Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w grupach oraz problemów z grami dla wielu graczy w systemie Windows 10

Jeśli nie słyszysz znajomych w grupie Xbox Live albo nie możesz dołączyć do gry dla wielu graczy lub jej hostować w usłudze Xbox Live w systemie Windows 10, skorzystaj z rozwiązań opisanych na tej stronie.

Na tej stronie

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-07-21T02:22:06.9110871+00:00

Rozwiązanie 2: Sprawdź używany rodzaj NAT

Sprawdź wartość ustawienia Rodzaj NAT na karcie Sieć Xbox w sekcji Gry na stronie Ustawienia w systemie Windows, a następnie skorzystaj z poniższych informacji dotyczących rozwiązywania problemów.

Aby sprawdzić wartość ustawienia Rodzaj NAT:

 1. Naciśnij przycisk Windows na urządzeniu lub klawiaturze albo wybierz ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu głównego.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Gry, a następnie wybierz pozycję Sieć Xbox.
 3. W obszarze Tryb dla wielu graczy w usłudze Xbox Live sprawdź wartość Rodzaj NAT.

Dlaczego translacja NAT jest tak ważna

Schemat pokazujący, czy dana konsola Xbox umożliwia granie z innymi posiadaczami konsol Xbox, w zależności od wartości ustawienia Rodzaj NAT.
OTWARTA TRANSLACJA NAT UMIARKOWANA TRANSLACJA NAT ZAMKNIĘTA TRANSLACJA NAT
W przypadku rodzaju NAT o wartości OTWARTY możesz grać w gry dla wielu graczy z osobami, które mają ustawiony dowolny rodzaj NAT, oraz hostować gry dla tych osób. W przypadku rodzaju NAT o wartości UMIARKOWANY możesz grać z pewnymi osobami w gry dla wielu graczy, ale możesz nie być w stanie grać z pozostałymi osobami i normalnie nie można Cię wybrać na gospodarza gry. W przypadku rodzaju NAT o wartości ZAMKNIĘTY możesz grać w gry dla wielu graczy tylko z osobami, które mają ustawiony rodzaj NAT o wartości OTWARTY. Nie można Cię wybrać na gospodarza gry.

 

Rozwiązywanie problemów z rodzajem NAT

Ustawienie Rodzaj NAT może mieć jeden z czterech stanów. W zależności od widocznego stanu kliknij odpowiedni link poniżej, aby znaleźć kroki umożliwiające rozwiązanie występującego problemu.

Otwarty Gdy ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Otwarty, problem prawdopodobnie nie jest związany z Twoją siecią domową. Powinno być możliwe granie w gry dla wielu graczy z osobami, które mają ustawiony dowolny rodzaj NAT w swoich sieciach, oraz hostowanie gier dla tych osób. Jeśli masz problem ze słyszeniem innych osób podczas rozmowy w grupie Xbox Live lub inne osoby nie słyszą Ciebie, sprawdź, czy Twój sprzęt dźwiękowy (zestaw słuchawkowy, mikrofon, głośniki) działa.

Aby rozwiązać problemy z zestawem słuchawkowym dla konsoli Xbox, zobacz Akcesoria: zestawy słuchawkowe.

Umiarkowany lub Zamknięty Jeśli ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Umiarkowany lub Zamknięty, możesz skonfigurować sieć obwodową (nazywaną także strefą DMZ) albo użyć przekierowania portów. W danej chwili możesz używać tylko jednej z tych opcji. Instrukcje dotyczące konfigurowania każdej z nich podano poniżej.
Nie można zakwalifikować protokołu Teredo Jeśli ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Nie można zakwalifikować protokołu Teredo, zobacz Ustawienie Rodzaj NAT w systemie Windows 10 ma wartość „Nie można zakwalifikować protokołu Teredo”, aby rozwiązać problem.

 

Włącz funkcję sieci obwodowej (nazywaną też strefą DMZ) routera

Funkcja sieci obwodowej (nazywana też strefą DMZ) routera jest używana do usuwania ograniczeń w dostępie do Internetu. W skrócie przenosi ona urządzenie do obszaru za zaporą sieciową. Po włączeniu funkcji sieci obwodowej w routerze powinno być możliwe nawiązywanie połączenia z usługą Xbox Live, dołączanie do gier oraz hostowanie gier i grup.

