ze swoim kontem Microsoft, zostanie wyświetlony ekran Witamy ponownie, na którym będzie widoczna Twoja nazwa i obrazek gracza. Następnie w aplikacji Xbox zostanie wyświetlony ekran Tak wyglądasz w świecie Xbox Live.

Ekran „Tak wyglądasz w świecie Xbox Live” w aplikacji Xbox

Jeśli to rzeczywiście Twoje konto, którego używasz podczas grania na konsoli Xbox, wybierz pozycję Zagrajmy. Spowoduje to zalogowanie do aplikacji, która umożliwi Ci korzystanie ze spersonalizowanych usług Xbox.

Scenariusz 2: Twój profil Xbox Live nie jest wyświetlany

Jeśli wyświetlone konto jest nieaktualne, nie należy do Ciebie lub nie jest to konto, którego obecnie używasz do gier, wybierz pozycję Zaloguj się do innego konta. Zostanie wyświetlony ekran wyboru konta. Nowa funkcja wyboru konta umożliwia łatwe przełączanie się między kilkoma kontami Microsoft bez konieczności wprowadzania haseł i ponownej weryfikacji poświadczeń.

Na ekranie „Wybierz konto” w aplikacji Xbox jest wyświetlana lista kont.

Aby dodać nowe konto Microsoft do funkcji wyboru konta, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycję Konto Microsoft.
 2. Zostaną wyświetlone pola logowania do konta Microsoft, w których należy wprowadzić następujące dane:
  • Adres e-mail skojarzony z kontem Microsoft.
  • Hasło skojarzone z kontem Microsoft. Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij przycisk znajdujący się tuż pod polem tekstowym, aby je odzyskać.

  • Uwaga Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail, którego używasz do logowania się, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta.
Na ekranie „Dodaj konto Microsoft” w aplikacji Xbox jest wyświetlany monit o podanie adresu e-mail i hasła do konta Microsoft.
  • Gdy tylko zweryfikujesz swoje konto, dokończ proces logowania. Po zakończeniu procesu logowania nastąpi powrót na ekran Witamy ponownie, na którym będzie widoczna Twoja nazwa i obrazek gracza. Następnie w aplikacji Xbox zostanie wyświetlony ekran Tak wyglądasz w świecie Xbox Live, na którym możesz wybrać pozycję Zagrajmy, aby otworzyć aplikację.
 1. Po ukończeniu tego procesu logowania nie będzie konieczne ponowne logowanie się do aplikacji Xbox, gier Xbox ani aplikacji z awatarami, o ile nie wylogujesz się z aplikacji Xbox, używając menu Ustawienia w tej aplikacji.

Scenariusz 3: Nie masz konta Xbox Live skojarzonego ze swoim kontem Microsoft

Jeśli nie masz konta Xbox Live skojarzonego z kontem Microsoft użytym w celu zalogowania się do systemu Windows 10, system automatycznie wygeneruje dla Ciebie nowy tag gracza. Po jego zaakceptowaniu profil Xbox, w tym tag gracza, zostanie automatycznie przypisany do Twojego adresu e-mail. W ciągu pierwszych 30 dni możesz bezpłatnie zmienić swój tag gracza. Po tym okresie ta czynność będzie obciążana małą opłatą. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmieniania tagu gracza, zobacz Jak zmienić tag gracza Xbox Live.

Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony ekran Uzyskaj nową tożsamość na Xbox Live (używając tagu gracza), a okaże się, że zalogowano się do konta Microsoft, które nie jest skojarzone z kontem Xbox Live, wybierz pozycję Zaloguj się do innego konta. Zostanie wyświetlony ekran wyboru konta, na którym można dodać konto Microsoft używane do logowania się do usługi Xbox Live.

Ekran aplikacji Xbox, na którym jest opisany tag gracza i został rozpoczęty proces wprowadzania poświadczeń, jeśli użytkownik ma już tag gracza, albo proces tworzenia nowego tagu gracza.

Logowanie do systemu Windows 10 za pomocą konta lokalnego

Konto lokalne ma inne poświadczenia niż konto Microsoft. Używanie konta lokalnego jest typowe dla użytkowników, którzy dokonali uaktualnienia z systemu Windows 7.

Podczas uruchamiania jakiejkolwiek aplikacji firmy Microsoft, w tym aplikacji Sklep, będzie wyświetlany monit o zalogowanie się do konta Microsoft lub utworzenie go. Pierwsze konto Microsoft, którego użyjesz w celu zalogowania się, stanie się Twoim kontem domyślnym, umożliwiającym dostęp do wszystkich usług firmy Microsoft.

