Ustawienie Rodzaj NAT w systemie Windows 10 ma wartość „Nie można zakwalifikować protokołu Teredo”

Jeśli nie możesz dołączyć do gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live lub hostować takiej gry albo nie możesz dołączyć do sesji rozmowy w grupie, naciśnij przycisk Start, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Gry > Sieć Xbox i sprawdź wartość ustawienia Rodzaj NAT.

Jeśli jest ona równa Nie można zakwalifikować protokołu Teredo, oznacza to, że Twój komputer nie może uzyskać adresu IP połączenia Teredo.

Teredo to protokół sieciowy służący do obsługi bezpiecznej komunikacji między klientami i serwerami oraz do zapewniania łączności między urządzeniami znajdującymi się za routerami używającymi translacji adresów sieciowych (NAT).

Brak możliwości uzyskania adresu IP połączenia Teredo może mieć miejsce, gdy występuje problem z adapterem Teredo, urządzenie w Twojej sieci blokuje protokół Teredo albo na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie, które wyłączyło funkcje protokołu Teredo. Bez adresu IP połączenia Teredo nie będziesz mieć możliwości korzystania z funkcji rozmowy w grupie ani grania w gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live.

Uwaga Adres IP połączenia Teredo jest potrzebny wyłącznie do korzystania z funkcji rozmowy w grupie Xbox Live oraz trybu dla wielu graczy. Jeśli dana gra nie używa usługi Xbox Live, skontaktuj się z pomocą techniczną wydawcy tej gry w sprawie problemów z rozmową i trybem dla wielu graczy.

Obszar ustawień Sieć Xbox, w którym są widoczne szczegółowe wartości Stan połączenia, Wydajność i Tryb dla wielu graczy Xbox Live, w tym wartość Rodzaj NAT.

Rozwiązania

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Przejdź do następnego rozwiązania tylko w sytuacji, gdy poprzednie nie umożliwiło rozwiązania problemu.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że masz połączenie z Internetem

 1. Naciśnij przycisk Windows na urządzeniu lub klawiaturze albo wybierz ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu głównego.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Gry, a następnie wybierz pozycję Sieć Xbox.
 3. W obszarze Stan połączenia upewnij się, że ustawienie Połączenie internetowe ma wartość Połączono.

Jeśli nie masz połączenia z Internetem, przed przejściem do dalszych procedur rozwiązywania problemów musisz nawiązać to połączenie.

Rozwiązanie 2: Naciśnij przycisk Napraw w obszarze Sieć Xbox

 1. Naciśnij przycisk Windows na urządzeniu lub klawiaturze albo wybierz ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu głównego.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Gry, a następnie wybierz pozycję Sieć Xbox.
 3. Wybierz pozycję Napraw. System Windows spróbuje wykryć i rozwiązać znane problemy z protokołem Teredo. Uwaga Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, aby zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone po naciśnięciu przycisku Napraw.

Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy protokół Teredo został wyłączony w rejestrze przez program albo w wyniku ręcznego ustawienia wartości rejestru

Niektóre programy mogą zmieniać ustawienia sieciowe komputera w celu wyłączenia składników obsługi sieci IPv6 (Internet Protocol w wersji 6), a jednym z takich składników może być także adapter tunelowania Teredo. Możesz sprawdzić, czy protokół Teredo został wyłączony, uruchamiając poniższe polecenia.

Sprawdź ścieżkę rejestru iphlpsvc:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 2. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Jeśli wynik zawiera poniższy wiersz, oznacza to, że protokół Teredo został wyłączony:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Możesz ponownie włączyć protokół Teredo, uruchamiając następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  netsh interface Teredo set state type=default

Sprawdź ścieżkę rejestru TcpIp6:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 2. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Jeśli wyniki będą zawierać poniższy wiersz, a wyświetlana wartość będzie inna niż 0x0, może to oznaczać, że protokół Teredo jest wyłączony:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Możesz ponownie włączyć protokół Teredo, uruchamiając następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Niektóre aplikacje mogą ustawiać te wartości rejestru w celu wyłączenia protokołu Teredo podczas instalacji, ale niektóre mogą także ustawiać je przy każdym uruchomieniu. Jeśli na Twoim komputerze jest zainstalowana jedna z takich aplikacji, musisz używać jej najaktualniejszej wersji, ale możesz też przejrzeć dokumentację pomocy technicznej tej aplikacji, aby dowiedzieć się, jak za jej pomocą włączyć tunelowanie Teredo.

* Asus Game First Service: wykonaj aktualizację do najnowszej wersji albo skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem http://asus.com/support.