Uwaga Niezwykle ważne jest, aby w przypadku skonfigurowania sieci obwodowej komputer miał statyczny adres IP. Aby ustawić statyczny adres IP, użyj funkcji rezerwacji DHCP routera, jeśli jest dostępna. Jeśli nie jest dostępna, najpierw trzeba ręcznie skonfigurować ustawienia protokołu IP na komputerze. W sieci obwodowej można umieścić tylko jeden komputer. Jeśli masz kilka komputerów, to rozwiązanie spowoduje rozwiązanie problemu tylko dla jednego z nich.

Ważne Nie używaj kombinacji ustawień przekierowania portów, protokołu UPnP i sieci obwodowej. Jeśli zastosowanie tego rozwiązania nie spowoduje rozwiązania problemu, musisz wyłączyć sieć obwodową (strefę DMZ) przed przejściem do następnego kroku.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu włączania i wyłączania ustawienia sieci obwodowej w routerze, zobacz fora z informacjami o sprzęcie sieciowym (te informacje można znaleźć pod nagłówkiem DMZ dla danego routera). Jeśli nie znajdziesz zawartości dotyczącej swojego routera, przejrzyj dostarczoną wraz z nim dokumentację. Instrukcje będą dotyczyć konsoli Xbox, ale będzie można ich użyć także w odniesieniu do komputera.

Uwaga Kliknięcie tego linku spowoduje otwarcie drugiego okna przeglądarki, dzięki czemu nie zostanie zamknięte okno, w którym szukasz informacji na temat sposobu konfigurowania sprzętu sieciowego.

Ważne Firma Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie wymienionego w tej witrynie oprogramowania, rozwiązań, usług i porad innych firm. Wszystkie programy, rozwiązania, usługi i porady są dostarczane w postaci „takiej, w jakiej są” i nie są objęte żadną gwarancją, chyba że oferowaną przez inne firmy, od których pochodzą.

Po zresetowaniu routera sprawdź ponownie informacje dotyczące translacji NAT, aby zobaczyć, czy problem został rozwiązany:

 1. Naciśnij przycisk Windows na urządzeniu lub klawiaturze albo wybierz ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu głównego.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Gry, a następnie wybierz pozycję Sieć Xbox.
 3. W obszarze Tryb dla wielu graczy w usłudze Xbox Live wybierz pozycję Sprawdź ponownie.
  • Jeśli ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Otwarty, oznacza to, że ma najlepszy stan i problem prawdopodobnie został rozwiązany.
  • Jeśli ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Umiarkowany, oznacza to, że jest używany dobry stan, ale nadal mogą występować problemy z komunikacją lub graniem z osobami, które używają tego ustawienia o wartości Umiarkowany lub Zamknięty.
  • Jeśli ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Zamknięty, ten stan będzie powodował większość problemów z komunikacją lub graniem z innymi osobami.
 4. Jeśli nadal masz problemy, możesz wypróbować rozwiązanie obejmujące przekierowywanie portów. Pamiętaj, aby najpierw przywrócić poprzednie ustawienia komputera.

  Zobacz Otwieranie portów sieciowych przy użyciu funkcji przekierowania portów, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Otwórz porty sieciowe, używając funkcji przekierowania portów

Sprzęt sieciowy lub zapora może blokować komunikację z serwerami usługi Xbox Live.

Jeśli łączysz się z siecią za pośrednictwem sieci w pracy lub szkole, poproś administratora sieci o otwarcie następujących portów:

 • Port 88 (UDP)
 • Port 3074 (UDP i TCP)
 • Port 53 (UDP i TCP)
 • Port 80 (TCP)
 • Port 500 (UDP)
 • Port 3544 (UDP)
 • Port UDP 4500 (UDP)

Jeśli łączysz się z siecią domową, musisz samodzielnie otworzyć porty sieciowe w swoim sprzęcie sieciowym, używając funkcji przekierowania portów.