Uwaga Aby uzyskać najlepsze efekty, używaj tylko jednego konta Microsoft podczas korzystania ze wszystkich produktów i usług firmy Microsoft. Możesz logować się do wszystkich usług firmy Microsoft i wylogowywać się z nich, a także zmieniać konto domyślne, ale nie możesz scalić dwóch odrębnych kont, zachowuj więc rozwagę podczas tworzenia nowych kont.

Wybierz aplikację Xbox po raz pierwszy, aby rozpocząć proces logowania. Rozpocznie się otwieranie aplikacji, a nad nią zostanie wyświetlone mniejsze okno z kilkoma awatarami.

Ekran powitalny aplikacji Xbox w systemie Windows 10, na którym widać trzy awatary
Na ekranie „Wybierz konto” w aplikacji Xbox jest wyświetlana lista dostępnych kont.
 1. Na ekranie Dodawanie konta Microsoft zostaną wyświetlone pola logowania do konta Microsoft, w których trzeba podać następujące dane:
  • Adres e-mail skojarzony z kontem Microsoft.
  • Hasło skojarzone z kontem Microsoft. Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij przycisk znajdujący się tuż pod polem tekstowym, aby je odzyskać.
Na ekranie „Dodaj konto Microsoft” w aplikacji Xbox są wyświetlane pola tekstowe umożliwiające dodanie adresu e-mail i hasła do konta Microsoft.
 1. Na ekranie Dostosuj do siebie znajduje się opcja, która umożliwia ustawienie tego konta Microsoft jako konta podstawowego. To konto jest używane do korzystania z innych usług firmy Microsoft, więc użyj tej opcji, aby logowanie, konfiguracja i synchronizacja nastąpiły automatycznie dla wszystkich usług firmy Microsoft. Zakończ ten krok, wprowadzając hasło ponownie i wybierając pozycję Dalej.
Na ekranie „Dostosuj do siebie” w aplikacji Xbox jest wyświetlany monit o podanie hasła systemu Windows.
 1. Z tym kontem Microsoft nie jest skojarzone żadne konto Xbox Live, więc system automatycznie wygeneruje dla Ciebie nowy tag gracza. Jeśli nie podoba Ci się stworzony dla Ciebie tag gracza, nie przejmuj się — możesz bezpłatnie dokonać jednej zmiany tagu gracza. Zobacz Jak zmienić tag gracza Xbox Live, aby uzyskać pomoc.
Ekran z potwierdzeniem konta, na którym znajduje się przycisk „Zagrajmy”.
 1. Wybierz pozycję Zagrajmy. Spowoduje to zalogowanie do aplikacji, która umożliwi Ci korzystanie ze spersonalizowanych usług Xbox.
 2. Po ukończeniu tego procesu logowania nie będzie konieczne ponowne logowanie się do aplikacji Xbox, gier Xbox ani aplikacji z awatarami, o ile nie wylogujesz się z aplikacji Xbox, używając menu Ustawienia w tej aplikacji.

Scenariusz 2: Masz konto Microsoft, którego używasz, aby korzystać z usługi Xbox Live, ale nie korzystasz jeszcze z żadnych innych usług firmy Microsoft

 1. Na ekranie Wybierz konto kliknij przycisk Konto Microsoft.
Ekran „Wybierz konto” w aplikacji Xbox
 1. Na ekranie Dodawanie konta Microsoft zostaną wyświetlone pola logowania do konta Microsoft, w których trzeba podać następujące dane:
  • Adres e-mail skojarzony z kontem Microsoft użytym podczas tworzenia konta Xbox Live.
  • Hasło skojarzone z kontem Microsoft. Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij przycisk znajdujący się tuż pod polem tekstowym, aby je odzyskać.
   Uwaga Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail, którego używasz do logowania się, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta.
Ekran „Dodaj konto Microsoft” w aplikacji Xbox
 1. Na ekranie Dostosuj do siebie znajduje się opcja, która umożliwia ustawienie tego konta Microsoft jako konta podstawowego. Jeśli wybierzesz tę opcję, logowanie, konfiguracja i synchronizacja nastąpią automatycznie dla wszystkich usług firmy Microsoft. Zakończ ten krok, wprowadzając hasło ponownie i wybierając pozycję Dalej.
Na ekranie „Dostosuj do siebie” w aplikacji Xbox jest wyświetlany monit o podanie hasła systemu Windows.
 1. Wybierz pozycję Zagrajmy. Spowoduje to zalogowanie do aplikacji, która umożliwi Ci korzystanie ze spersonalizowanych usług Xbox.
Ekran „Tak wyglądasz w świecie Xbox Live” w aplikacji Xbox
 1. Po ukończeniu tego procesu logowania nie będzie konieczne ponowne logowanie się do aplikacji Xbox, gier Xbox, ani aplikacji z awatarami, o ile nie wylogujesz się z aplikacji Xbox, używając menu Ustawienia w tej aplikacji.