Możesz też zastosować obejście polegające na wyłączeniu usługi i ponownym włączeniu protokołu Teredo. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 2. Uruchom poniższe polecenia w wierszu polecenia administratora, aby wyłączyć usługę AsusGameFirstService, zatrzymać usługę AsusGameFirstService i ponownie włączyć protokół Teredo w rejestrze:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy jest uruchomiona usługa Pomoc IP

Aby protokół Teredo działał prawidłowo, usługa Pomoc IP musi być ustawiona do automatycznego uruchamiania i musi działać. Aby to sprawdzić:

 1. Naciśnij przycisk Start, a następnie wpisz ciąg Usługi w polu wyszukiwania.
 2. Wybierz pozycję Usługi.
 3. Sprawdź wartość ustawienia Typ uruchomienia dla wymienionej poniżej usługi, aby upewnić się, że jest używana wartość domyślna:

  Pomoc IP, Typ uruchomienia: Automatycznie

Jeśli domyślny typ uruchomienia tej usługi został zmieniony, możesz przywrócić go do wartości domyślnej:

 1. W aplikacji Usługi kliknij dwukrotnie usługę Pomoc IP.
 2. W oknie Właściwości wybierz wartość Automatycznie z listy rozwijanej Typ uruchomienia.
 3. W obszarze Stan usługi kliknij przycisk Uruchom.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Niektóre aplikacje zmieniają ustawienia komputera w celu optymalizowania wydajności i wyłączają w ramach tego procesu usługi systemu Windows. Czasami wśród tych usług znajduje się usługa Pomoc IP. Jeśli używasz jednej z takich aplikacji do optymalizowania komputera, sprawdź wprowadzone przez nią zmiany w konfiguracji usług, ponieważ może być konieczne wycofanie tych zmian, aby można było używać funkcji rozmowy w grupie oraz grać w gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live.

Rozwiązanie 5: Sprawdź, czy nazwa serwera Teredo ma nieprawidłową wartość lub jest blokowana przez wpis w pliku hosts

Aby protokół Teredo działał prawidłowo, musi używać prawidłowej nazwy serwera Teredo. Aby to sprawdzić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 2. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  netsh interface Teredo show state

  Wyświetlenie poniższego tekstu może oznaczać, że skonfigurowano nieprawidłową nazwę serwera Teredo lub wpis w pliku hosts jest skonfigurowany do blokowania protokołu Teredo:

  nie można rozpoznać nazwy serwera

Najpierw spróbuj przywrócić domyślną wartość nazwy serwera Teredo, uruchamiając poniższe polecenie w wierszu polecenia administratora:

netsh interface Teredo set state servername=default

Jeśli tekst nie można rozpoznać nazwy serwera jest nadal widoczny po ponownym uruchomieniu polecenia netsh interface Teredo show state, może to oznaczać, że używasz aplikacji skonfigurowanej do blokowania Twojemu komputerowi możliwości łączenia się z serwerami Teredo przez dodawanie wpisów do pliku hosts, który znajduje się w lokalizacji C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Aby sprawdzić wpisy w pliku hosts:

 1. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  netsh interface Teredo show state

  Zanotuj wyświetlaną w wynikach wartość nazwy serwera, taką jak win1807.ipv6.microsoft.com.

 2. Następnie otwórz plik hosts, wpisując w wierszu polecenia administratora następujące polecenie:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

  W aplikacji Notatnik wybierz kolejno pozycje Edytuj > Znajdź. Następnie wpisz nazwę serwera spisaną z wyników uruchomienia polecenia netsh interface Teredo show state bez ostatniej kropki i kliknij pozycję Znajdź następny. Na przykład, jeśli nazwa serwera w wynikach miała postać win1807.ipv6.microsoft.com, wpisz wartość win1807.ipv6.microsoft.com.

 3. Jeśli zostanie znaleziony wpis z taką nazwą serwera, usuń go, a następnie zapisz plik hosts.

Rozwiązanie 6: Sprawdź, czy łączność Teredo jest blokowana przez router domowy po wykryciu połączenia protokołu IPv6

Niektóre routery domowe będą blokować łączność Teredo, jeśli wykryją połączenie IPv6 w interfejsie sieci WAN routera. Aby protokół Teredo działał prawidłowo, router musi być skonfigurowany do obsługi łączności Teredo. Jeśli masz jeden z takich routerów domowych, upewnij się, że jest w nim zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe i przejrzyj jego dokumentację techniczną, aby dowiedzieć się, jak włączyć tunelowanie Teredo w tym routerze. W przypadku routerów Apple AirPort i FRITZ!box zobacz:

Rozwiązanie 7: Sprawdź, czy łączność Teredo jest blokowana, gdy jest połączony klient sieci VPN lub jest zainstalowana karta sieci VPN

Niektórzy klienci sieci VPN będą blokować łączność Teredo, gdy nawiążą połączenie, a niektórzy klienci sieci VPN instalują kartę sieciową, która będzie wyłączać protokół Teredo do czasu usunięcia karty sieci VPN. Jeśli masz zainstalowanego klienta sieci VPN, a protokół Teredo jest wyłączony, nawet gdy klient sieci VPN jest rozłączony, sprawdź, czy jest zainstalowana karta sieciowa o nazwie TAP-Windows Adapter V9:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Menedżer urządzeń.
 2. Wybierz kolejno pozycje Widok > Pokaż ukryte urządzenia.
 3. Wybierz pozycję Karty sieciowe.
 4. Znajdź wszystkie karty, których nazwy są podobne do TAP-Windows Adapter V9. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga Odinstalowanie karty sieci VPN powinno odblokować łączność Teredo, ale prawdopodobnie spowoduje to także problemy z oprogramowaniem klienta sieci VPN. Jeśli potrzebujesz funkcji sieci VPN oraz obsługi protokołu Teredo, zapoznaj się z dokumentacją techniczną klienta sieci VPN.

 5. Uruchom ponownie komputer.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Ustawienie Rodzaj NAT w systemie Windows 10 ma wartość „Nie można zakwalifikować protokołu Teredo””, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?