Część 1: Ustawienie statycznego adresu IP lub przełączenie na ręczne ustawienia protokołu IP

Aby ustawić statyczny adres IP, użyj funkcji rezerwacji DHCP routera, jeśli jest dostępna. Jeśli nie jest dostępna, trzeba ręcznie skonfigurować ustawienia protokołu IP na komputerze.

Konfigurowanie rezerwacji DHCP w routerze

Aby zarezerwować statyczny adres IP dla komputera w sprzęcie sieciowym, przejdź do sekcji DHCP lub LAN w interfejsie użytkownika routera i dodaj adres MAC komputera w sekcji reserved (zarezerwowane).

Zebraliśmy informacje dotyczące sposobu włączania protokołu DHCP w kilku modelach routerów i bram. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze fora z informacjami o sprzęcie sieciowym, z których można dowiedzieć się, jak skonfigurować i zaktualizować określony sprzęt sieciowy.

Uwaga Użycie powyższego linku spowoduje otwarcie drugiego okna przeglądarki, dzięki czemu nie zostanie zamknięte okno, w którym szukasz szczegółowych informacji na temat sposobu konfigurowania sprzętu sieciowego.

Jeśli w Twoim routerze nie jest dostępna funkcja rezerwacji DHCP, musisz ręcznie skonfigurować ustawienia protokołu IP na konsoli Xbox.

Uzyskiwanie ustawień protokołu IP komputera

Zanim otworzysz porty w urządzeniach sieciowych i skonfigurujesz statyczny adres IP komputera, musisz uzyskać aktualne ustawienia protokołu IP ze swojego komputera:

 1. Kliknij ikonę Start, wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Znajdź swoje połączenie sieciowe (poszukaj nazwy, takiej jak „Karta Ethernet Połączenie lokalne” lub „Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej”). Zapisz liczby widoczne przy następujących ustawieniach:
  • Adres IPv4 (lub adres IP)
  • Maska podsieci
  • Brama domyślna
  • Serwery DNS
 4. Utwórz unikatowy adres IP dla komputera i spisz go. Prosty sposób jego utworzenia to zwiększenie ostatniej liczby adresu komputera o 10. Jeśli na przykład adresem komputera jest 192.168.1.2, jako unikatowego adresu IP komputera użyj adresu 192.168.1.12.  

  Uwaga Każdy adres IP w sieci musi być unikatowy.

Teraz musisz określić ustawienia protokołu IP komputera.

Określanie statycznego adresu IP i ustawień DNS komputera

 1. Kliknij ikonę Start i otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Sieć i Internet.
 3. Wybierz pozycję Centrum sieci i udostępniania.
 4. Wybierz pozycję Zmień ustawienia karty sieciowej.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, które chcesz skonfigurować, a następnie wybierz polecenie Właściwości.
 6. Wybierz pozycję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie wybierz pozycję Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4).
 7. Na karcie Ogólne wybierz pozycję Użyj następującego adresu IP. W polu Adres IP wpisz utworzony przez siebie adres IP.
 8. Naciśnij klawisz Tab, aby umieścić kursor w polu Maska podsieci. Domyślna wartość maski podsieci jest wprowadzana automatycznie. Zaakceptuj domyślną maskę podsieci lub wpisz maskę podsieci, której chcesz użyć.
 9. W polu Brama domyślna wpisz adres IP bramy domyślnej.
 10. W polu Preferowany serwer DNS wpisz adres IP serwera DNS. Jeśli zamierzasz używać komputera lokalnego jako preferowanego serwera DNS, wpisz adres IP komputera lokalnego.
 11. W polu Alternatywny serwer DNS wpisz adres IP alternatywnego serwera DNS, jeśli go używasz. Jeśli zamierzasz używać komputera lokalnego jako alternatywnego serwera DNS, wpisz adres IP komputera lokalnego.
 12. Wybierz pozycję OK, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Część 2: Otwarcie portów routera lub bramy

Następnie otwórz porty routera lub bramy, aby sprzęt sieciowy mógł komunikować się z serwerami usługi Xbox Live.