Scenariusz 3: Masz konto Microsoft, którego używasz z kontem Xbox Live, ale masz też inne konto Microsoft, którego używasz w celu korzystania z innych usług firmy Microsoft

 1. Na ekranie Wybierz konto kliknij przycisk Konto Microsoft.
Ekran „Wybierz konto” w aplikacji Xbox
 1. Na ekranie Dodawanie konta Microsoft zostaną wyświetlone pola logowania do konta Microsoft, w których trzeba podać następujące dane:
  • Adres e-mail skojarzony z kontem Microsoft użytym podczas tworzenia konta Xbox Live.
  • Hasło skojarzone z kontem Microsoft. Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij przycisk znajdujący się tuż pod polem tekstowym, aby je odzyskać.
   Uwaga Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail, którego używasz do logowania się, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta.
Ekran „Dodaj konto Microsoft” w aplikacji Xbox
 1. Na ekranie Dostosuj do siebie znajduje się opcja, która umożliwia ustawienie tego konta Microsoft jako konta podstawowego. Wybierz pozycję Połączę się z moim kontem Microsoft później, aby nie ustawiać tego konta Microsoft jako konta podstawowego.
Na ekranie „Dostosuj do siebie” w aplikacji Xbox jest wyświetlany monit o podanie hasła systemu Windows.
 1. Wybierz pozycję Zagrajmy. Spowoduje to zalogowanie do aplikacji, która umożliwi Ci korzystanie ze spersonalizowanych usług Xbox.
 2. Po ukończeniu tego procesu logowania nie będzie konieczne ponowne logowanie się do aplikacji Xbox, gier Xbox ani aplikacji z awatarami, o ile nie wylogujesz się z aplikacji Xbox, używając menu Ustawienia w tej aplikacji.

Scenariusz 4: Nie masz jeszcze konta Microsoft, ale chcesz zacząć korzystać z usług firmy Microsoft dostępnych w systemie Windows 10

 1. Na ekranie Wybierz konto kliknij przycisk Konto Microsoft.
Ekran „Wybierz konto” w aplikacji Xbox
 1. Na ekranie Dodawanie konta Microsoft pomiń pola logowania do konta Microsoft i wybierz opcję Utwórz konto. Wypełnij wymagane pola, aby utworzyć nowe konto Microsoft.
Ekran „Utwórzmy teraz Twoje konto” umożliwia utworzenie nowego konta Microsoft.
 1. Na ekranie Dostosuj do siebie znajduje się opcja, która umożliwia ustawienie tego konta Microsoft jako konta podstawowego. Jeśli wybierzesz tę opcję, logowanie, konfiguracja i synchronizacja nastąpią automatycznie dla wszystkich usług firmy Microsoft. Zakończ ten krok, wprowadzając hasło ponownie i wybierając pozycję Dalej.
Na ekranie „Dostosuj do siebie” w aplikacji Xbox jest wyświetlany monit o podanie hasła systemu Windows.
 1. System automatycznie wygeneruje dla Ciebie nowy tag gracza. Twój profil Xbox, w tym tag gracza, zostanie automatycznie skojarzony z Twoim adresem e-mail. W ciągu pierwszych 30 dni możesz bezpłatnie zmienić swój tag gracza. Po tym okresie ta czynność będzie obciążana małą opłatą. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmieniania tagu gracza, zobacz Jak zmienić tag gracza Xbox Live.
Na ekranie „Zagrajmy” jest widoczne potwierdzenie Twojego konta.
 1. Wybierz pozycję Zagrajmy. Spowoduje to zalogowanie do aplikacji, która umożliwi Ci korzystanie ze spersonalizowanych usług Xbox.
 2. Po ukończeniu tego procesu logowania nie będzie konieczne ponowne logowanie się do aplikacji Xbox, gier Xbox ani aplikacji z awatarami, o ile nie wylogujesz się z aplikacji Xbox, używając menu Ustawienia w tej aplikacji.

Logowanie do aplikacji Xbox — często zadawane pytania

Jak mogę zalogować się za pomocą innego tagu gracza? Co zrobić, jeśli chcę zalogować się do aplikacji Xbox lub gry za pomocą konta Xbox innego niż używane pierwotnie do logowania?

 • Możesz wylogować się z gry lub aplikacji Xbox w każdym momencie, a następnie zalogować się ponownie, używając innego tagu gracza.
 • Za każdym razem, kiedy logujesz się za pomocą innego konta Xbox, nowe konto będzie przechowywane przez funkcję wyboru konta, aby przyspieszyć proces logowania — przy każdym następnym logowaniu wystarczy wybrać właściwe konto.
 • Twoje logowanie będzie obejmować wszystkie aplikacje Xbox, więc jeśli zalogujesz się do gry lub aplikacji Xbox, używając nowego konta, to konto zostanie użyte do zalogowania się do wszystkich innych aplikacji Xbox i będzie do nich zalogowane, dopóki się nie wylogujesz i nie zalogujesz ponownie, używając innego konta.