Aby otworzyć porty:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.
 2. Na pasku adresu wpisz domyślny adres IP routera lub bramy, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Poniżej przedstawiono domyślne adresy IP używane przez kilku producentów routerów i bram:
  Belkin: 192.168.2.1
  Linksys by Cisco: 192.168.1.1
  D-Link: 192.168.0.1
  NETGEAR: 192.168.0.1. lub 192.168.1.1

  Zebraliśmy dodatkowe informacje dotyczące sposobu włączania przekierowania portów w kilku modelach routerów i bram. Odwiedź fora z informacjami o sprzęcie sieciowym, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i zaktualizować określony sprzęt sieciowy. Jeśli producent sprzętu, którego używasz, nie jest tutaj wymieniony, zajrzyj do dokumentacji lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby znaleźć domyślny adres IP.

 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło (routera lub bramy), a następnie wybierz pozycję OK.

  Uwaga Jeśli nie znasz domyślnej nazwy użytkownika i hasła, przejrzyj dokumentację dostarczoną przez producenta sprzętu.

 4. Gdy się zalogujesz, powinna zostać wyświetlona strona konfiguracji routera lub bramy.
 5. Otwórz następujące porty:
  • Port 88 (UDP)
  • Port 3074 (UDP i TCP)
  • Port 53 (UDP i TCP)
  • Port 80 (TCP)
  • Port 500 (UDP)
  • Port 3544 (UDP)
  • Port UDP 4500 (UDP)
  • Wybierz numer portu z zakresu od 49152 do 65535. Jeśli nie chcesz wybierać, użyj portu 60209. (Zapisz wybrany numer portu, ponieważ będzie on używany w części 3).

Ważne Nie używaj kombinacji ustawień przekierowania portów, protokołu UPnP i sieci obwodowej (nazywanej także „strefą DMZ”). Jeśli uprzednio włączono w routerze funkcję sieci obwodowej, należy ją wyłączyć przed podjęciem próby wykonania tej procedury.

Ważne Firma Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie wymienionego w tej witrynie oprogramowania, rozwiązań, usług i porad innych firm. Wszystkie programy, rozwiązania, usługi i porady są dostarczane w postaci „takiej, w jakiej są” i nie są objęte żadną gwarancją, chyba że oferowaną przez inne firmy, od których pochodzą.

Część 3: Ustawianie statycznego portu połączenia Teredo

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start, a następnie wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 2. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  netsh interface Teredo set state client clientport=[wybrany numer portu/60209]

Po otwarciu wymaganych portów w routerze lub bramie i zakończeniu konfigurowania tunelu Teredo sprawdź ponownie informacje dotyczące translacji NAT, aby zobaczyć, czy problem został rozwiązany:

 1. Naciśnij przycisk Windows na urządzeniu lub klawiaturze albo wybierz ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu głównego.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Gry, a następnie wybierz pozycję Sieć Xbox.
 3. W obszarze Tryb dla wielu graczy w usłudze Xbox Live wybierz pozycję Sprawdź ponownie.
  • Jeśli ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Otwarty, oznacza to, że ma najlepszy stan i problem prawdopodobnie został rozwiązany.
  • Jeśli ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Umiarkowany, oznacza to, że jest używany dobry stan, ale nadal mogą występować problemy z komunikacją lub graniem z osobami, które używają tego ustawienia o wartości Umiarkowany lub Zamknięty.
  • Jeśli ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Zamknięty, ten stan będzie powodował większość problemów z komunikacją lub graniem z innymi osobami.

Jeśli nadal masz problemy, możesz wypróbować rozwiązanie obejmujące włączenie sieci obwodowej (nazywanej także strefą DMZ). Pamiętaj, aby najpierw przywrócić poprzednie ustawienia komputera. Zobacz Włączanie funkcji sieci obwodowej (nazywanej też strefą DMZ) routera, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, prześlij nam opinię, używając linku Nadal masz problemy? Prześlij nam swoją opinię. w obszarze Sieć w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w grupach oraz problemów z grami dla wielu graczy w systemie Windows 10”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?