Aby się wylogować, przejdź do ekranu Ustawienia w aplikacji Xbox. U góry karty Ogólne wybierz pozycję Wyloguj.

Główna karta ustawień w aplikacji Xbox
Ekran logowania w aplikacji Xbox

Aby zalogować się ponownie, wybierz pozycję Zaloguj się, a następnie na ekranie Tak wyglądasz w świecie Xbox Live wybierz pozycję Zaloguj się do innego konta Microsoft.

Ekran „Tak wyglądasz w świecie Xbox Live” w aplikacji Xbox

Na ekranie wyboru konta wybierz wprowadzone wcześniej konto lub wybierz pozycję Konto Microsoft, aby zalogować się jako nowy użytkownik. Nowe konto użytkownika zostanie dodane do funkcji wyboru konta w celu późniejszego wykorzystania.

Ekran „Wybierz konto” w aplikacji Xbox

Dlaczego podczas logowania występuje błąd?

Jeśli występuje błąd lub nie możesz się zalogować, wykonaj następujące czynności, aby zidentyfikować przyczynę występowania problemu:

 1. Upewnij się, że masz połączenie z siecią i dostęp do Internetu. Aby przetestować połączenie, otwórz stronę Bing.com w przeglądarce na swoim komputerze.
 2. Przejdź do strony Stan usługi Xbox Live, aby sprawdzić, czy nie występuje przerwa w działaniu usługi Xbox Live.
 3. Zaloguj się w witrynie Xbox.com i upewnij się, że Twoje konto jest aktywne.
 4. Sprawdź zegar swojego komputera. Wskazania zegara muszą odpowiadać wskazaniom zegarów serwerów usługi Xbox Live, aby można było się zalogować. Opcja Ustaw czas automatycznie w ustawieniach daty i godziny musi mieć wartość Włączona.
 5. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj usunąć konto Microsoft, wybierając pozycję Ustawienia, wybierając pozycję Konta, a następnie pozycję Usuń obok konta. Następnie ponownie dodaj konto, używając funkcji wyboru konta podczas logowania do aplikacji Xbox.

Tylko USA: Dlaczego jest wyświetlany monit o opłatę w wysokości 50 centów za utworzenie konta dziecka?

Jest to zgodne z zasadami dotyczącymi kont Microsoft w zakresie tworzenia każdego konta dziecka na terenie Stanów Zjednoczonych. W celu utworzenia konta dziecka wymagane jest istniejące konto osoby dorosłej, które zostanie ustawione jako konto rodzica oraz z którego zostanie dokonana opłata w wysokości 50 centów za pomocą zweryfikowanej karty kredytowej. Ma to na celu potwierdzenie autentyczności konta osoby dorosłej. Ta polityka jest zgodna z treścią amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opłata Microsoft za utworzenie konta dziecka — często zadawane pytania.

Po zakupie gry za pomocą „Konta X” chcę w nią grać, używając „Konta Y”. Czy mogę to zrobić?

Tak. W grze wybierz pozycję Zmień konto (na ekranie startowym lub innym, na którym znajduje się profil). Jeśli w grze nie jest dostępny przycisk Zmień konto, w aplikacji Xbox wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Wyloguj się. Następnie zaloguj się za pomocą konta, którego chcesz użyć, i uruchom grę jeszcze raz.

Możesz zalogować się za pomocą dowolnego profilu Xbox, ale pamiętaj, że dopóki nie użyjesz opcji zmiany konta, aktualne konto będzie używane dla wszystkich gier Xbox.

Jest wyświetlany komunikat o błędzie o treści „Zalogowano się już do tej gry na innym urządzeniu”. Co to oznacza?

Niektóry gry umożliwiają korzystanie z danego konta Xbox wyłącznie na jednym urządzeniu w danej chwili.

Na ekranie błędu będzie dostępna opcja wylogowania się z tego konta na innym urządzeniu i rozpoczęcia gry na wybranym przez Ciebie urządzeniu lub opcja przełączenia się do innego konta Xbox.

Uwaga Można zalogować się do aplikacji Xbox na wielu urządzeniach jednocześnie, ale do gry obsługującej usługę Xbox Live można zalogować się tylko w jednym miejscu, aby uniknąć problemów z zapisanymi grami i osiągnięciami.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak zalogować się do aplikacji Xbox w systemie Windows 10?”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę